навигация
Новини
 •    Идеята на Центъра е с изданията да се акцентира върху 200-годишнината от появата на...
  прочетете повече
 •    Националният музей на образованието – Габрово реализира успешно проект, финансиран...
  прочетете повече
 •    Днес стартираха летните занимания в Национален музей на образованието – Габрово....
  прочетете повече
 • Лятна програма в НМО - Габрово през юли и август
  прочетете повече
 •    На 14 и 15 юни 2024 г. в Националния музей на образованието се проведе Национална...
  прочетете повече
всички новини

Дигитализации

Положение на учителите-доклад, 1937 г.
Положение на учителите-доклад, 1937 г.
Доклад ,,Положение на учителите със средно образование издържали изпит за училищни инспектори до 1934 г. от Христо Сърдъмов. Изнесен пред дружественото събрание на Севлиевското учителско дружество, състояло се 10.1937 г.
Инв. № 2572 НИ

още...
Ръководство по общо домакинство, 1931 г.
Ръководство по общо домакинство, 1931 г.
Общо домакинство. Част II, Домашна економия, 1931 г. Наредена за допълнителните земеделски и други домакински училища и за всяка българска домакиня. Съставил; Ив. Сараджова, учителка-възпитателка при Висшия Земл.-домак. институт в Т. Пазарджик. Кооп. печатница и книговезница "Изгрев" - Плевен. 44 стр.
МОБГ Инв. № 13997 НИ
още...
Ръководство по домакинство, 1886 г.
Ръководство по домакинство, 1886 г.
Домакинство, част I, 1886 г. Призвание на домакинята и домашната индустрия. Ръководство за ученичките от средните девически училища и гимназии, както и за всички добри домакини. Съставил; А. Козаров, учител при Държавната девическата гимназия в Стара Загора. Първо издание. Печатница на А. Р. Балкански - Стара Загора.
МОБГ Инв. № 4912 НИ
още...
Ръководство по домакинство, 1939 г.
Ръководство по домакинство, 1939 г.
Домакинство, наръчник за домакинята и помагало при изучаване домакинството в професионалните, домакинско-земеделските и др. училища, 1939 г. Автори: Ст. Христова и А. Бъчварова. Одобрени от Министерството на търговията, промишлеността и труда с № 76/17.01.1940 г. 304 стр. Печатница "КНИПЕГРАФ" на Сава Петров - София.
МОБГ Инв. № 9051 НИ
още...
Ръководство по домакинство 1900 г.
Ръководство по домакинство 1900 г.
Ръководство по домакинство за девическите училища, 1938 г. Автор: Д. П. Апостолов, учител в Солунската девическа гимназия "Св. Благовещение". Издание и печат на Д. В. Манчов - Пловдив. 304 стр.
МОБГ Инв. № 3007 НИ
още...
Ръководство ''Консервиране на месото'', 1938 г.
Ръководство ''Консервиране на месото'', 1938 г.
Ръководство ''Консервиране на месото'', 1938 г. Автор: Надежда Сърбинова, учителка в Държавно девическо земеделско домакинско училище в гр. Видин. Държавна печатница - София. Издава Министерство на земеделието и държавните имоти, Земеделско-стопански отдел - земеделско отделение. 16 стр.
МОБГ Инв. № 11872 НИ
още...
Ръководство за кроеж и шев на женски и детски рокли и връхни дрехи, б.г.
Ръководство за кроеж и шев на женски и детски рокли и връхни дрехи, б.г.
Ръководство за кроеж и шев на женски и детски рокли и връхни дрехи, б.г. По метода на г-жа А. Герръ, професор и инспектриса в парижките девически училища и редакторка на "L'ART DANS LE COSTUME". Четвърто преработено и допълнено издание. Превод Елена Ушева. Одобрено от Министерство на търговията и земеделието и от МНП. Издание на Домакинско илюстровано списание. Печатница "Знаме" Б. Партениев - София.
МОБГ Инв. № 11148 НИ
още...
Теория на образованието (Дидактика), 1933 г.
Теория на образованието (Дидактика), 1933 г.
Теория на образованието (Дидактика), 1933 г.Съкратен курс за кандидати за учители в основните и средните училища. Автор: проф. д-р Петко Цонев. Собствено издание. Кооперативна печатница "Напредък" - София. 96 с.
МОБГ Инв. № 11127 НИ
още...
Теория на обучението (Дидактика), 1925 г.
Теория на обучението (Дидактика), 1925 г.
Теория на обучението (Дидактика), 1925 г. Ръководство за учащи се в педагогическите училища и учителските институти, за учители и студенти. Автор: д-р В. А. Манов. Второ преработено издание. Книгоиздателство ''Хемус'' - София. 128 с.
МОБГ Инв. № 6030 НИ
още...
Беседи по педагогика и философия, б.г.
Беседи по педагогика и философия, б.г.
Беседи по педагогика и философия, б.г. Автор: Райна Станчева, учителка по философия и педагогика при образцова гимназия - София. С предговор от професор д-р М. Герсков. Кооперативна печатница "Изгрев" - Плевен. Печатно 82 страници с размер: 24/16 см.
МОБГ Инв. № 9168 НИ
още...

Контакти

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време

лятно - 09:00 - 18:00
/м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
/м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка