Новини
  •    Жури от Националния музей на образованието, Регионалното управление на...още...
  • Нови издания на НМО   Национален център „Музейно училище“ – бенефициент по...още...
  • Лятна програма в НМО   Лятото е тук! Национален музей на образованието - Габрово Ви...още...
  •    "Детинска мъдрост"   Излезе от печат най-новото издание на Националния...още...
  •   "Водим бъдещето за ръка"   Екип от Национален музей на образованието...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция училищни печати
Печат на Съюза за закрила на децата в Блгария, с. Шилковци (Еленско). 1925 г. Печатът е с кръгла форма, в средата с фигура на дете, държащо надпис: ''Спасете децата'', а около него надпис: ''Съюзъ за закрила на децата въ България - с. Шилковци - Еленско". Размери: h 8 см. и d 4 см. Изработен от дърво, с гумена пластина.
Инв. № 3825 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Народно основно училище, с. Слатина (Ловешко). 1920 г.  Печатът е с кръгла форма, в средата с държавния герб, наоколо с надпис: ''Народно основно училище - с. Слатина - Ловчанско''. Размери: h 8.2 см. и d 3.6 см. Изработен от метал, с дървена дръжка.
Инв. № 8188 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Габровската реална гимназия от 80-те год. на  XIX в. Печатът е с кръгла форма, в средата с герба на Княжеството, наоколо с надпис: ''Габровска реална гимназия''. Размери: h - 11 см. и d 4 см. Изработен от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 4494 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Габровската Априловска държавна гимназия. 1889 г. Печатът е с кръгла форма, в средата с държавния герб, наоколо с текст: ''Габровска Априловска държавна гимназия''. Размери: h - 9.2 см и d - 4.5 см. Изработен от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 4485 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Народно мъжко реално училище, гр. Габрово. 1922 г. Печатът е с кръгла форма, в средата с държавния герб, около него с надпис: ''Народно мъжко реално училище в гр. Габрово''.  Размери: h - 9 см. и d - 3,9 см. Изработен  от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 4483 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Българското училищно настоятелство в с. Лесичарка, Габровска околия. 30-те и 40-те год. на XX в. Печатът е с кръгла форма, в средата с царския герб, наоколо текст: ''БЪЛГ. УЧИЛ. НАСТОЯТЕЛСТВО - с. ЛЕСИЧАРКА - ГАБРОВСКО''. Размери: h - 8,3 см. и d - 3.6 см. Изработен от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 4847 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Смесена средищна народна прогимназия, с. Лесичарка (Габровско). 1944 г. Печатът е с кръгла форма, в средата с царския герб (с премахната по-късно корона), наоколо с надпис : '' Смесена средищна народна прогимназия - с. Лесичарка - Габровско''. Размери:  h- 8 см., d - 3,9 см. Изработен от дърво, с гумена пластина.
Инв. № 4848 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Селскостопански техникум ``И.В.Мичурин`` - гр. Каварна. 60-те год. на ХХ век. Печатът е с кръгла форма, в средата е гербът на НРБ и текст ``Народна Република България``. Около него е наименованието на училището. Размери h - 7 см,  d - 4 см. Изработен е от дърво, с гумена пластина върху кръглата част.
Инв. № 6443 ННИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Професионално-техническо училище по металообработване - гр. Севлиево. 60-те год. на ХХ век. Печатът е с правоъгълна форма и текст: ``Професионално-техн. училище по металообработване  гр. Севлиево``. Размери h - 7 см, 5,5/1 см. Изработен е от дърво, с гумена пластина върху правоъгълната част.
Инв. № 4423 ННИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Околийско дружество на работниците по просветата - гр. Габрово.  1945г. Печатът е с овална форма , в средата текст: ``9 септемврий 1944 г.``. Около него - ``Окол. д-во на работниците по просветата - гр. Габрово``.Размери: h  - 7 см, 5/3 см /на основата/. Изработен от дърво, с гумена пластина върху овалната част.
Инв. № 4252 ННИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение