Новини
  •    Инициативата е посветена на 100-годишнината от основаването на БМЧК, който и до днес е...още...
  • От 4 октомври 2021 г. Националният музей на образованието преминава към зимно работно време.още...
  • Учителката Малина Тодорова от СУ „Христо Ботев” във Враца спечели наградата на Национален...още...
  •    Националният музей на образованието се включи в 38-то издание на инициативата...още...
  • Националният музей на образованието няма да работи на 22.09.2021 г. (сряда). още...
всички новини

Учителка от Враца спечели наградата на Национален център ''Музейно училище''

28 Септември 2021

Учителката Малина Тодорова от СУ „Христо Ботев” във Враца спечели наградата на Национален център „Музейно училище” (НЦМУ) към Национален музей на образованието – „Музейните ресурси в онлайн обучението“.

   Награда е предметна – таблет, а урокът на госпожа Тодорова ще бъде споделен в онлайн Музейното училище nmo-shkolo.com

   Отличената разработка е комбиниран урок на тема „Паметниците на материалната култура на древните траки във Враца и Врачанско ”, реализиран с ученици от V клас с участието на музеен специалист – археолога доц. д-р Нарцис Торбов. В него са използвани онлайн ресурси от Регионален исторически музей – Враца. Проведени са два учебни  в електронна среда: по история и цивилизации и час на класа (патриотично възпитание).

    Журито присъди и три поощрителни награди – издания на НЦ „Музейно училище“, за: Илиана Илиева-Дъбова от Българско неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в Барселона; Василена Илиева – старши учител по история и цивилизации от 22. СЕУ „Г. С. Раковски“ в София; Йорданка Сиракова – главен учител начален етап, и Боряна Ангелова – учител ЦОУД, от ОУ„Яне Сандански” в Пловдив. Техните практики също ще бъдат споделени онлайн.

   Всички учители, представили разработки за наградата,  получават грамота от НЦ „Музейно училище”.

   Наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението“ беше обявена в началото на 2021 година от НЦМУ – партньорска инициатива на Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово. За нея имаха право да кандидатстват учители, разработили и реализирали съвместно с музейни специалисти урок по учебната програма, в който се представя съхраненото в музеи и галерии културно наследство чрез съвременни информационно-комуникационни технологии.

   Целта на наградата е да  стимулира учители, които прилагат творчески подход в използването на музейни ресурси в онлайн обучението; да насърчава връзката между образователни и културни  институции и да популяризира добри музейно-педагогически практики.

         Национален център „Музейно училище” благодари на всички участници за инициативността, креативността и ангажираността с идеята на наградата.

        

Допълнителна информация:

За наградата свои разработки представиха:

1.     Д-р Елена Искърова Серева, главен учител,  ръководител на „Школа по Изобразително изкуство“, към „ЦПЛР-ОДК град Ихтиман“

2.     Златка Мемова, старши учител начален етап,  СУ „Свети княз Борис І” – с. Старцево, обл. Смолян

3.     Малина Цанкова Тодорова, старши учител по история и цивилизации, Средно училище „Христо Ботев“, Враца

4.     Йорданка Сиракова – главен учител начален етап, и Боряна Ангелова – учител ЦДО, ОУ”Яне Сандански”, Пловдив

5.     Мая Гергова-Чучкова, НУ „Св. Софроний Врачански“, Враца

6.     Нина Иванова – учител НУП, ОУ "Райна Княгиня", Пловдив

7.     Василена Илиева, старши учител по история и цивилизации, 22. СЕУ „Г. С. Раковски“, гр. София

8.     Владимир Стефанов Илиев, учител по история и цивилизации, Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“ – Стара Загора

9.     Горица Михайлова Маджарска, учител по история и цивилизации, СУ „Козма Тричков“  – Враца

10.   Илиана Илиева-Дъбова,  Българско неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – Барселона

        

         Разработените уроци бяха разгледани от жури в състав: председател – Любка Тинчева, директор на НМО и членове: Елена Григорова – старши експерт РУО Габрово; Ангел Шерилов – ръководител отдел в НМО; Пенка Петрова и Силвия Стоянова – старши учители от Национална Априловска гимназия.

    При оценяването на разработките журито следваше обявените критерии:

·    Конкретно формулирани цели, които отговарят на учебното съдържание, на възможностите и потребностите на учениците.

·    Подбор на подходящи музейни ресурси за постигане на учебната цел.

·    Създаване възможност за активно отношение на учениците към използваните музейни ресурси (чрез попълване на работен лист, решаване на тест или занимателно упражнение).

·    Подпомагане овладяването на учебната цел.

·    Включването на музейните ресурси да бъде измеримо като цел/резултат (създаване нов емоционален момент, поддържане интереса към културното наследство и др.).

·     Музейните ресурси да са ангажирани с целта на разработката (включване „на живо“ на музеен специалист, използване на музейно дигитализирани ресурси, видео филм, YouTube клипче и др.).

·     Оригиналност и творчество при реализиране на урока.НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg - Администрация
nmopr@abv.bg - Екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - Уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение