Новини
  • Обучителен семинар още...
  •    Националният музей на образованието Ви кани на откриване на изложбата „200 години от...още...
  • Националният музей на образованието няма да работи на 06.09.2022 г. (вторник).още...
  • На 19 август от 11 часа в конферентната зала на НМО ще бъде представена книгата "Пътищата...още...
  •    Жури от Националния музей на образованието, Регионалното управление на...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за V клас на реалните училища, 1924 г.. Автори: Нейчев, Ив., Гочев, В. Седмо стереотипно издание. Учебникът е съставен по най-новите научни и методични изисквания, и според програмата от 14. 01. 1922 г.Одобрен от МНП със заповед № 3268/01.09.1924 г. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 6924 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за горен класически и реален курс, 1893 г.. Автор: Д-р Фрич, Антон. Превод от II издание Явашев, Анани. Издание и печат на "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 9428 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за V клас на гимназиите, 1926 г.. Автори: Нейчев, Ив., Гочев, В. Осмо поправено издание. Одобрен от МНП. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 12210 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по ботаника за горните класове на средните училища, 1906 г. Автори: Нейчев, Ив., Гочев, В., Николов, Т..  Одобрен от МНП. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 12209 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по естествена история за V гимназиален клас, 1914 г. Автори: д-р Николов, Т., Велчев, Ст. и Нейчев, Ив.. Одобрен от МНП. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 8954 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Основи по ботаника. Част II. Специална ботаника. Учебник за студенти от СУ "Климент Охридски", 1929 г. Автор: проф. д-р Петков, Стефан. Печатница "Художник", София, 515 с. Издание "Университетска библиотека № 73. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 6031 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по биология за VII клас на реалните и полукласически гимназии и за педагогическите училища, 1925 г. Автор: проф. д-р Консулов, Стефан. Одобрен от МНП. Печатница "Художник", София. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 2109 НИ още...
Учебник по ботаника за ІV клас на гимназиите, София, 1949 г.
Учебник по ботаника за ІV клас на гимназиите, София, 1949 г. Издание ІV, 190 с. Автори: проф. д-р Д. Йорданов, Андрей Коцев, Иван Ганчев, д-р К. Йорд. Попов, Ил. Карагеоргиев. Държавно издателство "Народна просвета". Печатница на Д. И. "Народна просвета". Оригинал. Печатно.
Съдържа уроци: Съставни части на клетката, Устройство на семената, Състав на семената, Торене и обработване на почвата, Видоизменени корени, Фотосинтеза, Бактерии, Водорасли, Гъби, Мъхове и др.МОБГ Инв. № 4972 ННИ
още...
Сметанка за трето отделение, София, 1945 г.
Сметанка за трето отделение, София, 1945 г., 104 с. Автори: Тодор К. Новаков, Стефан Христов. Държавно издателство при Министерството на народното просвещение. Печатница "Изгрев" - Граф Игнатиев №7. Оригинал. Печатно.
Съдържа уроци: Мерки за вместимост, Писмено умножение, Писмено деление, Мерене и др.МОБГ Инв. № 2516 ННИ
още...
Учебник "Стенография" за 8 и 9 клас на общообразователните училища и за I и II курс на стопанските техникуми, София, 1952 г.
Учебник "Стенография" за 8 и 9 клас на общообразователните училища и за I и II курс на стопанските техникуми, София, 1952 г. Второ преработено издание, 187 с. Автори: Георги Тръпчев, Филип Илиев, проф. д- р Боян Петканчин. Печатница на Държавно издателство "Народна просвета", София, 1952 г.
Оригинал. Печатно.
Съдържа пет глави: Знаци на съгласни, Знаци на гласни, Групи съгласни и др.


МОБГ Инв. № 29730 ННИ
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение