Новини
  •    Жури от Националния музей на образованието, Регионалното управление на...още...
  • Нови издания на НМО   Национален център „Музейно училище“ – бенефициент по...още...
  • Лятна програма в НМО   Лятото е тук! Национален музей на образованието - Габрово Ви...още...
  •    "Детинска мъдрост"   Излезе от печат най-новото издание на Националния...още...
  •   "Водим бъдещето за ръка"   Екип от Национален музей на образованието...още...
всички новини

Дигитализации

Устав на Българското книжовно дружество, в Средец, 1884 г.
Устав на Българското книжовно дружество, в Средец, 1884 г., 17 с. Оригинал. Държавна печатница, Средец.
Инв. № 15468 НИ още...
Поднос подарен на Алекси Стойков от колегите в Априловска гимназия, Габрово, 12.XII. 1930 г.
Никелиран метален поднос подарен на Алекси Стойков от колегите в Априловска гимназия, Габрово, 1930 г. Оригинал. Подносът е надпис:"На Алекси Стойков от колегите при Априловска гимназия, 19.XII. 1930 г. 35 год". 1 бр.
МОБГ Инв. № 1280 НИ още...
Писмо до Алекси Стойков от Гимнастическо дружество ''Габровски юнак'', 1943 г.
Писмо до Алекси Стойков от Гимнастическо дружество ''Габровски юнак'', с което му известяват, че е провъзгласен за почетен член на същото. Габрово. 1943 г.
С печата на Гимнастическо дружество ''Габровски юнак''. 1 л.
МОБГ Инв. № 10923 НИ още...
Пощенска картичка до Цанка и Надка Стойкови, 1.III. 1913 г.
Поздравителна пощенска картичка изпратена от Алекси Стойков /снимка на войници от бойното поле, сред които е  редник Алекси Стойков/ до децата му Цанка и Надка Стойкови в гр. Габрово. Оригинал. 1.III. 1913 г.
МОБГ Инв. № 13424 НИ още...
Автобиография на Алекси Стойков, 1931 г.
Тетрадка с ръкописна автобиография на Алекси Стойков, учител по математика в град Габрово. Ръкопис. 14 л.
Инв. № 953 НИ още...
Вестник ''Професионален подем'', 1930 г.
Статия за Алекси Стойков, по случай юбилейното му тържество на 19.12.1930 г. Статията е публикувана във вестник "'Професионален подем'' - орган на съюза на учителите от професионалните училища в България. София, 15.15.1930 г., бр. 8. 1л .
Инв. № 946 НИ още...
''Първа ученическа трудова седмица''- доклад, 1921 г.
Първа ученическа трудова седмица. Доклад от Пловдивския окръжен училищен инспектор до г-н Министъра на Народното просвещение. Мутафчиев П. Търговска печатница, Пловдив, 1921 г. Оригинал, печатно. 20 с.
Инв. № 15372 НИ
още...
Доклад и Харта приети на Първия конгрес на народната просвета, 1980 г.
Доклад „Високата мисия на образованието-отговорност пред бъдещето” и „Харта на българския учител”, приети на Първия конгрес на народната просвета, София, 12 и 13 май 1980 г. Оригинал. Печатно. 154 с.
Инв. № 29693 ННИ още...
Модел на единното средно политехническо училище, 1971 г.
Модел на единното средно политехническо училище /ЕСПУ/ с 11-годишен курс на обучение. Авторски колектив. Научноизследователски институт по образованието "Тодор Самодумов" при МНП. Централна печатна база при МНП. Съдържание:
I глава - Обща постановка;
II глава - Модел на ЕСПУ;
III глава - Въвеждането на ЕСПУ и основните етапи за осъществяване на всеобщото средно образование.
IV глава - Заключение.
Съдържа 4 схеми и 8 таблици. София, 1971, 77 с. Оригинал. Печатно.
Инв. № 2154 ННИ още...
Модел на единното общообразователно политехническо училище, 1970 г.
Модел на единното общообразователно политехническо училище (I - X клас). Автори: Мавров, П., Георгиев, Л., Митева, Т., Сливкова, М. Редактор: проф. Топенчаров, Вл., директор на Научноизследователски институт по образованието "Тодор Самодумов". Централна печатна база при МНП. Съдържание:
I глава - Теоретични основи на модела на новото училище;
II глава - Принципи за изграждане модела на новото училище;
III глава - Система от цели и характер на новото училище;
IV глава - Система на съдържанието на ЕСОПУ;
V глава - Учебно-възпитателен процес, система от методи и форми на обучение;
VI глава - Модел на организация на ЕСОПУ;
VII глава - Някои икономически показатели при преминаване към ЕСОПУ.
София, 1970, 204 с. Оригинал. Печатно.
Инв. № 2153 ННИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение