Новини
  •    На 27 септември в Габрово, в духовното пространство пред РБ „Априлов – Палаузов“ и...още...
  • От 1 септември 2023 г. се извършва актуализация на ценоразписа на услугите в НМО – Габрово....още...
  • Изложбата „120 години Храм-паметник „Рождество Христово“ бе официално открита в...още...
  • Изложбата „120 години Храм-паметник „Рождество Христово“ ще бъде открита на 7 август от 17:30...още...
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
всички новини

Дигитализации

Ръководство по общо домакинство, 1931 г.
Общо домакинство. Част II, Домашна економия, 1931 г. Наредена за допълнителните земеделски и други домакински училища и за всяка българска домакиня. Съставил; Ив. Сараджова, учителка-възпитателка при Висшия Земл.-домак. институт в Т. Пазарджик. Кооп. печатница и книговезница "Изгрев" - Плевен. 44 стр.
МОБГ Инв. № 13997 НИ още...
Ръководство по домакинство, 1886 г.
Домакинство, част I, 1886 г. Призвание на домакинята и домашната индустрия. Ръководство за ученичките от средните девически училища и гимназии, както и за всички добри домакини. Съставил; А. Козаров, учител при Държавната девическата гимназия в Стара Загора. Първо издание. Печатница на А. Р. Балкански - Стара Загора.
МОБГ Инв. № 4912 НИ още...
Ръководство по домакинство, 1939 г.
Домакинство, наръчник за домакинята и помагало при изучаване домакинството в професионалните, домакинско-земеделските и др. училища, 1939 г. Автори: Ст. Христова и А. Бъчварова. Одобрени от Министерството на търговията, промишлеността и труда с № 76/17.01.1940 г. 304 стр. Печатница "КНИПЕГРАФ" на Сава Петров - София.
МОБГ Инв. № 9051 НИ още...
Ръководство по домакинство 1900 г.
Ръководство по домакинство за девическите училища, 1938 г. Автор: Д. П. Апостолов, учител в Солунската девическа гимназия "Св. Благовещение". Издание и печат на Д. В. Манчов - Пловдив. 304 стр.
МОБГ Инв. № 3007 НИ още...
Ръководство ''Консервиране на месото'', 1938 г.
Ръководство ''Консервиране на месото'', 1938 г. Автор: Надежда Сърбинова, учителка в Държавно девическо земеделско домакинско училище в гр. Видин. Държавна печатница - София. Издава Министерство на земеделието и държавните имоти, Земеделско-стопански отдел - земеделско отделение. 16 стр.
МОБГ Инв. № 11872 НИ още...
Ръководство за кроеж и шев на женски и детски рокли и връхни дрехи, б.г.
Ръководство за кроеж и шев на женски и детски рокли и връхни дрехи, б.г. По метода на г-жа А. Герръ, професор и инспектриса в парижките девически училища и редакторка на "L'ART DANS LE COSTUME". Четвърто преработено и допълнено издание. Превод Елена Ушева. Одобрено от Министерство на търговията и земеделието и от МНП. Издание на Домакинско илюстровано списание. Печатница "Знаме" Б. Партениев - София.
МОБГ Инв. № 11148 НИ още...
Теория на образованието (Дидактика), 1933 г.
Теория на образованието (Дидактика), 1933 г.Съкратен курс за кандидати за учители в основните и средните училища. Автор: проф. д-р Петко Цонев. Собствено издание. Кооперативна печатница "Напредък" - София. 96 с.
МОБГ Инв. № 11127 НИ още...
Теория на обучението (Дидактика), 1925 г.
Теория на обучението (Дидактика), 1925 г. Ръководство за учащи се в педагогическите училища и учителските институти, за учители и студенти. Автор: д-р В. А. Манов. Второ преработено издание. Книгоиздателство ''Хемус'' - София. 128 с.
МОБГ Инв. № 6030 НИ още...
Беседи по педагогика и философия, б.г.
Беседи по педагогика и философия, б.г. Автор: Райна Станчева, учителка по философия и педагогика при образцова гимназия - София. С предговор от професор д-р М. Герсков. Кооперативна печатница "Изгрев" - Плевен. Печатно 82 страници с размер: 24/16 см.
МОБГ Инв. № 9168 НИ още...
Ръкописни бележки върху ръкописа ''Практическо ръководство за пастирите'' от Райчо Каролев, б.г.
Ръкописни бележки направени от Райчо Каролев върху ръкописа ''Практическо ръководство за пастирите'', б.г. Ръкопис с черно мастило. 5 листа с размер: 33/21 см.
МОБГ Инв. № 10262 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение