Новини
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители до края на месец май!още...
  •    Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители на 24, 25, 26, 27, 28, 31...още...
  • Обучителен семинар още...
всички новини
      Добре дошли в Националния музей на образованието!

     Създаден през 1973 година, музеят е наследник и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г.
    Неговият фонд съхранява паметта на българското образование - около 200 000 документа, снимки и веществени материали, свързани с просветното дело от X век до наши дни.   
    Възстановките на килийно училище, на детска градина от края XIX век., на първото новобългарско училище ще Ви накарат да почувствате духа на нашето образователно минало.
   Вратите ни са отворени за вас. Сигурни сме, че в нашите зали ще откриете своите ученически спомени.     
   Вашето посещение ще бъде удоволствие за нас!

Националeн музей на образованието – Габрово

 ПРЕПОРЪКИ  И  УКАЗАНИЯ

за организация дейността на музея при действието на противоепидемични мерки във връзка с COVID-19

Национален музей на образованието е отворен за посещения при спазване на всички противоепидемични мерки – изискванията за социална дистанция и инструкциите за лична хигиена, от служителите и посетителите.  

Заявки за посещение в музея с определени дни и часове се приемат така, че да не се нарушават дадените препоръки и указания.

Задължително е спазването на организацията за контрол на входа за посетители с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция, както и осигуряване на еднопосочно движение, предотвратяващо събирането на групи, при които е възможно да се наруши физическата дистанция.

В музея не се допускат лица с видими прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

Задължително е ползването на дезинфектанти, поставянето на лични предпазни средства като защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). В закритите музейни пространства е задължително, а в откритите е силно препоръчително.

Провеждането на образователни програми и инициативи с участието на деца и ученици се допуска при максимален брой на участниците до 15 човека в закрити и открити площи и осигуряване на физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.

На всеки един участник в образователната програма се осигуряват индивидуални материали за работа.

Дезинфекция и проветряване на помещенията се извършва преди и след провеждане на всяка образователна програма или инициатива.

Екскурзоводни беседи при групови посещения се провеждат при създаване на организация, която осигурява физическа дистанция между лицата от минимум 1,5 м.

Провеждането на събития, като откриване на изложби, семинари и др., се осъществява при заетост на местата до 50 процента от общия им капацитет на закрито и открито.

Максимално допустимият брой посетители в експозиционна зала е 8 души, в кинозалата – 15 души  при спазване на пропускателен режим след дезинфекция на ръцете и при спазване на социална дистанция от 1,5 м.      

При обслужване на посетители музейните служители задължително използват защитна маска за лице или предпазен шлем.

Не е позволено пипането на експонатите и сядането в музейните възстановки.

Не е разрешено струпването на хора и сядането на пейките в двора на музея.

Да се извършва редовно почистване и дезинфекция на подове, санитарни помещения и др. контактни повърхности и проветряване.

  Отговорници за координация и мониторинг за спазване на препоръките и указанията са главният дежурен за деня и екскурзоводите.

Работно време на експозициятаот 9:00 до 18:00 часа.

Почистване и дезинфекция на помещенията от 8:00 до 9:00 ч. и от 12:00 до 13:00 ч.

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение