навигация
Новини
 •    На 14 и 15 юни 2024 г. в Националния музей на образованието се проведе Национална...
  прочетете повече
 • На 15 юни (събота) от 15.30 ч. в Националния музей на образованието в Габрово Издателска къща...
  прочетете повече
 •    По повод деня на Габрово 17 май, Националния музей ще бъде домакин на...
  прочетете повече
 • Успешно стартира реализирането на проект „Фонд “XV–XIX в.” на Националния музей на...
  прочетете повече
 • Национален музей на образованието – Габрово организира Национална научна...
  прочетете повече
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Учебник по география за трети клас на народните прогимназии. Автори: Минев, П., п. Василев, Ив.. Трето променено издание, одобрено от МНП със заповед № 2244 от 19 май 1943 г. Книгоиздателство "П. Мартулков" - София, 1943 г., 152 с. Оригинал.
МОБГ Инв. № 4801 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Учебник по геология и минералогия за горните класове на средните училища. Автори: Д-р Бончев, Ст. и Нейчев, Ив. Учебникът е съставен по най-новите методични изисквания. Пето стереотипно издание, одобрено от МНП със заповед № 2906 от 6 август 1924 г.
Издание и печат Хр. Г. Данов, Пловдив,1924 г., 164 с. Оригинал.
МОБГ Инв. № 7607 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
География на България. Учебник за средните учебни заведения. Автори: Карел и Херман Шкорпил. С притурка за географията на съседните на България земи. Автор; И. Велков. Издание и печат Хр. Г. Данов, Пловдив,1889 г., 188 с. Оригинал. Второ преработено и допълнено издание. С 14 фигури в текста.
МОБГ Инв. № 3661 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Кратко учебно Земеописание. Общи познания из земеописанието изчислително, естествено и гражданско. Съставил Смирнов, К. Преведено от Благоев, Д. и Павлов, Д.Издава книжарницата на Хр. Г. Данов. Пловдив, Русе и Солун,1879 г. 114 с. Оригинал. Второ издание, преработено и допълнено по 14-то издание. С 26 образи в текста и 12 контурни карти.
МОБГ Инв. № 3716 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Географическо отечествоведение. Учебник за III-то отделение. Съставено от Шарапчиев, Никола по програмата, изработена от Учебен съвет при Министерството на Просвещението. Иадава книжарницата на Тодоров и Христов, В. Търново, 1884 г. Оригинал. 18 с.
МОБГ Инв. № 5051 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
География и статистика на Княжество България. Учебник за долните класове на гимназиите. Автор: Шкорпил, Х. К. Издание и печат Хр. Г. Данов, Пловдив,1892 г., 248 с. Оригинал. Второ преработено и допълнено издание. С 21 фигури и карти в текста.
МОБГ Инв. № 5048 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Отечествоведение. Учебник за III-то отделение. Съставили: Тодоров, В., Стойнов, П., Неделчев, Г. Книго-печатница на Фъртунов, Х. Т. С., В. Търново, 1899 г. Оригинал. 46 с.
МОБГ Инв. № 5052 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Отечествоведение. Учебник за IV-то отделение (по програмата). Наредили: С. и Б. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив,1896 г. 88 с. Второ издание. Оригинал. С 22 образи в текста.
МОБГ Инв. № 5049 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Всеобща география, кратък учебник в три части за долните класове на гимназиите и три класните училища:
Част I - Общи познания по математическа, физическа и политическа география за I клас. С 33 образи в текста. Второ преработено издание. 96 с.;
Част III - Отечествено земеописание за IV клас на девическите училища. Четвърто преработено издание. С една контурна карта на Старо-планинския полуостров и една статистическа таблица на княжеството. Според най-новата програма.
Съставил: Христов, С. Издание и печат Хр. Г. Данов, Пловдив,1892 г., 172 с. Оригинал. 
МОБГ Инв. № 5050 НИ
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Колекция
Молитвиничка за училища с църковно пение. Събрал и наредил Иванчу Т. Хрулев. Браила, печатница на х. Д. Паничкова, 1875. 34 с.
Инв. № 960 В

още...

Контакти

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време

лятно - 09:00 - 18:00
/м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
/м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка