Новини
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители до края на месец май!още...
  •    Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 31...още...
  • Обучителен семинар още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Землеописание на България и съседните ней държави. Съставил Милан Т. Радивоев. София, 1894 г. Издава учебното бюро при военното министерство, печатница "Напредък", София.346 с. Оригинал. С една таблица.
МОБГ Инв. № 10486 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Уроци по отечествоведение (география и история), учебник за средния курс, втора година, от основните училища. Събрал и наредил от разни по тая част ръководства и учебници Н. Ив. Гюдюлев. Пловдив, 1896 г. Издание и печат на Христо Г. Данов., 76 с. Оригинал. С 12 образи.
МОБГ Инв. № 5138 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Земеописание, учебник за класните, народните и държавни училища. Част втора: Европа, Америка и Австралия. Съставил С. Христов, /директор на Силистренското държавно III класно училище/. Пловдив, 1890 г. Издание и печат на Христо Г. Данов., 48 с. Оригинал. Издание четвърто. С една карта.
МОБГ Инв. № 5135 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по география, за I - ва година от горния курс на основните мъжки и девически училища, за I - ви клас на гимназиите, V - то класните и III - то класни училища. Съставил (според най-новата програма) Х. Мирков. Севлиево, Скоро-печатница на П. Мутафов & С - ие, 1896 г., 87 с. Оригинал. Издание четвърто. С 27 картинки и една карта на 5-тях части на света.
МОБГ Инв. № 2221 НИ още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка българска история от Д. Цанкова. Второ издание. Пловдив. Издава ся от книжарницата на Д. В. Манчева, 1866. (Печатано в типогр. на Л. Сомера във Вена.) 92 с.
Инв. № 899 В
още...
Учебник по логика за седми клас, София, 1947 г.
Учебник по логика за седми клас, София, 1947 г., 163 с. Автори: Стефан Цоневски, Венета А. Киселинчева, Иванка Балтова, Никола Мънков.
Издаден от Държавно издателство при МНП, отделение "Учебници и учебни помагала". Печатница "Фар" - София.
Размери: 24/16 см. Оригинал. Хартия. Печатно.МОБГ Инв. № 29813 ННИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„Сметанка” - учебник за четвърто отделение. Автори: Пенов, Ив. Н. и Спиров, К. София, 1908 г., 72с. Оригинал. Четвърто преработено издание.
МОБГ Инв. № 15418 НИ още...
Колекция ''Възрожденски учебници''
Първа храна за здравият чолешкий ум, школска и домашна книга за децата [от К. Тр. Тим]. Първен преведена на гръцки от немский език, а сега от гръцки на български превел и издал Тодор Н. Шишков. Цариград, в печатницата Ц-го вестника и содружие, 1860. 109 с.
Инв. № 868 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Сметанка за второ отделение” с практическо ръководство за учителя. Тодоров Хр. Второ издание, одобрено от Министерството на народното просвещение със заповед № 1853 от 23.08.1908 г. Издава Ив. Х. Николов – книжар, печатница на П. М. Бъзайтов, София, 1908 г.. Оригинал, печатно. 62 с. 
МОБГ Инв. № 15451 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по аритметика за втори клас на народните прогимназии. Автор: Симеонов, Живко. София, 1941 г., 120 с. Оригинал. Първо издание.
МОБГ Инв. № 15423 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение