Новини
  • Национален център „Музейно училище“ – партньорска инициатива на Национален музей на...още...
  •      По традиция на 1 ноември Национален музей на образованието и Регионално...още...
  •    В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на...още...
  •    На 27 септември в Габрово, в духовното пространство пред РБ „Априлов – Палаузов“ и...още...
  • От 1 септември 2023 г. се извършва актуализация на ценоразписа на услугите в НМО – Габрово....още...
всички новини

Дигитализации

Календар за лето 1843 г. от Константин Огнянович, 1842 г.
Календар за лето 1843. Списан от Конст. Огняновича. Печатан в Цариграде, в славеноболгарска типография на Трудолюбивата пчела [1842]. 87 с. Църк.-слав. букви.
Инв. № 1049 В
още...
Показалец или ръководство от Георги С. Раковски, 1859 г.
Показалец или ръководство, как да ся изискват и издирят най-стари черти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни направления, славнаго ни прошествия и проч. от Г. С. Раковскаго. Чяст първа. Одеса, в типографии П. Францова, 1859. 144 с.
Инв. № 1082 В
още...
Няколко речи о Асеню първому от Георги С. Раковски, 1860 г.
Няколко речи о Асеню първому, великому царю българскому и сина му Асеню второму от Г. С. Раковскаго. У Белград, печятано в Кн. - сърп. книгопечятница, 1860. 128 с. 4 образи от Н. Павлович.
Инв. № 1081 В
още...
За славянското произхождение на дунавските българе. Превод на Христо Ботев, 1875 г.
За славянското произхождение на дунавските българе. Изследование от Д. Иловайски. (Превод от руски) [на Хр. Ботев] Букурещ. Издало "Дружество за разпространение на полезни знания", 1875. (В печатницата на "Знание") 119 с.
Инв. № 975 В
още...
Акатист или неседално пение. Превод на Никола Грънчаров и Стоян Робовски, 1866 г.
Акатист или неседално пение на пресвета Богородица и приснодева Мария за благолюбивите православни християни от поп Никола Г. Гранчарова и Стояна П. А. Робовскаго (еленчани). Русчюк, в печатницата на Дунавската област, 1866. 96 с. 1 обр. на Богородица.
Инв. № 972 В
още...
Кратко здравословие от Сава Доброплодни, 1865 г.
Кратко здравословие или уроци, за да си вардим здравието. Събрани и наредени от С. И. Доброплоднаго. Болград, Училищ. книгопечатница, 1865. 79 с.
Инв. № 971 В
още...
Кратко описание на Атонската гора. Съчинено от Антоний Хилендарец, 1853 г.
Кратко описание на святата и преславна гора Атонска. Съчинено от священодякона А. Хилендарца, а изправено от А. П. П. Гранитскаго. Цариград, в типографията на Т. Дивичиана, 1853, 96 с.
Инв. № 867 В
още...
Кратко описание на Атонската гора. Съчинено от Антоний Хилендарец, 1867 г. (II изд.)
Кратко описание на светата и преславна гора Атонска. Издава са втори път за ползата на общежителния Хилендарский монастир в Света гора. Поправено от А. П. Гранитскаго. Русчюк, печатницата на Дунавската област, 1867. 71 с. 4 обр.
Инв. № 866 В
още...
Описание на Татарпазарджишката каза от Стефан Захариев, 1870 г.
Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката каза с една харта и таблица за различни стари памятници. Съчинено от Стефан Захариев, т. пазарджиченин. Виена, печятница на Л. Сомер и сие, 1870. 80 с. 1 табл. 1 карта.
Инв. № 857 В
още...
Месяцослов на 1833 год. [1832 г.]
Месяцослов на 1833 год. В Санктпетербург, при Императорской академии наук. [1832 г.]. 303 с. /Руски език/.
Инв. № 2028 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00 /м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00 /м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка


Съобщение