Новини
  •     Събитията в Първи търновски революционен окръг по време на Априлското въстание...още...
  •    Днес България тържествено отбелязва 200 години от рождението на Съби Стойков...още...
  •    Съвместен урок по английски език на тема „Ролята на взаимното обучение в...още...
  •    От своето създаване Националният музей на образованието се гради и развива...още...
  •    Габрово – градът, който има изключително важна роля като тил за защитниците на...още...
всички новини

БЮЛЕТИН - вестник на евреите в България, 1939 г.


БЮЛЕТИН на централната консистория на евреите в България - информационен вестник, сдържащ ''Нашето учебно дело''- статия от И. Герон (председател на Ц. Консистория на евреите в България), и друга ценна информация за състоянието на еврейските училища в България през 30-те години на миналия век. София, 14.04.1939 г., брой 23 и 24, периодичен печат, 46/31 см.
Инв. № 243 НИАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение