Новини
  • Обучителен семинар още...
  •    Националният музей на образованието Ви кани на откриване на изложбата „200 години от...още...
  • Националният музей на образованието няма да работи на 06.09.2022 г. (вторник).още...
  • На 19 август от 11 часа в конферентната зала на НМО ще бъде представена книгата "Пътищата...още...
  •    Жури от Националния музей на образованието, Регионалното управление на...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по география, за I - ва година от горния курс на основните мъжки и девически училища, за I - ви клас на гимназиите, V - то класните и III - то класни училища. Съставил (според най-новата програма) Х. Мирков. Севлиево, Скоро-печатница на П. Мутафов & С - ие, 1895 г., 87 с. Оригинал. Издание трето. С 32 фигури и една карта на 5-тях части на света.
МОБГ Инв. № 2604 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Отечествоведение. Учебник за III-то отделение (по програмата). Наредили: Б. и С.. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив,1896 г. 44 с. Второ издание. Оригинал. С 29 образи в текста.
МОБГ Инв. № 5137 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Отечествоведение. Учебник за III-то отделение на основните училища (среден курс - I-ва година). Съставили д-р Г. Кожухариов и Гр. Иванов. Пловдив, Държавна печатница "Съгласие", 1897 г., 34 с. Оригинал. С 40 фигури и карти в текста.
МОБГ Инв. № 5133 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Отечествена география и географията на другите господарства в трите Южно-Европейски полуострови. Учебник за III-и клас на държавните мъжки гимназии и класните училища. Съставил според най-новата програма Н. Драганов, учител при Държавната "Априловска" Гимназия в гр. Габрово, печатница на Г. Кехаевъ, 1897 г., 123 с. Оригинал. Първо издание. С 6 цветни географически карти /липсват/.
МОБГ Инв. № 5134 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Отечествена география и географията на другите държави от Южна Европа, за учениците от трети клас на гимназиите, петокласни и трикласни училища. Автори: Д-р Г. Кожухаров и Гр. Иванов. Сливен, Скоро-печатница 'Българско знаме", 1896 г., 144 с. Оригинал. Първо издание. С 51 фигури.
МОБГ Инв. № 7672 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по география, за учениците от първи клас на гимназиите, петокласните и трикласните училища. Наредил: Гр. Иванов, (учител при Сливенската Държавна Мъжка Гимназия). Сливен, Скоро-печатница 'Българско знаме", 1896 г., 120 с. Оригинал. Трето издание. С 51 фигури.
МОБГ Инв. № 5136 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Землеописание на България и съседните ней държави. Съставил Милан Т. Радивоев. София, 1894 г. Издава учебното бюро при военното министерство, печатница "Напредък", София.346 с. Оригинал. С една таблица.
МОБГ Инв. № 10486 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Уроци по отечествоведение (география и история), учебник за средния курс, втора година, от основните училища. Събрал и наредил от разни по тая част ръководства и учебници Н. Ив. Гюдюлев. Пловдив, 1896 г. Издание и печат на Христо Г. Данов., 76 с. Оригинал. С 12 образи.
МОБГ Инв. № 5138 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Земеописание, учебник за класните, народните и държавни училища. Част втора: Европа, Америка и Австралия. Съставил С. Христов, /директор на Силистренското държавно III класно училище/. Пловдив, 1890 г. Издание и печат на Христо Г. Данов., 48 с. Оригинал. Издание четвърто. С една карта.
МОБГ Инв. № 5135 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по география, за I - ва година от горния курс на основните мъжки и девически училища, за I - ви клас на гимназиите, V - то класните и III - то класни училища. Съставил (според най-новата програма) Х. Мирков. Севлиево, Скоро-печатница на П. Мутафов & С - ие, 1896 г., 87 с. Оригинал. Издание четвърто. С 27 картинки и една карта на 5-тях части на света.
МОБГ Инв. № 2221 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение