навигация
Новини
 • Национален музей на образованието – Габрово организира Национална научна...
  прочетете повече
 • Национален център „Музейно училище“ – партньорска инициатива на Национален музей на...
  прочетете повече
 •      По традиция на 1 ноември Национален музей на образованието и Регионално...
  прочетете повече
 •    В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на...
  прочетете повече
 •    На 27 септември в Габрово, в духовното пространство пред РБ „Априлов – Палаузов“ и...
  прочетете повече
всички новини

Дигитализации

Колекция ''Възрожденски учебници''
Колекция ''Възрожденски учебници''
Земледелие, съставлено от Никола Икономовича, жеравнянца. Белград, в Княжество-сръбската печатня, 1853. 122 с. 8 табл. образи. Църк.-слав. букви.
Инв. № 1027 В

още...
Колекция ''Възрожденски учебници''
Колекция ''Възрожденски учебници''
Аритметика по начинът на Грубе. Методическо ръководство за начални учители и ученици. Съставил И. Паулсон. Книжарница на Д. В. Манчов в Пловдив, Свещов, Солун, 1875. (Печатница на Л. Сомер и др. у Вена.). 319 с.
Инв. № 1025 В

още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Свещена история на Вехтия завет за I - ва година от горния курс на основните училища и за I - ви клас на държавните гимназии. Съдържа 31 образа и 2 карти на Палестина. Съставил Р. М. Каролев. Четвърто преработено издание. Търново, книжарница на Е. П. Христов, 1897. 127 с.
Инв. № 5017 НИ
още...
Обща география, 1933 г.
Обща география, 1933 г.
Обща география, част I, 1933 г. Автор: Георгиев, Сп. - преподавател в учителски институт. Кооперативна печатница "Изгрев" - Плевен. 103 с.
Инв. № 991 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
История на българския народ. Учебник за VIII-ми клас на гимназиите и на педагогическите училища. Според програмата от 1925 г. Пастухов, И.; Стоянов, И. Четвърто преработено издание. Кооперативна печатница ,,Напредък", София, 1929 г. Оригинал, печатно. 270 с.  
Инв. № 6007 НИ

още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
История на българския народ. Учебник за гимназиите и средните училища според програмите, уредени от Министерството на Народното Просвещение. Издание и печат на Христо Г. Данов, Пловдив, 1897 г. Второ преработено и допълнено издание. Оригинал, печатно. 224 с.
Инв. № 2172 НИ

още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Учебник по Българската история за долните класове на гимназиите и за трикласни общински училища. Ганчев, Добре. Издание и печат на Христо Г. Данов, Пловдив, 1888 г. Оригинал, печатно. 182 с.
Инв. № 8072 НИ

още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
История за VIII-ми клас. Печатница Хр. Г. Данов, Пловдив, 1928 г. Оригинал, печатно. 288 с.
Инв. № 3218 НИ

още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Обща и българска история за III-ти прогимназиален клас. Попов, Ив. Ст.; Грънчаров, К. Шесто издание. Издава Ал. Паскалев. Печатница на армейския военно-издателски фонд, София, 1922 г. Оригинал, печатно. 104 с.
Инв. № 5621 НИ

още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Колекция
Учебник по българска история за III-ти прогимназиален клас. Георгиев, Йордан. Осмо стереотипно издание. Книгоиздателство Е. П. Христов, Търново, 1921 г. Оригинал, печатно. 159 с.
Инв. № 3870 НИ

още...

Контакти

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време

лятно - 09:00 - 18:00
/м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
/м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка