Новини
  • От 1 септември 2023 г. се извършва актуализация на ценоразписа на услугите в НМО – Габрово....още...
  • Изложбата „120 години Храм-паметник „Рождество Христово“ бе официално открита в...още...
  • Изложбата „120 години Храм-паметник „Рождество Христово“ ще бъде открита на 7 август от 17:30...още...
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по българска история за III-ти клас. Георгиев, Йордан П. Трето издание. Книжарница на Е. П. Печатница ,,Зора"- Варна, 1908 г. Оригинал, печатно. 176 с.
Инв. № 7795 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Българска история за средните училища. С десет картини и една карта. Нейчев, Полихрон Н. Второ поправено издание. Печатница на Иван Г. Говедаров и С-ие, София, 1900 г. Оригинал, печатно. 168 с.
Инв. №7802 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Кратка история на българите от най-стари времена до днес. Станишев, Николай Хр. Книгоиздателство Христо Г. Данов - О. О. Д-во., София, 1942 г. Оригинал, печатно. 253 с.
Инв. № 10124 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Обща и българска история за III-ти клас на прогимназиите. Кепов, Ив. П.; Кепова, Вана Ив. Второ непроменено издание. Книгоиздателство Христо Г. Данов - О. О. Д-во., Пловдив, 1938 г. Оригинал, печатно. 182 с.
Инв. № 8220 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Българска история. Учебник за III-ти прогимназиален клас със седемнадесет (17) образа в текста. Баждаров, Г. Книгоиздателство Ив. Х. Николов. Печатница ,,Витоша" на Г. Богданов и С-ие, София, 1914 г. Оригинал, печатно. 196 с.
Инв. № 7567 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Географския-атлас, учебник за средните училища. Книга III. Европа, за IV гимназиален клас. Автор; Гочев, В. П. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов", Пловдив, 1912 г. Оригинал. Първо издание.
МОБГ Инв. № 7727 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Всемирна търговска география и статистика. Книжка I. Търговска география и статистика на Балканския полуостров. Учебник за търговските, занаятчийските, земледелческите и средните училища и за самоуци. Автор: Пранчов, Стоян. Преподавател в Държавното Търговско Училище в Свищов. Според програмата на Министерството на просвещението. Печатница "Съединение" на Славков и Попов, Свищов, 1888 г. Оригинал.
МОБГ Инв. № 5167 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Отечествена география с географията на другите страни в Балканския полуостров и Румъния. Учебник за долните класове на гимназиите и другите класни училища. Автор: Кънчов, Васил. Издателство и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1897 г., 177 с. Оригинал. Второ преработено издание.
МОБГ Инв. № 3704 НИ още...
Колекция ''Възрожденски учебници''
Кратак катихизис. Преведи от сърбски на български Теодор Т. Хрулев, взаимоучител свищовский, а напечата се с иждивението на Иована Стоянова. Мер. Букурещ в типографията на Нифона Митрополита, 1858. 29 с.
Инв. № 962 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по география за трети клас на народните прогимназии. Автори: Минев, П., п. Василев, Ив.. Трето променено издание, одобрено от МНП със заповед № 2244 от 19 май 1943 г. Книгоиздателство "П. Мартулков" - София, 1943 г., 152 с. Оригинал.
МОБГ Инв. № 4801 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение