Новини
  •     Събитията в Първи търновски революционен окръг по време на Априлското въстание...още...
  •    Днес България тържествено отбелязва 200 години от рождението на Съби Стойков...още...
  •    Съвместен урок по английски език на тема „Ролята на взаимното обучение в...още...
  •    От своето създаване Националният музей на образованието се гради и развива...още...
  •    Габрово – градът, който има изключително важна роля като тил за защитниците на...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция ''Училищни уреди и апарати'', 1925 г.
Термоелементи, 1925 г. 2 бр. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Бон, Германия. C. Gerhardt – Chemische. Комплект уреди за термоелектричен ефект (т.н. ефект Пелтие).
МОБГ Инв. № 4100 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', 1872 г.
Живачен термометър /термометрограф по Reaumur/, 1872 г. Уред по физика. Термодинамика. Виена, Австрия. W. Eckstein. Горната скала е минимум, а долната максимум.От кабинетът по физика на Априловска гимназия.
МОБГ Инв. № 4089 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Реостат с плъзгач, б.г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Уредът е използван за промяна силата на тока чрез промяна на съпротивлението.
МОБГ Инв. № 4260 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Електромагнит, б.г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Използва се за демонстрация на електромагнитна индукция.
МОБГ Инв. № 3191 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', 1898 г.
Реостат с ключове, 1898 г. От кабинетът по физика на Априловска гимназия. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Dr Houdek & Hervert. PRAHA-LETNA. Уред за демонстрация на съпротивленията с ключове за правене на комбинации с различни стойности.
МОБГ Инв. № 1728 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', 1921 г.
Индуктор на Румкорф, 1921 г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Уредът представлява Румкорфова спирала за получаване на ток с високо напрежение.
МОБГ Инв. № 3975 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', 1903 г.
Реостат с ключове, 1903 г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. PHYWE, Deutschland. Комплект съпротивления, чиято стойност се комбинира чрез къси съединения от месингови ключове.
МОБГ Инв. № 4257 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Искрище, б.г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Берлин, Германия. Ferdinand Ernecke /Präcisions Meohaniker/, S.W. 46. Демонстрира получаването на електрическа искра.
МОБГ Инв. № 4259 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Амперметър, б.г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Уредът служи за за измерване на променлив ток от 0 до 200 A в лабораторни условия.
МОБГ Инв. № 4016 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Електромагнитен мотор на Ричи, б.г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Deutschland, Chemnitz, MAX KOHL. Уредът представлява старинен модел на електромотор.
МОБГ Инв. № 3610 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение