Новини
  • Лятна програма в НМО - Габровооще...
  • Месец на словото и знанието още...
  • Националният музей на образованието ще бъде отворен за посетители на 26, 27 и 28 декември 2021 г....още...
  • НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ГАБРОВО РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО –...още...
  •    Над 80 музейни специалисти и педагози от страната и чужбина се включиха в поредния...още...
всички новини

Дигитализации

Йоан Екзарх болгарский написано Константином Калайдовичем, 1824 г.
Йоан Ексарх болгарский. Исследование, объясняющее историю словенского языка и литературы IX и X столетий. Написано Константиномъ Калайдовичемъ. Москва, в типография Семена Селиванского, 1824 г. 218 с.
Инв. № 1981 В още...
Наръчна свещеническа книга. Превод на Зиновий Петров и Йордан Наумов, 1874 г
Наручна священическа книга. Превели [от сръбски] и издали Зиновий П. Петров и Йордан С. Наумов. В Белград, в печатницата на Н. Стефановича и съдър., 1874, 123 с.
Инв. № 351 В още...
Благонравие за деца. Превод на Христо Ваклидов, 1875 г. (друго II изд.)
Благонравие за детцата. Превел Хр. Д. Ваклидов. Второ издание. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес. (В българската печатница на Янко С. Ковачев у Виена), 1875. 38 с.
Инв. № 526 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратко описание на святите двадесят монастири в Атонската гора. Заради поклонниците, що идат на Свята гора, и за ония, които желаят да знаят чудесата, що ся по святогорските манастири. Издал Константин Анастасов от Щип. Издание трето. Цариград, в печатницата на Т. Дивитчиана, 1866, 16 с.
Инв. № 346 В още...
Турско - български писмовник от С. Попов и Ив. Чорапчиев, 1868 г.
Турско - български писмовник, нареден от С. Д. Попова и Ив. П. Чорапчиева. Издание първо. Русчюк, в печятницата на Дунавската област, 1868. 56, 55. 16 с. [Текст и заглавие паралелно на турски език].
Инв. № 345 В още...
Amis de pension ou le prih du travail. Par F. - C. Gerard, 1865 г.
Amis de pension ou le prih du travail. Par F. - C. Gerard (Приятели по пансион или
стойността на труда). Rouen, 1865. 237 с.
Инв. № 237 В още...
Manuel de L'art Epistolaire. Par E. Sommer, 1853 г.
Manuel de L'art Epistolaire. Par E. Sommer. Deuxieme edition. Sujets de letters. Paris, 1853. 450 с.
Инв. № 236 В още...
Новий завет. Превод от Неофит Рилски, 1859 г. (III изд.)
Новий завет господа нашего Исуса Христа. Сега ново преведени от славенскаго на болгарский язик от Неофит иеромонаха П. П. Рилца. И с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона. Издание трето. В Лондон. Напечата се при В. Ватс, сос иждивением на Английското общество, което издава Священото писание за просвещение на Божието слово. 1859, 492 с.
Инв. № 229 В още...
Списък с книги на Йосиф Ковачев, предоставени на Габровската училищна община, 30 септ. 1869 г.
Списък на книги, оставени от Йосиф Ковачев, бивш учител в Габровското училище, на съхранение в Габровската училищна община. С придружителна бележка на общината и прибавена разписка на Михаил Ковачев, брат на Й. Ковачев, за получаване на книгите. Габрово, 30 септ. 1869 г.
Инв. № 150 В още...
Наръчник за учениците от средните училища, 1922 г.
Съставен по поръка на г-н министъра на народното просвещение. София, Държавна печатница, 1922, 144 с.
Инв. № 15127 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение