Новини
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители до края на месец май!още...
  •    Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 31...още...
  • Обучителен семинар още...
всички новини

Дигитализации

Теория на възпитанието, 1925 г.
Теория на възпитанието, учебник за педагогическите училища и за VIII клас на девическите гимназии, б.г. Автор: В. А. Манов. Одобрен от МНП със заповед № 3505 от 10.10.1925 г. Издава книгоиздателство "Хемус" - А.Д., София. 280 с.
МОБГ Инв. № 569 НИ още...
Теория практика на образованието (Дидактика), 1943 г.
Дидактика. Преработено и допълнено издание на "Теория и практика на образованието", част I, 1943 г. Автор: проф. д-р Петко Цонев. Издание на Университетска библиотека № 270. Университетска печатница - София. 515 с.
МОБГ Инв. № 12979 НИ още...
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1932 г.
Педагогическа психология, 1932 г. Автор: проф. д-р Михаил Герасков. Печатница "Графика" - София. 349 с.
МОБГ Инв. № 10875 НИ още...
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1935 г.
Основи на Дидактика, 1935 г. Автор: проф. д-р Михаил Герасков. Университетска библиотека № 154. Придворна печатница - София. 452 с.
МОБГ Инв. № 10876 НИ още...
''История на българската черква'', 1887 г.
''История на българската черква'', 1887 г. Съставил: Каролев, Р.М. Второ поправено издание и печат Хр. Г. Данов, Пловдив. 122 с. С ръкописни бележки на Каролев по повечето страници.
МОБГ Инв. № 10271 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Вероучение, учебник за втори клас на народните прогимназии, 1926 г. Автор: А. Божанов и д-р Хикс. Първо издание. Одобрено от Светия Синод и МНП. 78 стр.
Инв. № 15535 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Записки по Църковно служебния ред ред, учебник изучаван в Пловдивската духовна семинария, 1912 г. 112 стр.
Инв. № 15534 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Френска граматика с упражнения, първоначален учебник по френски език. Автор:д-р Карл Плоец. Превод от 28 издание Атанас Вълков, учител при Софийската класическа гимназия. 1887 г. 492 стр.
Инв. № 15533 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Българска граматика и Христоматия със стилистични бележки и разбори. Учебник за IV-ти клас на пълните и непълните гимназии. Това издание е одобрено от Министерството на народното просвещение. Съставили: Т. Атанасов, Ив. Хаджов и С. Барутчиски. Първо издание. Пловдив, Книгоиздателство "Хр. Г. Данов", 1926. Христоматия 199 с., Граматика: 121 с.
Инв. № 12375 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Христоматия за II-ри гимназиален клас. Това издание е одобрено от Министерството на народното просвещение със Заповед № 1540/05 май 1920 г. Съставил Б. Ангелов. Второ поправено издание. Пловдив, Книгоиздателство "Хр. Г. Данов", 1920. 444 с.
Инв. № 12589 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение