Новини
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители до края на месец март!още...
  •    Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 31...още...
  • Обучителен семинар още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по Българската история за долните класове на гимназиите и за трикласни общински училища. Ганчев, Добре. Издание и печат на Христо Г. Данов, Пловдив, 1888 г. Оригинал, печатно. 182 с.
Инв. № 8072 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
История за VIII-ми клас. Печатница Хр. Г. Данов, Пловдив, 1928 г. Оригинал, печатно. 288 с.
Инв. № 3218 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Обща и българска история за III-ти прогимназиален клас. Попов, Ив. Ст.; Грънчаров, К. Шесто издание. Издава Ал. Паскалев. Печатница на армейския военно-издателски фонд, София, 1922 г. Оригинал, печатно. 104 с.
Инв. № 5621 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по българска история за III-ти прогимназиален клас. Георгиев, Йордан. Осмо стереотипно издание. Книгоиздателство Е. П. Христов, Търново, 1921 г. Оригинал, печатно. 159 с.
Инв. № 3870 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по българска история за III-ти клас. Георгиев, Йордан П. Трето издание. Книжарница на Е. П. Печатница ,,Зора"- Варна, 1908 г. Оригинал, печатно. 176 с.
Инв. № 7795 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Българска история за средните училища. С десет картини и една карта. Нейчев, Полихрон Н. Второ поправено издание. Печатница на Иван Г. Говедаров и С-ие, София, 1900 г. Оригинал, печатно. 168 с.
Инв. №7802 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Кратка история на българите от най-стари времена до днес. Станишев, Николай Хр. Книгоиздателство Христо Г. Данов - О. О. Д-во., София, 1942 г. Оригинал, печатно. 253 с.
Инв. № 10124 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Обща и българска история за III-ти клас на прогимназиите. Кепов, Ив. П.; Кепова, Вана Ив. Второ непроменено издание. Книгоиздателство Христо Г. Данов - О. О. Д-во., Пловдив, 1938 г. Оригинал, печатно. 182 с.
Инв. № 8220 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Българска история. Учебник за III-ти прогимназиален клас със седемнадесет (17) образа в текста. Баждаров, Г. Книгоиздателство Ив. Х. Николов. Печатница ,,Витоша" на Г. Богданов и С-ие, София, 1914 г. Оригинал, печатно. 196 с.
Инв. № 7567 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Географския-атлас, учебник за средните училища. Книга III. Европа, за IV гимназиален клас. Автор; Гочев, В. П. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов", Пловдив, 1912 г. Оригинал. Първо издание.
МОБГ Инв. № 7727 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение