Новини
  •    Монографията, посветена на емблематичния български юрист, е плод на 13-годишна...още...
  •    Днес отбелязваме 171 години от рождението на Патриарха, както с любов и...още...
  •    Каталогът представя една от богатите музейни колекции – „Училищни уреди и...още...
  •    Полковник инж. Недьо Петров Радев, офицер от резерва, отбеляза своята 77-ма годишнина...още...
  • Национален музей на образованието – Габрово   ЛЯТНА ПРОГРАМА   oт 1 юли до 31 август 2021...още...
всички новини

Д-р Марияна Илиева дари на НМО ценни издания от и за проф. Михаил Герасков

13 Октомври 2020

Д-р Марияна Илиева от СУ „Климент Охридски“ дари на Националния музей на образованието две ценни издания – първата в историята на българската педагогическа наука монография, посветена на педагогическото наследство на Михаил Герасков (1874 ­– 1957), и неговата автобиография, публикувана за първи път през 2016 г.


Книжовното и документално наследство на проф. Герасков, един от най-значимите представители на следосвобожденската педагогическа мисъл в България, постъпва в Университетския архив на СУ „Климент Охридски“ преди шест години като дарение от неговия внук проф. дмн Пенко Шотеков. Сред предоставените от него материали е и автобиографията на проф. Герасков.

Ръкописът е публикуван от Университетското издателство на Софийския университет без осъвременяване на изказа и без редакторска намеса.

Всички събития от своя живот Михаил Герасков пречупва през призмата на обществените и политически събития в България, като се опитва да им даде възможно най-обективната оценка, пишат авторите в предговора на автобиографичното издание. Герасков коментира Сръбско-българската война, Първата и Втората световна война, честата смяна на правителства, министър-председатели и кабинети, партийните боричкания и стремежи за надмощие на различни лидери в отделните партии. Хроникира и анализира всички въпроси, свързани с развитието на образованието от 1880 до 1950 г.

Автобиографичното издание „Михаил Герасков. Поглед назад към един достойно изживян живот“ представлява интерес не само за специализирана, но и за широка читателска аудитория.


Втората част от дарението на д-р Марияна Илиева е нейната монография „Михаил Герасков (1874 ­– 1957).  Модерният педагог“, издадена две години преди автобиографията.

В 257 страници задълбочено са изследвани и анализирани теоретическите и практико-приложни концепции на М. Герасков в областта на дидактиката и теорията на възпитанието; педагогическите му възгледи в контекста на хербартианството и концепциите на реформаторската педагогика; очертани са научните му приноси  за развитието на дидактиката и теорията на възпитанието след Освобождението до 1944 г.

Паралелно с това, в контекста на съвременната образователна реалност в България д-р Илиева извежда актуалността на неговите идеи.

Интересни са разсъжденията на М. Герасков за изпитите и оценките. Професорът приема за вярно твърдението, че изразената с една цифра оценка трудно характеризира ученика. Особено ако тя се поставя от лица, които не са били дълго време в контакт с него. В този случай тя в голяма степен може да е субективна, тъй като е в зависимост от моментната нагласа на ученика за умствена работа, от случайността на поставените въпроси, от времето, с което учителят разполага при изпитването. Оценката е в зависимост от темперамента и педагогическата подготовка на учителя. Добросъвестният учител взема общата проява на ученика, а не само отговорите, които той дава на изпита, пише М. Герасков.

Авторът на монографията Марияна Илиева е доктор по педагогика и хоноруван асистент към катедра „История на педагогиката и управление на образованието“ във Факултета по педагогика на СУ „Климент Охридски“.

НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
Без почивни дни

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение