Новини
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители до края на месец май!още...
  •    Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 31...още...
  • Обучителен семинар още...
всички новини

Дигитализации

Колекция училищни печати
Печат на Родителско-учителско сдружение  при Прогимназията в с. Лесичарка, Габровска околия. 1945 г. Печатът е с кръгла форма, в средата текст: ``с. Лесичарка ок. Габровска 1945 г.``, около него - ``Родителско-Учителско Сдружение при Прогимназията``. Размери: h - 7 см, d - 4 см. Изработен от дърво, с гумена пластина върху дървената част.
Инв. № 3809 ННИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Детска юношеска организация ``Септемврийче``, дружина ``Георги Димитров`` - с. Церова Кория, Великотърновско. 1945-48 г. Печатът е с кръгла форма, в средата разтворена книга със слънце, под тях е изписано ``О.Ф.`` Наоколо с текст: ``Детска юнош. орг. Септемврийче друж. ``Георги Димитров`` с. Церова кория``. Размери: h - 7,5 см, d -4 см. Изработен от дърво, с гумена пластина върху кръглата част.
Инв. № 3528 ННИ още...
Колекция училищни печати
Щемпел на Народна техническа гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура - гр. Сливен. 1950-52 г. Щемпелът е с правоъгълна форма и текст: ``Народна техническа гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура   № _______    _______ 195 ... год. Сливен``. Размери: h - 7,5 см, 5,5/4 см /на основата/. Изработен от дърво, с гумена пластина върху основата.
Инв. № 2504 ННИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Силистренското народно училище, 1863 г. Печатът е с кръгла форма, в средата е изобразен петел, а под него е изписана годината 1863. Около него е изписан текст: "Народно българско силистренско училище". Размери: h - 8 см., d - 4 см. Печатът е изработен от месинг с дървена дръжка.
Инв. № 1514 В още...
Колекция училищни печати
Печат на училището "Св. Св. Кирил и Методий" в Калипетрово (Силистренско), 1857 г. Печатът е с кръгла форма, в средата е изобразен петел стоящ на училищното здание и обърнат към църква, в долната част е изписана годината 1857. Около тях е изписан текст: "Училище Кали Петра на Св. Кирил и Методий". Размери: h - 4,5 см., d - 3 см. Печатът е изработен от месинг с дървена дръжка.
Инв. № 1470 В още...
Колекция училищни печати
Печат на училището в Лозенград (дн. Турция), 1860 г. Печатът е с кръгла форма, в средата е изобразен кръст, от двете му страни по една звезда. Около тях е изписан текст: "Училище в Лозенград 1860". Размери: h - 3,5  см., d - 3 см. Печатът е изработен от месинг.
Инв. № 1469 В още...
Колекция училищни печати
Печат на църковното настоятелство при храм Св. Богородица в с. Кованлъка (дн. Пчелище), Търновско, 1868 г. Печатът е с кръгла форма, в средата е изобразена Св. Богородица с Младенеца. Около тях е изписан текст: "Храм Св. Богородица с. Кованлъка". Размери: h - 8,5 см., d - 4 см. Печатът е изработен от месинг с дървена дръжка.
Инв. № 1409 В още...
Колекция училищни печати
Печат на Хаджистояновото училище в Севлиево, 1844 г. Печатът е с елипсовидна форма, в средата е изобразена училищна сграда, а от двете и страни са изправени два лъва с корони на главата, в долната част на сградата е изписана годината 1844. Около тях е изписан текст: "Училище грежданско Севлиево от х. Стоя". Размери: h - 5,5 см.,  d - 2,5/2 см. Печатът е изработен от месинг.
Инв. № 1405 В още...
Колекция училищни печати
Печат на училището в с. Скорците (Габровско), XIX в. Печатът е с кръгла форма, в средата е изобразено изгряващо слънце и текст "Училището.". Около него е изписан текст: "Печат на село Скорцы-те" и е изобразен кръст. Оригинал. Размери: h - 4 см., d - 2,5 см. Печатът е изработен от месинг.
Инв. № 1404 В още...
Колекция училищни печати
Печат на Долномахленското неделно училище в Плевен, 1872 г. Печатът е с елипсовидна форма, в средата е изобразен в стилизация ученически чин, на четири крака с облегалка отзад, а от двете му страни са изписани цифрите на годината 18 и 72. Около тях е изписан текст: "Долнемахленското неделно училище". Размери: h - 4,5 см., d - 4/2,5 см. Печатът е изработен от бронз.
Инв. № 1087 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение