Новини
  •    На 27 септември в Габрово, в духовното пространство пред РБ „Априлов – Палаузов“ и...още...
  • От 1 септември 2023 г. се извършва актуализация на ценоразписа на услугите в НМО – Габрово....още...
  • Изложбата „120 години Храм-паметник „Рождество Христово“ бе официално открита в...още...
  • Изложбата „120 години Храм-паметник „Рождество Христово“ ще бъде открита на 7 август от 17:30...още...
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
всички новини

Дигитализации

Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Динамо - генератор за електрически ток, б.г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Уредът се е използвал за получаване на прав електрически ток.
МОБГ Инв. № 3612 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Уред по физика демонстриращ разпределението на товарите. Електричество и магнетизъм. б.г. За демонстриране на разпределението на електрическите заряди по изпъкналите части на проводниците. Уредът доказва, че разпределението на електрическия товар по повърхността на телата е неравномерно и зависи от формата на телата (опит на Рийзе).
МОБГ Инв. № 3193 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Уред на Оерщед. Физика. Електромагнетизъм. С този уред се демонстрира взаимодействието между магнитното и електрическото поле, т.е. при преминаване на електрически ток по проводник се създава електрическо поле, което въздейства на магнитната стрелка и я отклонява в ляво или дясно в зависимост от посоката на протичащия токОригинал. б.г.
МОБГ Инв. № 12345 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Модел на око. Уред по физика. Оптика. Оригинал. б.г. Моделът е служел за демонстриране на получаващия се образ - умален, обърнат, действителен, при наблюдение.
МОБГ Инв. № 3994 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Газена лампа. Уред по физика. Оригинал. 1884 г. Била е в кабинетът по физика на Априловска гимназия, където навярно е служела за осветление.
МОБГ Инв. № 1742 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Топлинен амперметър. Уред по физика. Електричество. Оригинал. б.г. Уредът е служел за измерване на електрически ток от 0 до 2 и от 0 до 10 А. Лабораторен и демонстрационен уред.
МОБГ Инв. № 4009 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Водна помпа (пръскало). Уред по физика. Механика. Оригинал. б.г. Уредът е предназначен за демонстриране явленията всмукване и налягане на течности, както и за онагледяване действието на водната помпа.
МОБГ Инв. № 3343 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Модел на парна машина с парен котел, б.г. Уред по физика. Термодинамика. Оригинал. Макетът е използван за онагледяване и изучаване на парния двигател.
МОБГ Инв. № 3348 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Модел на парна машина, б.г. Уред по физика. Термодинамика. Оригинал.  Парната машина е вид двигател с външно горене, който използва топлинната енергия, налична във водната пара, преобразувайки я в механична работа. Първата парна машина е построена през 1679 г. от Дени Папен и представлявала цилиндър с лост, който се издига под действието на парата, а после се спуска под атмосферното налягане след сгъстяването на отработената пара.
МОБГ Инв. № 12361 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Уред демонстриращ капилярност на тръба. Уред по физика. Механика. Оригинал. б. г.
Уредът демонстрира капилярните явления и по-специално зависимостта на издигане на водния стълб от диаметъра на капилярата.
МОБГ Инв. № 3170 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение