навигация
Новини
 •    Идеята на Центъра е с изданията да се акцентира върху 200-годишнината от появата на...
  прочетете повече
 •    Националният музей на образованието – Габрово реализира успешно проект, финансиран...
  прочетете повече
 •    Днес стартираха летните занимания в Национален музей на образованието – Габрово....
  прочетете повече
 • Лятна програма в НМО - Габрово през юли и август
  прочетете повече
 •    На 14 и 15 юни 2024 г. в Националния музей на образованието се проведе Национална...
  прочетете повече
всички новини

Дигитализации

Календар за лето 1843 г. от Константин Огнянович, 1842 г.
Календар за лето 1843 г. от Константин Огнянович, 1842 г.
Календар за лето 1843. Списан от Конст. Огняновича. Печатан в Цариграде, в славеноболгарска типография на Трудолюбивата пчела [1842]. 87 с. Църк.-слав. букви.
Инв. № 1049 В

още...
Показалец или ръководство от Георги С. Раковски, 1859 г.
Показалец или ръководство от Георги С. Раковски, 1859 г.
Показалец или ръководство, как да ся изискват и издирят най-стари черти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни направления, славнаго ни прошествия и проч. от Г. С. Раковскаго. Чяст първа. Одеса, в типографии П. Францова, 1859. 144 с.
Инв. № 1082 В

още...
Няколко речи о Асеню първому от Георги С. Раковски, 1860 г.
Няколко речи о Асеню първому от Георги С. Раковски, 1860 г.
Няколко речи о Асеню първому, великому царю българскому и сина му Асеню второму от Г. С. Раковскаго. У Белград, печятано в Кн. - сърп. книгопечятница, 1860. 128 с. 4 образи от Н. Павлович.
Инв. № 1081 В

още...
За славянското произхождение на дунавските българе. Превод на Христо Ботев, 1875 г.
За славянското произхождение на дунавските българе. Превод на Христо Ботев, 1875 г.
За славянското произхождение на дунавските българе. Изследование от Д. Иловайски. (Превод от руски) [на Хр. Ботев] Букурещ. Издало "Дружество за разпространение на полезни знания", 1875. (В печатницата на "Знание") 119 с.
Инв. № 975 В

още...
Акатист или неседално пение. Превод на Никола Грънчаров и Стоян Робовски, 1866 г.
Акатист или неседално пение. Превод на Никола Грънчаров и Стоян Робовски, 1866 г.
Акатист или неседално пение на пресвета Богородица и приснодева Мария за благолюбивите православни християни от поп Никола Г. Гранчарова и Стояна П. А. Робовскаго (еленчани). Русчюк, в печатницата на Дунавската област, 1866. 96 с. 1 обр. на Богородица.
Инв. № 972 В

още...
Кратко здравословие от Сава Доброплодни, 1865 г.
Кратко здравословие от Сава Доброплодни, 1865 г.
Кратко здравословие или уроци, за да си вардим здравието. Събрани и наредени от С. И. Доброплоднаго. Болград, Училищ. книгопечатница, 1865. 79 с.
Инв. № 971 В

още...
Кратко описание на Атонската гора. Съчинено от Антоний Хилендарец, 1853 г.
Кратко описание на Атонската гора. Съчинено от Антоний Хилендарец, 1853 г.
Кратко описание на святата и преславна гора Атонска. Съчинено от священодякона А. Хилендарца, а изправено от А. П. П. Гранитскаго. Цариград, в типографията на Т. Дивичиана, 1853, 96 с.
Инв. № 867 В

още...
Кратко описание на Атонската гора. Съчинено от Антоний Хилендарец, 1867 г. (II изд.)
Кратко описание на Атонската гора. Съчинено от Антоний Хилендарец, 1867 г. (II изд.)
Кратко описание на светата и преславна гора Атонска. Издава са втори път за ползата на общежителния Хилендарский монастир в Света гора. Поправено от А. П. Гранитскаго. Русчюк, печатницата на Дунавската област, 1867. 71 с. 4 обр.
Инв. № 866 В

още...
Описание на Татарпазарджишката каза от Стефан Захариев, 1870 г.
Описание на Татарпазарджишката каза от Стефан Захариев, 1870 г.
Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката каза с една харта и таблица за различни стари памятници. Съчинено от Стефан Захариев, т. пазарджиченин. Виена, печятница на Л. Сомер и сие, 1870. 80 с. 1 табл. 1 карта.
Инв. № 857 В

още...
Месяцослов на 1833 год. [1832 г.]
Месяцослов на 1833 год. [1832 г.]
Месяцослов на 1833 год. В Санктпетербург, при Императорской академии наук. [1832 г.]. 303 с. /Руски език/.
Инв. № 2028 В

още...

Контакти

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време

лятно - 09:00 - 18:00
/м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
/м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка