навигация
Новини
 •    По повод деня на Габрово 17 май, Националния музей ще бъде домакин на...
  прочетете повече
 • Успешно стартира реализирането на проект „Фонд “XV–XIX в.” на Националния музей на...
  прочетете повече
 • Национален музей на образованието – Габрово организира Национална научна...
  прочетете повече
 • Национален център „Музейно училище“ – партньорска инициатива на Национален музей на...
  прочетете повече
 •      По традиция на 1 ноември Национален музей на образованието и Регионално...
  прочетете повече
всички новини

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Предлагани от Национален музей на образованието

Физика в музея

 

Програмата е предназначена за ученици от І до ХІІ клас и включва разнообразни теоретични и практически занятия, свързани с историята на физиката в България.

В Националния музей на образованието се съхраняват оригинални уреди от първия училищен кабинет по физика в страната. 

Той е уреден в Габровското главно мъжко училище (днес Национална Априловска гимназия) през 1872 г.

Музейната колекция ,,Училищни уреди и апарати” включва над 350 културни ценности, които онагледяват преподаването на предмета до 40-те години на ХХ в.


І.  Първа среща с физиката.

Темата е предназначена за ученици от І до VІI кл. 

Времетраене – 60 мин.

Целта е да се провокира интереса на децата към физиката, да се насърчи любопитството им и чрез докосване до оригиналните уреди да съпреживеят миналото.

- Теоретична част

Във възстановката „Кабинет по естествени науки” децата се запознават с личността и делото на Иван Гюзелев, с уреди и апарати от първия кабинет по физика: телескоп, телеграф, телурий, стереоскоп и др.

-  Музейна анимация

1. Решаване на занимателни тестове и подреждане на пъзели с интерактивен дисплей. Представяне чрез 3D анимация на предмети от миналото, използвани при физични експерименти.

2. Работни листи за запознаване с морзовата азбука. Предаване на съобщения с новите знаци.

3. Открий предмета – по зададено описание децата сами трябва да намерят определен физичен уред в музейната експозиция.

4. Игра с мемори карти - физични уреди, за трениране на паметта.

5. Наблюдение и участие във физични опити, представени от музейните специалисти.

6. Презентация ,,Колекция училищни уреди и апарати” – 8 мин.


ІІ.  Първият кабинет по физика и приносът на Иван Гюзелев.

Темата е предназначена за ученици от VІІI до ХІІ клас.

Времетраене – 90 минути.


Целта е учениците да надградят знанията си по физика чрез пряко участие във физични експерименти и опити.

-  Теоретична част

Във възстановката „Кабинет по естествени науки” учениците се запознават с личността на Иван Гюзелев и приносът му за въвеждане на експеримента като елемент в преподаването по физика.

- Виртуални изложби:

-„Физиката. Вселената. Причинната връзка“

-,,Първият кабинет по физика. Приносът на Иван Гюзелев”

-„Експериментът 1872” – филм на НМО за първия училищен кабинет по физика със специалното участие на изтъкнатия преподавател по приложна физика Теодосий Теодосиев.

- Музейна анимация

1. Работни листи, които провокират аналитично мислене.

2. Физични опити и експерименти. 

Детинска мъдрост – Музейна забавачница

 ЕДЮТЕЙМЪНТ

  образование чрез игри и забава за деца от 5 до 7 години

Програмата  съдържа  7 основни теми с времеви обхват  ноември – май.

- Здравей, музей! - Запознаване на учителите със съхраняваните в музея материали (най-вече пособия и игри), свързани с предучилищното възпитание.  Изработване на мултимедийни презентации по темата, предназначени за учителите от цялата страна. Организиране на занятия в детски градини по повод Деня на народните будители и Седмицата на четенето, съпътствани с тематични музейни кътове. Показване на децата оригинални детски книжки и списания от миналото. В част от занятията участват и родители.

- Музей в чекмедже - Запознаване с понятията „музей”, „музеен експонат”, „културна ценност”. Представяне на оригинални материали от музея в детските градини с цел да събудим  любопитството и  интереса на децата към музейните предмети и да им покажем, че музеят може да бъде място, където действа принципът „Забранено е да е Забранено!” и може да се учи, забавлявайки се.

- Игри и играчки в миналото - Занятие в интерактивния тематичен кът „Детска градина по Фрьобеловата метода” с оригинални пособия на Фрьобел. Първоначалното запознаване е база за последващи уроци, често публични, по методите на Фрьобел, Монтесори и Декроли. Уроците се подготвят и реализират с участието на родители и по-възрастни членове от семейството. Те изработват нагледни материали, пособия, събират природни материали. НМО подготвя тематични кътове с експонати и предлага мултимедийни презентации за запознаване на родителите със съответния метод. Децата играят с автентични предмети - „играчките на баба и дядо", в автентична обстановка.
- Училищни писала - Запознаване в интерактивния тематичен кът на килийно училище с пособията за писане от различни исторически периоди. Докосвайки пинакидата, дивита, таблата,  калема и перото, децата добиват представа за времето на своите предци, а това изгражда у тях усет за историческото време и допринася за по-трайната връзка между поколенията в едно семейство.

- В школото на даскал Неофит - Ролеви игри във възстановката на взаимното училище, които формират поведението на децата - повече склонност към внимание, съсредоточаване, старание да отговарят на въпроси:  „Рибното букварче стана ми другарче”, „Аз – буки” /писане на пясък/, „Сглоби, разпознай и спечели” /подреждане на пъзели/. Най-любознателните получават награди.

- Да се забавляваме с мама и тати в музея - Семеен „тиймбилдинг” в НМО. Изразявайки впечатленията си от преживяното в музея, децата рисуват, апликират, моделират и изработват предмети от природни материали. С помощта на родителите си те имат възможност да направят свой собствен експонат. Сътвореното от детските пръстчета и въображение се представя в изложба  „Дойдох, видях, оставих".

- Годишно изпитание - Забавен урок във възстановката на взаимното училище. Децата получават удостоверения за завършена подготвителна група в детската градина и специално изработено от музея свидетелство „Готови за 1-ви клас”.


ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 

„В ШКОЛОТО НА НАШИТЕ ПРЕДЦИ”

    Програмата е предназначена за ученици II – XI клас и включва поредица от занятия на принципа дидактическа анимация, свързани с изучаване и популяризиране историята на образованието с оглед интереса на музейната публика. Всяко занятие е развито в няколко подтеми, което дава възможност за избор на конкретен тематичен кръг или за неколкократно посещение на музея за реализиране на целия модул. Всяка една от темите съдържа лекционна /теоретична/ част, подкрепена с възможностите на мултимедия. Участниците имат възможност да докоснат реални исторически артефакти, да усетят автентичната атмосфера на времето, да участват в ролеви игри. Предвижда се и практическа част, включваща занимания в „Музейна работилница”.


Тема: „О письменах”

- Създаване на славянската писменост – Глаголица, Кирилица

- Почитта към Светите братя Кирил и Методий и делото им

- Книжовни школи – Охридска и Плиско-Преславска, Търновска. Първи и втори Златен век на българската книжнина.

- Пътят на книгата – от скрипториума до печатницата

- Музейна работилница  - „Училище за  калиграфи”

  

Тема: „Духът на старото школо”

- Запознаване с учебни пособия и книги, използвани в килийните училища.

- Дисциплината – награди и наказания в килийното училище.

- Във взаимното училище. Работа на учениците с взаимоучителните таблици.  Четене и коментар на четивата за здравето и доброто поведение на ученика.

- „Старото школо разказва” – мултимедийна презентация

- Музейна работилница – „Да изработим „кавалерия” или „взаимоучителна таблица”

 

Тема: „Възрожденски учебници”

- Букварчето – някога и сега

- „Д-р Петър Берон и Рибният буквар” – мултимедийна презентация

- Възрожденските учебници - мултимедийна презентация

- Възрожденските тетрадки - мултимедийна презентация

- „Рибното букварче стана ми другарче” – анимация във възстановката на взаимното училище

 

Тема: „Европейското просветно влияние върху учебното дело в България”

- Просветен и духовен живот на българите през XVIII – началото на XIX век

П. Берон, В. Априлов, Н. Рилски – носители на идеите на новото време.  Създаване на български светски училища. Общата идея, че просвещението и образованието ще изравнят българите с другите европейски държави.

- Първи български гимназии

- Българското образование след Освобождението

- Чужденци – просветни дейци в България. Влияние на европейските педагогически школи върху образованието у нас.

- „Просветни традиции и модерни времена” – мултимедийна презентация

 

Тема: „ Делах благодетелям”

- Книжовници, просветители, благодетели  през Възраждането

- Паметни места, свързани с историята на образованието в Габрово – историческа разходка по паментиците на признателност в града – мултимедийна презентация

- Музейна работилница – изработване на постери по темата

 

Тема: „Училищни символи и ритуали” – традиция и съвремие

- Училищни знамена и печати, ученическа униформа

- Ученически и младежки организации и съюзи

- Честване Деня на славянската писменост и култура и химнът на Св. Св. Кирил и Методий

- „Училищни печати” – мултимедийна презентация

- Музейна работилница – изработване на албум „Празникът на моето училище”

 

Тема: „Вече знам”

- Викторина – състезание между участниците в образователната програма

- Изложба на сътвореното в „Музейна работилница”

 

Продължителност на всяко занятие: 45 минути.

Брой занимания: 2 пъти в месеца.


 

ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

„СТАРОТО ШКОЛО РАЗКАЗВА”

 Проектът е във връзка с Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда”  с модул „Музеите  като образователна среда”

Таргет група:  ученици от I до VII клас от цялата страна.

Дните на отворени врати  са разпределени през учебната година по един или два в месеца и са обвързани със значими събития и годишнини:

м. септември – 1 ден

Музейна борса – популяризиране на проекта и представяне възможностите за провеждане на занимания в НМО

м. октомври – 1 ден

Благодетели на българското образование

м. ноември – 2 дни

Техният ден – времена и будители

м. януари  и февруари – по 2 дни

„Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си”. Габровското училище – ново училище за нови времена.

м. март и април – по 2 дни

„Без образование няма свобода и без свобода няма образование”

м. май и юни – по 1 ден

„Вече знам” – годишно изпитание и училищно театро

Дейности за реализиране на проекта:

      На принципа  дидактическа анимация учениците участват в занятия, свързани с изучаване и популяризиране историята на българското образование. Занятията акцентират върху конкретен тематичен кръг, съдържащ теоретична част, подкрепена с възможностите на мултимедия. Участниците могат да докоснат реални исторически артефакти, да усетят автентичната атмосфера на времето, да се включат в ролеви игри и да проявят  творческо въображение и креативност в мобилните интерактивни кътове, където духът на миналото оживява чрез експонатите и представата за него се пренася в собствената му среда и действителност.

 1. „Пътеки на знанието” – тематични маршрути в експозицията:

- „Свещените букви” - за ученици I–IV клас

- „Не се гаси туй, що не гасне” - за ученици V–VII клас


2.Занимателни уроци:

- „О письменах”

- „Букварче, мило другарче”

- „С любов и мъдрост през вековете”

- „На взаимно училище”

- „Учениците имат должност”

-„Новото българско училище”

- „Помогни ми да те возвися” – годишно изпитание

 

3.Занимателно – образователни игри:

- „Детектив в музея”

-„Сглоби пъзела и отгатни”

- „Възрожденски просветители”

-Игри на асоциации – с карти, стикери, топка 

 

4. Мобилен интерактивен кът:

-  „Дойдох, видях, оставих” – творческо ателие

- „Театър в музея”

 

5.Видеопанорама:

„Буквар с различни поучения” / д-р Петър Берон/

„Ние живеем за нашите потомци” /Васил Априлов/

„В школото на даскал Неофит”

„Неофит Рилски”

„Просветни традиции и модерни времена”

„Възрожденски учебници”

„Възрожденските тетрадки”

„Училищни печати”

„Денят на народните будители”


* * *

Културен  туризъм.

Анимация, туристически маршрути и методика на екскурзоводната беседа.

Описание: Курсът е подходящ за ученици в 10 - 12 клас. Целта на обучението е да запознае учениците с теоретични и практически познания за културното наследство и тяхното използване. Програмата дава знания и умения за екскурзоводната дейност в областта на културния туризъм. Учениците се запознават с методиката на екскурзоводната беседа и работата в музея. По време на своето обучение те:  
*  запознават се с експозициите и фондовете на музея;
*  разработват туристически маршрути и изработват презентации към тях;
*  представят пред публика екскурзоводната беседа;
*  разработват рекламен продукт за музея;
*  придобиват умения за работа с технически средства: компютър, скенер, принтер, фотоапарат, мултимедия и др..
Продължителност на заниманието: 45 минути.
Брой занимания: 2 пъти в месеца.


Съхраняване на културното наследство. Архивиране, документиране и дигитализиране на културното наследство.

Описание: Курсът е подходящ за ученици в 10 - 12 клас. Целта на обучението е учениците да придобият теоретични и практически познания за  работата в музея. На учениците се предоставя възможността да научат как се издирват, съхраняват и популяризират културните ценности, какво представлява музеят и как той съхранява социалната информация, познанието и предаването на знанията и емоциите посредством музейните експонати. У младите хора се формират навици и умения за общуване с веществените и писмените културни ценности.
•    Работа във фонда и библиотеката на музея.
•    Запознаване с нормативните документи за популяризиране на културните ценности.
•    Запознаване с културните ценности, които се съхраняват в музея и тяхното научно обработване. Архивиране, документиране и дигитализиране.
•    Работа с разнообразни технически средства: компютър, скенер, принтер, фотоапарат, мултимедия и др.

Продължителност на заниманието: 45 минути.
Брой занимания: 2 пъти в месеца.

 

„Аз снимам моето училище”.  Фотография. Видео заснимане. Дигитална обработка на фото и видео файлове .


Описание:

Курсът е подходящ за ученици в 9 - 12 клас. Целта на обучението е учениците да придобият теоретични и практически познания за  работата по изработване на учебни визуализации в музея.
Основни понятия и начални стъпки във фотографията. Работа с фотоапарати. Обективи за фотоапарати. Светлина и цветна температура. Светлофилтри. Работа с допълнително осветление. Видове фотография и теория на композиране. Практически упражнения. Софтуерна обработка и постпродукция.
Работа с разнообразни технически средства: компютър, скенер, принтер, фотоапарат, мултимедия и др. Учениците ще завършат своето обучение с изработване на дигитален албум на училището в което учат.

Продължителност на заниманието: 45 минути.
Брой занимания: 2 пъти в месеца.


Ученици І – ІV клас

      „Свещените букви” – темата включва:

 • Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици
 • Златен век на българската книжнина
 • Търновска книжовна школа. Св. Патриарх Евтимий
 • Паисий Хилендарски и „История славяноболгарская”
 • Д-р Петър Берон и неговият „Рибен буквар”
 • Възстановка на килийно училище
 • Възстановка на взаимно училище

 


Занимателни уроци

 • „На взаимно училище”
 • „Рибното букварче стана ми другарче”
 • „Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си” / за дисциплината тогава и сега /

 


Видеопанорама

 • „Из историята на българското образование” / 20 мин. /
 • „Без свобода няма образование, без образование няма свобода” /10 мин./
 • „Денят на народните будители” / 10 мин. /

 


Ученици V – VІІІ клас

 „Не се гаси туй, що не гасне” – темата включва:

 • Създаване на славянската писменост. Книжнина и книжовни средища ІХ – Х век.
 • Зов за национално пробуждане. Паисий Хилендарски.
 • Софроний Врачански – българите на прага на новия век.
 • Начало на новобългарското образование. Д-р Петър Берон, Васил Априлов, Неофит Рилски. Габровското училище.

 


„Училищни символи и ритуали” – темата включва:

 • Училищни печати – хералдика и сивмолика.
 • Честването на Деня на славянската писменост и култура и химнът на Св. Св. Кирил и Методий.
 • Училищни знамена
 • Ученическа униформа.
 • Ученически и младежки организации и съюзи.

 


„Учениците имат должност” / училищната дисциплина – осъзната необходимост и правила / - темата включва:

 • Дисциплинарният правилник на Неофит Рилски – 1837 г.
 • „Устав”, изработен от Н. Рилски в Копривщенското училище.

 

„Делах благодетелям” – темата включва:

 • Дарителството – зараждане, видове.
 • Видни дарители на българското образование.

 

Занимателни уроци

 • „На взаимно училище”
 • „С любов и мъдрост през вековете”

 

Ученици ІХ – ХІІ клас

 „Европа и българското образование” – темата включва:

 • Новото време и българското общество  VІІІ – нач. На ХІХ в. Просветен и духовен живот. Елинобългарските училища – преход към новобългарската просвета.
 • Идеите на д-р Петър Берон – педагогически замисъл и политическа цел.
 • Васил Априлов – Габровското училище, осъществената програма за масово разпространение на новобългарската просвета. Неофит Рилски.
 • Първи български гимназии.
 • Образованието в България след 1878 г. Училищно законодателство. Развитие на професионално, специално и висше образование.
 • Участие на училища в международния – награди и постижения.

 

„Приятели на музея” – темата включва:

 • Що е музей? Възникване и видове музеи.
 • Същност на екскурзоводната дейност.
 • Подготвяне на екскурзоводна беседа.
 • Първи стъпки при подготвяне на презентация.

     

„От миналото и настоящето с поглед към бъдещето” – темата включва:

 • Как се съхранява културното наследство.
 • Запознаване с фонда и библиотеката на музея; нормативни документи за популяризиране на културните ценности.

 

Занимателно – образователни игри:

 • По случай Деня на славянската писменост и култура – 24 май, Деня на народните будители – 1 ноември, патронни и училищни празници музеят предлага образователна игра със състезателен характер, свързана с историята на българското образование.
 • „Детектив в музея” – тестова игра, в която учениците откриват в експозицията частите от пъзел, сглобяват го и разказват за изобразеното на него.

 

Видеопанорама

 • „Българската ръкописна книга” – 40 мин.
 • „Из историята на българското образование” – 20 мин.
 • „Евтимий Търновски” – 30 мин.
 • „Д-р Петър Берон” – 12 мин.
 • „Ние живеем за нашите потомци” – 18 мин.
 • „Неофит Рилски” – 40 мин
 • „Без свобода няма образование, без образование няма свобода” – 12 мин.
 • „Училищни печати” – 12 мин.
 • „Васил Левски” – 30 мин.
 • „Д-р Никола Василияди” – 9 мин.
 • „125 години професионално образование” – 14 мин.
 • „Просветни традиции и модерни времена” – 15 мин.
 • „История и съвремие” – 10 мин.
Save Save Save Save Save

Контакти

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време

лятно - 09:00 - 18:00
/м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
/м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка