навигация
Новини
 •    Идеята на Центъра е с изданията да се акцентира върху 200-годишнината от появата на...
  прочетете повече
 •    Националният музей на образованието – Габрово реализира успешно проект, финансиран...
  прочетете повече
 •    Днес стартираха летните занимания в Национален музей на образованието – Габрово....
  прочетете повече
 • Лятна програма в НМО - Габрово през юли и август
  прочетете повече
 •    На 14 и 15 юни 2024 г. в Националния музей на образованието се проведе Национална...
  прочетете повече
всички новини

Зала 1

Българската просвета от 9 век до 1835 г.

През IX век България първа от европейските държави създава своя църква, училище и книжнина, а старобългарският език се утвърждава като трети литературен език след старогръцкия и латинския

В годините на османско владичество /1396 - 1878 г./ българските манастири се превръщат в книжовно-просветни средища, съхраняващи средновековните традиции, българския език и съзнание. Създават се килийни училища, доминиращи в просветния живот на българите до 30-те години на 19 век. Заражда се революционно виждане за мястото на просветата в живота на народа.


Експонат - Зала 1


Зала 2


Новобългарска просвета и образование 1835 - 1878 г.

Демократично по характера си, българското възрожденско училище мери ръст с европейските, издържа се от народа и служи на национално-освободителната идея. До Освобождението в България има 1500 основни, 50 мъжки класни, 20 девически класни училища, 3 гимназии и 4 специални училища.

 

Експонат - Зала 2


Зала 3-4

Българското образование от 1878 г. до края на 20 век

Свободна България съхранява и доразвива възрожденските традиции в образователното дело. Изгражда стабилна и демократична образователна система и училищно законодателство. Осигурява непрекъснат ръст на видовете и степени училища и ВУЗ, задоволяващи потребностите от подготвени кадри и специалисти за всички области. Това нарежда България на първо място по грамотност на Балканския полуостров.

Българското училище запазва националния си облик и демократична същност, въпреки идеологизацията след 1944 г. и силното влияние на съветската педагогическа система.Днес се експериментират нови форми на обучение, а от 1990 г. паралелно с държавните, се развиват и частни училища и ВУЗ.

 

Експонат - Зала 3-4


Зала 5

Възстановка на взаимно училище.

 

Експонат - Зала 5


Музеят издирва и съхранява:

документи за българското учебно дело учебници и учебно-помощна литература ученически и училищни пособия и помагала, снимки, облекла и лични вещи на ученици и учители, училищна символика, училищни песни и музикални инструменти, педагогическа литература

Музейният фонд наброява над 75 000 архивни единици

Специализираната педагогическа библиотека към музея разполага с над 30 000 тома, с обособен отдел "Старопечатна книжнина"

В музея функционират:

фотолаборатория, аудиовизуално студио, зала за временни изложби видеозала

Музеят предлага:

запознаване с историята на българското образование от IX до XX век екскурзоводни беседи, тематични лекции, уроци по профила на музея и пр. видеофилми с просветна тематика записи върху аудионосители на училищни и детски песни, стихове, драматизации и др.

Музеят извършва:

консултации по история на българското образование при разработване на курсови и дипломни работи, създаване на училищни сбирки и музеи справки за откриване на училища и детски градини в България и издава официални потвърждения за честване на юбилеи и годишнини фотографски, аудио и видео услуги

Музеят поддържа контакти със сродни музеи и институти във Франция, Унгария, Словакия, Словения, Украйна, Австрия, Германия за взаина обмяна на специализирана информация, сключване на договори за двустранно сътрудничество, както и участие в международни инициативи. От 1986 г. музеят е член на КОДИЕСЕЕ към ЮНЕСКО (субрегионален механизъм за сътрудничество в областта на изследванията и развитието на нововъведенията в образованието в Югоизточна и Южна Европа). От 2000 г. НМО е включен в системата на Usit Colours.

Контакти

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време

лятно - 09:00 - 18:00
/м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
/м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка