Новини
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители до края на месец май!още...
  •    Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 31...още...
  • Обучителен семинар още...
всички новини

Дигитализации

Теория на образованието (Дидактика), 1933 г.
Теория на образованието (Дидактика), 1933 г.Съкратен курс за кандидати за учители в основните и средните училища. Автор: проф. д-р Петко Цонев. Собствено издание. Кооперативна печатница "Напредък" - София. 96 с.
МОБГ Инв. № 11127 НИ още...
Теория на обучението (Дидактика), 1925 г.
Теория на обучението (Дидактика), 1925 г. Ръководство за учащи се в педагогическите училища и учителските институти, за учители и студенти. Автор: д-р В. А. Манов. Второ преработено издание. Книгоиздателство ''Хемус'' - София. 128 с.
МОБГ Инв. № 6030 НИ още...
Беседи по педагогика и философия, б.г.
Беседи по педагогика и философия, б.г. Автор: Райна Станчева, учителка по философия и педагогика при образцова гимназия - София. С предговор от професор д-р М. Герсков. Кооперативна печатница "Изгрев" - Плевен. Печатно 82 страници с размер: 24/16 см.
МОБГ Инв. № 9168 НИ още...
Ръкописни бележки върху ръкописа ''Практическо ръководство за пастирите'' от Райчо Каролев, б.г.
Ръкописни бележки направени от Райчо Каролев върху ръкописа ''Практическо ръководство за пастирите'', б.г. Ръкопис с черно мастило. 5 листа с размер: 33/21 см.
МОБГ Инв. № 10262 НИ още...
Рекламен лист на списание ''Пътешественик'', 1909 г.
Рекламен лист /притурка към бр. 11/ на месечно илюстровано списание ''Пътешественик'', 1909 г. Списанието е за пътешествия и географски открития. Редактор-Издател: Каролев, Р. М. Централна Печатница П. Калчев - София.
МОБГ Инв. № 10273 НИ още...
Природа. Книга за учителя. Първи прогимназиален клас, София, 1986 г.
Природа. Книга за учителя. Първи прогимназиален клас, София, 1986 г., 189 с. Издава
Проблемна група по образованието. Ведомствено издание. Автор: Благовест Сендов и колектив. 


МОБГ Инв. № 17344 ННИ
още...
Книга за учителя за обучението в първи клас, София, 1980 г.
Книга за учителя за обучението в първи клас, София, 1980 г., 134 с., изд. на Проблемна група по образованието при БАН и МНП. Разширен
експеримент за учебната 1980/81 г., ІІ част. Автор: Благовест Сендов и колектив. Печатна база на МНП. 


МОБГ Инв. № 17434 ННИ
още...
Педагогически теми и наставления за писмен изпит, 1943 г.
Педагогически теми и наставления за писмен изпит, на кандидатите за държавен изпит за редовни първоначални учители, на учителите за състезателен изпит и на други,1943 г. Съставил: Ванев, Ив. Б. Печатница "Свобода" - Пловдив. 48 с.
Инв. № 990 НИ още...
Ръководство ''Училищно законодателство и училищна администрация'', 1935 г.
Ръководство за студенти, курсисти от учителските институти и за кандидати учители за държавен изпит ''Училищно законодателство и училищна администрация'', 1935 г. Автор: д-р Герасков, М., Ванков, Н. Ив.. Трето издание. Издателство "Ново училище" София. 84 с.
Инв. № 993 НИ още...
Ръководство ''Практиката ми в обучението по правопис'', 1929 г.
Ръководство "Практиката ми в обучението по правопис, през четирите учебни години на първоначалното училище", 1929 г. Автор: Дочев, Геньо - образцов учител в Казанлък. Трето преработено издание. Книгоиздателство "Хемус" А.Д. Печатница П. Глушков, София. 96 с.
Инв. № 995 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение