Новини
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители до края на месец май!още...
  •    Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 31...още...
  • Обучителен семинар още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Литература за III - ти гимназиален клас. Това издание е одобрено от Министерството на народното просвещение със Заповед № 3136/04 август 1921 г. Съставил Д. Мирчев. Трето стереотипно издание. Плевен, Кооперативна печатница "Изгрев", 1924. 238 с.
Инв. № 7687 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Литература за VI - ти клас. Съставил Д. Мирчев. Плевен, Кооперативна печатница "Изгрев", Б.Г.. 169 с.
Инв. № 1997 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Литература съставена според програмата на средните технически и механически училища и нагоден за помагало на търговските и др. училища. Автор: Атанас Илиев, преподавател в Държавното средно телеграфопощенско училище в София. Настоящия учебник е преработка в съкратена и схематична форма на учебниците за VI и VII гимназиални класове от същия автор. Печатница "Теменуга" - Братя Ноеви, Търново, 1927. 88 с.
Инв. № 11142 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Литература за VI - ти клас. Това издание е одобрено от Министерството на народното просвещение със Заповед № 3286/03 септември 1924 г. Съставил Д. Мирчев. Шесто издание. Плевен, Кооперативна печатница "Изгрев", 1924. 250 с.
Инв. № 7905 НИ още...
Колекция ''Възрожденски учебници''
Земледелие, съставлено от Никола Икономовича, жеравнянца. Белград, в Княжество-сръбската печатня, 1853. 122 с. 8 табл. образи. Църк.-слав. букви.
Инв. № 1027 В
още...
Колекция ''Възрожденски учебници''
Аритметика по начинът на Грубе. Методическо ръководство за начални учители и ученици. Съставил И. Паулсон. Книжарница на Д. В. Манчов в Пловдив, Свещов, Солун, 1875. (Печатница на Л. Сомер и др. у Вена.). 319 с.
Инв. № 1025 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Свещена история на Вехтия завет за I - ва година от горния курс на основните училища и за I - ви клас на държавните гимназии. Съдържа 31 образа и 2 карти на Палестина. Съставил Р. М. Каролев. Четвърто преработено издание. Търново, книжарница на Е. П. Христов, 1897. 127 с.
Инв. № 5017 НИ още...
Обща география, 1933 г.
Обща география, част I, 1933 г. Автор: Георгиев, Сп. - преподавател в учителски институт. Кооперативна печатница "Изгрев" - Плевен. 103 с.
Инв. № 991 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
История на българския народ. Учебник за VIII-ми клас на гимназиите и на педагогическите училища. Според програмата от 1925 г. Пастухов, И.; Стоянов, И. Четвърто преработено издание. Кооперативна печатница ,,Напредък", София, 1929 г. Оригинал, печатно. 270 с.  
Инв. № 6007 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
История на българския народ. Учебник за гимназиите и средните училища според програмите, уредени от Министерството на Народното Просвещение. Издание и печат на Христо Г. Данов, Пловдив, 1897 г. Второ преработено и допълнено издание. Оригинал, печатно. 224 с.
Инв. № 2172 НИ
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение