Новини
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители до края на месец май!още...
  •    Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 31...още...
  • Обучителен семинар още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„Обща и българска история”, учебник за втори клас на народните прогимназии. Автори: Орманджиев, Ив. П. и Велкова, Мара Ив., София, 1941 г., 136 с. Оригинал. Първо издание.
МОБГ Инв. № 15421 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Граматика за Старобългарски език по всичкото му развитие”. Момчилов, И. Н. Второ издание. Издава Книгопродавницата на Н. П. Неделкович и др., Търново; Печатница на И. Н. Вернай (Л. Сомер), 1884 г. Оригинал, печатно. 240 с.
Инв. № 15450 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Синтаксис на българския език за трети клас”. Иванов М. Второ издание. Рецензирано и одобрено от Министерството на народното просвещение със заповед № 1670 от 3.09.1905 г. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1905 г. Оригинал, печатно. 123 с.
МОБГ Инв. № 15449 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Първоначални познания от Политическа Икономия”. Гарние Йо. Шесто издание. Превод на Х. Д. Черновеждий. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1884 г. Оригинал, печатно. 156 с.
МОБГ Инв. № 15448 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„Сметанка”, учебник за четвърто отделение. Автори: Пенков, Ив. Н. и Спиров, К. София, 1908 г., 72с. Оригинал. Печатно.Четвърто преработено издание.
МОБГ Инв. № 15418 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„Уроци по старобългарски езикъ” за втора година среден курс от основните училища. Според програмата наредил Гюдюлевъ, Н. Ив. Пловдив, 1894 г., 34 с. Оригинал. Четвърто издание.
МОБГ Инв. № 15415 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по география за трети клас на прогимназиите. Автор: Странски, Стефан Ст. Пловдив, 1932 г., 128 с. Първо издание.  Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 15416 НИ още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Малко землеописание за детца от Й. Груев. Второ издание. Книжярница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес. 1868. 51 с.
Инв. № 862 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Старо-славянская граматика”. Колосов М. Девето издание. Одобрено от Министерството на народното просвещение като учебник за гимназиите и от Св. Синод като учебник за мъжките духовни и женските епархиални училища. Типографии М. Земкевича и В. Ноаковскаго, Варшава, 1880 г. Оригинал, печатно. 90 с.  
Инв. № 15445 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Учебник по Стара история” с 33 образа и 19 карти. Кареев Н. Превод на: Ст. Ганев и Ю. Крапчев. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1906 г. Рецензиран и одобрен от Министерството на народното просвещение. Оригинал, печатно.  344 с. 
Инв. № 15444 НИ
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение