Новини
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители до края на месец май!още...
  •    Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 31...още...
  • Обучителен семинар още...
всички новини

Дигитализации

Отчет за успеха, поведението и отсъствията на Гана Рачева, 22 дек. 1875 г.
Отчет № 1384 за успеха, поведението и отсъствията на Гана Рачева, ученичка от II-ри клас на главното девическо Габровско училище за I-то шестмесечие на учебната 1875 г. Габрово, 22 декември 1875 г. 1 с.
Инв. № 189 - 2 В още...
Отчет за успеха, поведението и отсъствията на Гана Рачева, 22 дек. 1874 г.
Отчет № 553 за успеха, поведението и отсъствията на Гана Рачева, ученичка от II-ри клас на главното девическо Габровско училище за I-то шестмесечие на учебната 1874/75 г. Габрово, 22 декември 1874 г. 1 с.
Инв. № 189 - 1 В още...
Свидетелство на Мария Иванова, 28 юни 1885 г.
Свидетелство № 12 на Мария Иванова за завършен пети (последен) клас на Габровската девическа гимназия през 1885 г. Габрово, 28 юни 1885 г.
Инв. № 193 В още...
Отчет за успеха, поведението и отсъствията на Васила П. Василева, 20 дек. 1880 г.
Отчет № 11 за успеха, поведението и отсъствията на Васила П. Василева, ученичка от I-ви клас на главното девическо Габровско училище за I-то шестмесечие на учебната 1880/81 г. Габрово, 20 декември 1880 г. 1 с.
Инв. № 192 В още...
Отчет за успеха, поведението и отсъствията на Стефан Иванов, 10 дек. 1872 г.
Отчет № 116 за успеха, поведението и отсъствията на Стефан Иванов, ученик от II-ри клас на главното мъжко Габровско училище за I-то шестмесечие на учебната 1872 г. Габрово, 10 декември 1872 г. 1 с.
Инв. № 190 В още...
Ученическа книжка, 1939/40 г.
Ученическа книжка на Стойчо Атанасов Стойчев, ученик от IV „в” клас в Еленски гимназиален клон „Иларион Макариоплоски”, Елена, 1939/40 г.
Инв. № 15093 НИ още...
Свидетелство за завършен прогимназиален курс, 18 юни 1932 г.
Свидетелство на Анастас Ботев Бончев от Първа прогимназия в гр. Габрово, 1932 г.
Инв. № 15091 НИ още...
Диплома от Учителския институт в гр. Шумен, 6 юли 1934 г.
Диплома на Георги П. Пенчев Василев за придобито право на редовен прогимназиален учител по I група специални предмети (хуманитарни), 1934 г.
Инв. № 15140 НИ още...
Свидетелство за зрелост, 1930 г.
Свидетелство за зрелост от Народно държавно смесено педагогическо училище в гр. Казанлък на Георги П. Пенчев Василев за придобито право на редовен първоначален учител, Казанлък, 1930 г.
Инв. № 15139 НИ още...
Свидетелство за зрелост, 9 юли 1939 г.
Свидетелство за зрелост на Анна Арсова Велева от Народна втора девическа гимназия в гр. София.
Инв. № 15138 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение