навигация
Новини
  • Успешно стартира реализирането на проект „Фонд “XV–XIX в.” на Националния музей на...още...
  • Национален музей на образованието – Габрово организира Национална научна...още...
  • Национален център „Музейно училище“ – партньорска инициатива на Национален музей на...още...
  •      По традиция на 1 ноември Национален музей на образованието и Регионално...още...
  •    В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на...още...
всички новини

Указание на МНП за организиране на учебно-възпитателната работа ,1963 г.

Указание на МНП за организиране на учебно-възпитателната работа ,1963 г.
Указание на МНП за организиране на учебно-възпитателната работа ,1963 г. - снимка 1
Указание на МНП за организиране на учебно-възпитателната работа ,1963 г. - снимка 2
Указание на МНП за организиране на учебно-възпитателната работа ,1963 г. - снимка 3
Указание на МНП за организиране на учебно-възпитателната работа ,1963 г. - снимка 4
Указание на МНП за организиране на учебно-възпитателната работа ,1963 г. - снимка 5
Указание на МНП за организиране на учебно-възпитателната работа ,1963 г. - снимка 6
Указание на МНП за организиране на учебно-възпитателната работа ,1963 г. - снимка 7
Указание на МНП за организиране на учебно-възпитателната работа ,1963 г. - снимка 8
Указание на МНП за организиране на учебно-възпитателната работа ,1963 г. - снимка 9

Указание № 0-5 на Министерство на народната просветата за организиране на учебно-възпитателната работа през 1963/1964 учебна година в общообразователните училища. Държавна печатница "Георги Димитров". Държавно издателство "Народна просвета", София, 1963, 110 с. Оригинал. Печатно.
Инв. № 2283 ННИ

Контакти

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време

лятно - 09:00 - 18:00
/м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
/м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка