Новини
  •     Събитията в Първи търновски революционен окръг по време на Априлското въстание...още...
  •    Днес България тържествено отбелязва 200 години от рождението на Съби Стойков...още...
  •    Съвместен урок по английски език на тема „Ролята на взаимното обучение в...още...
  •    От своето създаване Националният музей на образованието се гради и развива...още...
  •    Габрово – градът, който има изключително важна роля като тил за защитниците на...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция ''Училищни уреди и апарати'', 1938 г.
Набор фосфоресциращи вещества, 1938 г. Уред по физика. Оптика. Набор от вещества, които излъчват светлина.
МОБГ Инв. № 4396 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', 1884 г.
Магнитна руда, 1884 г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Рудата е използвана за демонстриране магнитните свойства.
МОБГ Инв. № 4095 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Морзов апарат, б.г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Уредът е използван за показване принципа на предаване на текстове на разстояние с помощта на морзовата азбука.
МОБГ Инв. № 3620 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Огледален галванометър, б.г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Торсионен галванометър за прецизно измерване на напрежения.
МОБГ Инв. № 4425 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', 1872 г.
Модел на морзов апарат, 1872 г. От първия кабинет по физика на Априловска гимназия - Габрово. Демонстрационен комплект за показване принципа на предаване на текстове на разстояние с помощта на морзовата азбука.
МОБГ Инв. № 1722 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Индукционна бобина, б.г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. PHYWE, Germany. Уредът се използва в лабораториите за получаване на ток с високо напрежение.
МОБГ Инв. № 3196 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', 1902 г.
Морзов ключ, 1902.г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Ключът е съставна част от морзовия апарат и служи за накъсване на електрическите сигнали. Използва се за предаване на буквите от азбуката с помощта на дълги и къси сигнали, условно наречени „тире“ и „точка“.
МОБГ Инв. № 4097 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', 1912 г.
Училищна везна, 1912 г. Уред по физика. Механика на твърдо тяло и прости механизми. Измерва тежести до 3 килограма.
МОБГ Инв. № 4431 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', б.г.
Уред за определяне линейното разширение на телата (металите), б.г. Уред по физика. Термодинамика. Австрия, Виена. A. Pichler Witwe & Sohn. Уредът се използва за сравняване (количествено) на линейното температурно разширение на пръчки от различни метали.
МОБГ Инв. № 3619 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати'', 1884 г.
Индукционна бобина, 1884 г. Уред по физика. Електричество и магнетизъм. Österreich, Wien, W. J. HAUCH. Бобина за демонстрации, свързани с електромагнитната индукция и самоиндукция.
МОБГ Инв. № 4094 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение