навигация
Новини
 • Национален музей на образованието – Габрово организира Национална научна...
  прочетете повече
 • Национален център „Музейно училище“ – партньорска инициатива на Национален музей на...
  прочетете повече
 •      По традиция на 1 ноември Национален музей на образованието и Регионално...
  прочетете повече
 •    В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на...
  прочетете повече
 •    На 27 септември в Габрово, в духовното пространство пред РБ „Априлов – Палаузов“ и...
  прочетете повече
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Учебник по българска история за III-ти клас. Георгиев, Йордан П. Трето издание. Книжарница на Е. П. Печатница ,,Зора"- Варна, 1908 г. Оригинал, печатно. 176 с.
Инв. № 7795 НИ

още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Българска история за средните училища. С десет картини и една карта. Нейчев, Полихрон Н. Второ поправено издание. Печатница на Иван Г. Говедаров и С-ие, София, 1900 г. Оригинал, печатно. 168 с.
Инв. №7802 НИ

още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Кратка история на българите от най-стари времена до днес. Станишев, Николай Хр. Книгоиздателство Христо Г. Данов - О. О. Д-во., София, 1942 г. Оригинал, печатно. 253 с.
Инв. № 10124 НИ

още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Обща и българска история за III-ти клас на прогимназиите. Кепов, Ив. П.; Кепова, Вана Ив. Второ непроменено издание. Книгоиздателство Христо Г. Данов - О. О. Д-во., Пловдив, 1938 г. Оригинал, печатно. 182 с.
Инв. № 8220 НИ

още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Българска история. Учебник за III-ти прогимназиален клас със седемнадесет (17) образа в текста. Баждаров, Г. Книгоиздателство Ив. Х. Николов. Печатница ,,Витоша" на Г. Богданов и С-ие, София, 1914 г. Оригинал, печатно. 196 с.
Инв. № 7567 НИ

още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Географския-атлас, учебник за средните училища. Книга III. Европа, за IV гимназиален клас. Автор; Гочев, В. П. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов", Пловдив, 1912 г. Оригинал. Първо издание.
МОБГ Инв. № 7727 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Всемирна търговска география и статистика. Книжка I. Търговска география и статистика на Балканския полуостров. Учебник за търговските, занаятчийските, земледелческите и средните училища и за самоуци. Автор: Пранчов, Стоян. Преподавател в Държавното Търговско Училище в Свищов. Според програмата на Министерството на просвещението. Печатница "Съединение" на Славков и Попов, Свищов, 1888 г. Оригинал.
МОБГ Инв. № 5167 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Отечествена география с географията на другите страни в Балканския полуостров и Румъния. Учебник за долните класове на гимназиите и другите класни училища. Автор: Кънчов, Васил. Издателство и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1897 г., 177 с. Оригинал. Второ преработено издание.
МОБГ Инв. № 3704 НИ
още...
Колекция ''Възрожденски учебници''
Колекция ''Възрожденски учебници''
Кратак катихизис. Преведи от сърбски на български Теодор Т. Хрулев, взаимоучител свищовский, а напечата се с иждивението на Иована Стоянова. Мер. Букурещ в типографията на Нифона Митрополита, 1858. 29 с.
Инв. № 962 В

още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Учебник по география за трети клас на народните прогимназии. Автори: Минев, П., п. Василев, Ив.. Трето променено издание, одобрено от МНП със заповед № 2244 от 19 май 1943 г. Книгоиздателство "П. Мартулков" - София, 1943 г., 152 с. Оригинал.
МОБГ Инв. № 4801 НИ
още...

Контакти

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време

лятно - 09:00 - 18:00
/м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
/м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка