Новини
  •    Националният музей на образованието Ви кани на откриване на изложбата „200 години от...още...
  • Националният музей на образованието няма да работи на 06.09.2022 г. (вторник).още...
  • На 19 август от 11 часа в конферентната зала на НМО ще бъде представена книгата "Пътищата...още...
  •    Жури от Националния музей на образованието, Регионалното управление на...още...
  • Нови издания на НМО   Национален център „Музейно училище“ – бенефициент по...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„Сметанка”, учебник за четвърто отделение. Автори: Пенков, Ив. Н. и Спиров, К. София, 1908 г., 72с. Оригинал. Печатно.Четвърто преработено издание.
МОБГ Инв. № 15418 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„Уроци по старобългарски езикъ” за втора година среден курс от основните училища. Според програмата наредил Гюдюлевъ, Н. Ив. Пловдив, 1894 г., 34 с. Оригинал. Четвърто издание.
МОБГ Инв. № 15415 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по география за трети клас на прогимназиите. Автор: Странски, Стефан Ст. Пловдив, 1932 г., 128 с. Първо издание.  Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 15416 НИ още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Малко землеописание за детца от Й. Груев. Второ издание. Книжярница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес. 1868. 51 с.
Инв. № 862 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Старо-славянская граматика”. Колосов М. Девето издание. Одобрено от Министерството на народното просвещение като учебник за гимназиите и от Св. Синод като учебник за мъжките духовни и женските епархиални училища. Типографии М. Земкевича и В. Ноаковскаго, Варшава, 1880 г. Оригинал, печатно. 90 с.  
Инв. № 15445 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Учебник по Стара история” с 33 образа и 19 карти. Кареев Н. Превод на: Ст. Ганев и Ю. Крапчев. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1906 г. Рецензиран и одобрен от Министерството на народното просвещение. Оригинал, печатно.  344 с. 
Инв. № 15444 НИ
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратко землеописание. От Н. Михайловскаго. Издава "Българското читалище" в Цариград. Народна печатница при Българската църква, 1869. 48 с.
Инв. № 861 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Учебник по естествена история за V гимназиален клас” с 204 фигури в текста. Д-р Николов Т.; Велчев Ст.; Нейчев И. Книгоиздателство Хр. Г. Данов, Пловдив, 1914 г. Одобрен от Министерството на народната просвета. Оригинал, печатно. 243 с.
Инв. № 15443 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Българска граматика за I клас”. Иванов М. Второ издание. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1905 г. Рецензирано и одобрено от Министерството на народното просвещение със заповед № 1696 от 10.09.1905 г. Оригинал, печатно. 61 с.
Инв. № 15441 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Старобългарска граматика с упражнения, образци из старобългарските паметници и речник, за средните учебни заведения”. Седмо издание. Д-р Милетич Л. Държавна печатница, София, 1909 г. Оригинал. Печатно. 148 с.
Инв. № 15437 НИ
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение