навигация
Новини
 •    Идеята на Центъра е с изданията да се акцентира върху 200-годишнината от появата на...
  прочетете повече
 •    Националният музей на образованието – Габрово реализира успешно проект, финансиран...
  прочетете повече
 •    Днес стартираха летните занимания в Национален музей на образованието – Габрово....
  прочетете повече
 • Лятна програма в НМО - Габрово през юли и август
  прочетете повече
 •    На 14 и 15 юни 2024 г. в Националния музей на образованието се проведе Национална...
  прочетете повече
всички новини

Дигитализации

Програма за висшите педагогически курсове, 1920 г.
Програма за висшите педагогически курсове, 1920 г.
Програма за висшите педагогически курсове, 1920 г. Утвърдена със временна заповед № 2235/30.08.1917 г. МНП. Държавна печатница - София. 59 с.
Инв. № 12108 ННИ
още...
Правилник за гимназиите, 1939 г.
Правилник за гимназиите, 1939 г.
Правилник за гимназиите. Утвърден за временно действие с указ № 47/06 юли 1939 г., обнародван в "Държавен вестник" бр. 173 /07 август 1939 г. Официално издание Министерство на народното просвещение, 1939 г. 135 с.
МОБГ Инв. № 2463 НИ
още...
Правилник и програми за уредбата, управлението и вътрешния ред на допълнителните училища в България, 1931 г.
Правилник и програми за уредбата, управлението и вътрешния ред на допълнителните училища в България, 1931 г.
Правилник и програми за уредбата, управлението и вътрешния ред на допълнителните училища в България, 1931 г. Одобрен от министъра на търговията, промишлеността и труда със Заповед № 2829 /27 декември 1930 г. 72 стр.
МОБГ Инв. № 2458 НИ
още...
Правилник за учебниците и учебните помагала в народноите училища, 1935 г.
Правилник за учебниците и учебните помагала в народноите училища, 1935 г.
Правилник за учебниците и учебните помагала в народните училища. Утвърден с указ № 60/31 август 1935 г., обнародван в "Държавен вестник" бр. 199 /05 септември 1935 г. Издава Министерство на народното просвещение, 1935 г.
МОБГ Инв. № 10031 НИ
още...
Правилник за учебниците и учебните помагала, 1930 г.
Правилник за учебниците и учебните помагала, 1930 г.
Правилник за учебниците и учебните помагала. Утвърден с указ № 241/18 юли 1930 г., обнародван в "Държавен вестник" бр. 100 /05 август 1930 г. Издава Министерство на народното просвещение, 1930 г.
МОБГ Инв. № 10034 НИ
още...
Правилник за народните средни училища, 1936 г.
Правилник за народните средни училища, 1936 г.
Правилник за народните средни училища, 1936 г. Трето стереотипно издание. Утвърден за временно действие с указ № 291/23 ноември 1926 г., обнародван в бр. 201 на "Държавен вестник" от 04 декември 1926 г.
МОБГ Инв. № 2776 НИ
още...
Правилник за народните средни училища, 1929 г.
Правилник за народните средни училища, 1929 г.
Правилник за народните средни училища, 1929 г. Утвърден за временно действие с указ № 291/23 ноември 1926 г., обнародван в бр. 201 на "Държавен вестник" от 04 декември 1926 г.
МОБГ Инв. № 2775 НИ
още...
Правилник за народните средни училища, 1926 г.
Правилник за народните средни училища, 1926 г.
Правилник за народните средни училища, 1926 г. Утвърден с указ № 291/23 ноември 1926 г., обнародван в бр. 201 на "Държавен вестник" от 04 декември 1926 г.
МОБГ Инв. № 10885 НИ
още...
Правилник за професионалните и средните училища, 1923 г.
Правилник за професионалните и средните училища, 1923 г.
Правилник за професионалните и средните училища, 1923 г. Утвърден с указ № 120/07 март 1923 г., обнародван в бр. 276 на "Държавен вестник" от 10 март 1923 г.
МОБГ Инв. № 10883 НИ
още...
Правилник за учебниците и учебните помагала, 1934 г.
Правилник за учебниците и учебните помагала, 1934 г.
Правилник за учебниците и учебните помагала на Народните училища, 1934 г. Утвърден с указ № 23/25 март 1934 г., обнародван в бр. 4 на "Държавен вестник" от 05 април 1934 г.
МОБГ Инв. № 10033 НИ
още...

Контакти

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време

лятно - 09:00 - 18:00
/м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
/м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка