Новини
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители до края на месец май!още...
  •    Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 31...още...
  • Обучителен семинар още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Славянское народописание, составленное П. І. Шафариком. Перевод с Чешскаго І. Бодянскаго. /С картою/. Москва. В Университетской Типографии. 1843, 174 с.
Инв. № 1426 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Общое землеописание вкратце за сичката земля. Преведено от греческий на славено-болгарский язик за умножено же с разпространением и прибавлением многоразних потребних областей и сега перво на свят издано трудом Константина Г. Фотинова С. [=самоковец]. Смирна, в типографии А. Дамианова, 1843. 236 с. 1 карта. Образи в текста.
Инв. № 1237 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Начала на християнското учение или кратка священа история и кратак катихизис. Преведени от руският на българският язик. [от Н. Геров] сос соизволението на святейшият правительствующият Санод и печатани иждивением Габровскаго училища. Одеса, в Градската типография, 1843. 93 с.
Инв. № 1225 В
още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Математическая география, составленная А. Ободовским. Издание Третие. Санктпетербург. В Типографии И. Глазунова и комп. 1843, 79 с.
Инв. № 1427 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Скандинавомания и ея поклонники, или столетния изыскания о варягах. Историко-критическое разсуждение. Юрия Венелина. Москва. В Типографии А. Семена, при Императорской Медико-Хирургической Академии. 1842, 114 с.
Инв. № 1170 В
още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Описание древних русских монет. [А. Д. Чертков ]. Прибавление третие. С изображением шестидесяти монет. Москва. В Типографии С. Селивановскаго, 1842. 67 с.
Инв. № 1129 В
още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
О месте погребения Ляпунова. [ Н. Савельев]. Москва, 1842. 8 с.
Инв. № 1186 В
още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Месецослов или календар вечний собран от различни други, украшен сос многу назначения потребни секому человеку и издан на болгарски за потреба на единородните, сос иконите на седмте планети и дванадесетте зодии от Христодула К. Х. Сичан Николов. Издание второ. В Букурещ, в типографиата на Захариа Каркалеки и сина его, 1842. 140 с.
Инв. № 1242 В
още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Маяк, Журнал современнаго просвещения, исскуства и образованности, в духе народности русской. Издатель: С. Бурачек. Санктпетербург. в типографии Императорской Академии Наук, 1842 1845
Том Вторый, Кн. ІІІ и ІV         
Том Третий, Кн. V и VІ          
Том Пятый, Кн. Х            
Том Седмой, Кн. ХІІІ и ХІV         
Том Восьмой, Кн. ХV и ХVІ        
Том Девятый, Кн. ХVІІ        
Том Двенадцатый, Кн. ХХІІІ и ХХІV
Том Пятнадцатый, Кн. ХХІХ, ХХХ и ХХІ
Том Двадцатый, Кн. ХХХІХ и ХL    
Инв. № 1111 В още...
Колекция "Лична библиотека Васил Априлов"
Математическа география [от В. Бардовски]. Преведена от рускийт на новобългарскийт език.[от Иван Богоров] Част първа. Одеса, во Брауновата типография, 1842. 72 с. 1 табл.
Инв. № 1238 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение