навигация
Новини
 •    На 14 и 15 юни 2024 г. в Националния музей на образованието се проведе Национална...
  прочетете повече
 • На 15 юни (събота) от 15.30 ч. в Националния музей на образованието в Габрово Издателска къща...
  прочетете повече
 •    По повод деня на Габрово 17 май, Националния музей ще бъде домакин на...
  прочетете повече
 • Успешно стартира реализирането на проект „Фонд “XV–XIX в.” на Националния музей на...
  прочетете повече
 • Национален музей на образованието – Габрово организира Национална научна...
  прочетете повече
всички новини

Дигитализации

Програма за основни училища в България, 1894 г.
Програма за основни училища в България, 1894 г.
Програма за основни училища в България. Издава Министерството на народното просвещение, София, 1894 г.
Към Програмата са подвързани:
Програма на предметите в първоначалните училища. Изработена от Първия учителски събор /София 01-20 август 1885 г./ и утвърдена със Заповед № 186 /07 септември 1885 г.;
Програма за Основните училища в България. Окръжно № 15335 /05 октомври 1907 г. Издава Министерството на народното просвещение, София, 1907 г.;
Програма за Учителските институти. Утвърдена за временно действие със Заповед № 3231 /09 август 1921 г. Издава Министерството на народното просвещение, София, 1921 г.
МОБГ Инв. № 6713 НИ
още...
Програма за IV и V класове на Средното реално училище, 1934 г.
Програма за IV и V класове на Средното реално училище, 1934 г.
Програма за IV и V класове на Средното реално училище. Издава Министерството на народното просвещение, София, 1934 г. 68 с.
МОБГ Инв. № 6717 НИ
още...
Програма за Народните основни училища, 1935 г.
Програма за Народните основни училища, 1935 г.
Програма за Народните основни училища /детски градини, първоначални училища и прогимназии/. Утвърдена със заповед № 1287/20 септември 1935 г. Издава Министерството на народното просвещение, София, 1935 г.
МОБГ Инв. № 2433 НИ
още...
Програма за Народните основни училища, 1938 г.
Програма за Народните основни училища, 1938 г.
Програма за Народните основни училища /детски градини, първоначални училища и прогимназии/. Утвърдена със заповед № 1146/04 юли 1938 г. Издава Министерството на народното просвещение, Отделение за основните училища, София, 1938 г.
МОБГ Инв. № 2801 НИ
още...
Програма за Средните специални училища, 1923 г.
Програма за Средните специални училища, 1923 г.
Програма за Средните специални училища. Утвърдена със заповед № 207/17 януари 1923 г. Издава Министерството на народното просвещение, София, 1923 г. Подписана от министър Стоян Омарчевски.
МОБГ Инв. № 2469 НИ
още...
Програма за Народните основни училища, 1939 г.
Програма за Народните основни училища, 1939 г.
Програма за Народните основни училища /детски градини, първоначални училища и прогимназии/. Утвърдена със заповед № 1146/04 юли 1939 г. Издава Министерството на народното просвещение, Отделение за основните училища, София, 1939 г.
МОБГ Инв. № 5695 НИ
още...
Програма за Народните средни училища, 1925 г.
Програма за Народните средни училища, 1925 г.
Програма за Народните средни училища /гимназии и педагогически училища/. Утвърдена със заповед № 2426/04 август 1925 г. Издава Министерството на народното просвещение, Отделение за средните и висши училища и университета, София, 1925 г.
МОБГ Инв. № 2795 НИ
още...
Програма за средното реално училище, 1935 г.
Програма за средното реално училище, 1935 г.
Програма за Средното реално училище публикувана в списание ''Училищен преглед'', год. XXXIV - кн. 12, август 1935 г. Издава Министерството на народното просвещение, София.
МОБГ Инв. № 3162 НИ
още...
Програми на Габровските училища от Р. Каролев, П. Генчев, Ив. Гюзелев, 1873 г.
Програми на Габровските училища от Р. Каролев, П. Генчев, Ив. Гюзелев, 1873 г.
Програми на габровските училища. Цариград, в печатницата на Д. Арамияна с буквите на в. "Право", 1873. 35 с.
Инв. № 826 В

още...
Програми за началното училище, 1955 г.
Програми за началното училище, 1955 г.
Програми за началното училище. Одобрени от Министерство на народната просвета, Управление общо образование, Учебно-методически отдел. Съдържа: учебен план и учебни програми по: български език; аритметика; естествознание; география; история; рисуване; пеене; ръчен труд; краснопис. Държавна печатница "Георги Димитров", София, 1955, 108 с. Оригинал. Печатно.
Инв. № 2290 ННИ
още...

Контакти

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време

лятно - 09:00 - 18:00
/м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
/м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка