навигация
Новини
 •    На 14 и 15 юни 2024 г. в Националния музей на образованието се проведе Национална...
  прочетете повече
 • На 15 юни (събота) от 15.30 ч. в Националния музей на образованието в Габрово Издателска къща...
  прочетете повече
 •    По повод деня на Габрово 17 май, Националния музей ще бъде домакин на...
  прочетете повече
 • Успешно стартира реализирането на проект „Фонд “XV–XIX в.” на Националния музей на...
  прочетете повече
 • Национален музей на образованието – Габрово организира Национална научна...
  прочетете повече
всички новини

Дигитализации

Колекция ''Възрожденски учебници''
Колекция ''Възрожденски учебници''
Кратка священа история за взаимните училища. Состави Теодор Т. Хрулев и напечата се с иждивението на Петра Стоянова. Издание първо. Букурещ, в книгопечатня Ст. Расидеска, 1864. 48 с.
Инв. № 2041 В

още...
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1942 г.
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1942 г.
Учебник по Готварство за I и II клас на практическите и допълнителните земеделски училища, 1942 г. Съставила Мария Рохлева. Първо издание.
МОБГ Инв. № 13148 НИ
още...
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1932 г.
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1932 г.
Учебник по Общо домакинство, 1932 г. Теория и практика.  Наредили: Ст. Писарева-Шнитер и Ст. Христова. Издание на дружество "Майка". Печатница "Право" О. О. Д-во, ул. "Бачо Киро" № 2 - София. 182 с. Учебникът е одобрен със заповед № 2445/11.11.1930 г. от Министерството на Търговията, промишлеността и труда и със заповед № 699/21.01.1931 г. от Министерството на земеделието.
МОБГ Инв. № 2362 НИ
още...
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1942 г.
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1942 г.
Учебник по храни и готварство за V клас на девическите професионални занаятчийски училища, 1942 г. Автори: Соня Чортанова, редовна учителка по храни и готварство и Паша Николова. Първо издание. Печат - София. 80 с. Учебникът е одобрен от Министерството на Търговията, промишлеността и труда със заповед № 939/20.02.1942 г.
МОБГ Инв. № 9164 НИ
още...
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1942 г.
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1942 г.
Учебник по консервиране за практическите и допълнителните земеделски училища, 1942 г. Автор: Мария Настева Рохлева. Първо издание. Печатница "Художник" - София. 88 с. Учебникът е одобрен от министерството на земеделието и държавните имоти със заповед № 416/06.02.1942 г.
МОБГ Инв. № 13147 НИ
още...
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1906 г.
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1906 г.
Учебник по домакинство за VI клас на девическите гимназии, 1906 г. Автор: К. Ив. Касева. учителка в софийската девическа гимназия. Второ издание, преработено според програмата на девическите гимназии. Печатница Гавазов и Чомаков - София. 182 с. Учебникът е одобрен от МНП със заповед № 2724/05.12.1906 г.
МОБГ Инв. № 11147 НИ
още...
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1909 г.
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1909 г.
Допълнение към учебника по домакинство, 1909 г. Автор: К. Ив. Касева. Издадено съгласно програмата за девическите педагогически училища. Печатница Гр. Паспалеев - София. 126 с. Учебникът е одобрен от МНП със заповед № 2724.
МОБГ Инв. № 12067 НИ
още...
Теория на възпитанието, 1925 г.
Теория на възпитанието, 1925 г.
Теория на възпитанието, учебник за педагогическите училища и за VIII клас на девическите гимназии, б.г. Автор: В. А. Манов. Одобрен от МНП със заповед № 3505 от 10.10.1925 г. Издава книгоиздателство "Хемус" - А.Д., София. 280 с.
МОБГ Инв. № 569 НИ
още...
Теория практика на образованието (Дидактика), 1943 г.
Теория практика на образованието (Дидактика), 1943 г.
Дидактика. Преработено и допълнено издание на "Теория и практика на образованието", част I, 1943 г. Автор: проф. д-р Петко Цонев. Издание на Университетска библиотека № 270. Университетска печатница - София. 515 с.
МОБГ Инв. № 12979 НИ
още...
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1932 г.
Колекция ''Учебници 1878-1944 г.'', 1932 г.
Педагогическа психология, 1932 г. Автор: проф. д-р Михаил Герасков. Печатница "Графика" - София. 349 с.
МОБГ Инв. № 10875 НИ
още...

Контакти

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време

лятно - 09:00 - 18:00
/м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
/м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка