Новини
  •     Инж. Николай Чобанов от Сливен дари на Националния музей на образованието -...още...
  • е изложбата, която Националният музей на образованието предлага на посетителите през...още...
  •     "Смешно ли е ..." - под това заглавие Националният музей на образованието показва...още...
  •      За ваканционните дни от 1 до 5 април Националният музей на образованието...още...
  •        Излезе от печат сборник с докладите от международната научна конференция...още...
всички новини

Дигитализации

Проучване на Ек. Златоустова, 1919 г.
Информация от Ек. Златоустова за откриването на гимназиалните класове при всички пълни и непълни средни училища в България. София, ноември 1919 г., 7с.
Инв. № 345 НИ още...
Бележки на Ек. Златоустова за висшето образование на жените в Европа
Бележки на Ек. Златоустова по книгата ''Висшето образование на младите момичета в Европа''  от д-р. на филолог. науки Амелия Арато, издадена от МФУЖ в Брюксел, 1934 г. Ръкопис, 16 с.
Инв. № 329 НИ още...
Реч на Райчо Каролев пред учителския събор, 1893 г.
''Какво нещо е народното училище и в какво се състои неговата задача ?''-реч на Райчо Каролев пред учителския събор в Пловдив през 1893 г. Оригинал, ръкопис, 31 с.,
Инв. № 327 НИ още...
Отчети за състоянието на висшето търговско училище. 1928-31 г.
Отчети за състоянието на висшето търговско училище в Свищов. 1928-31 г. Съдържат информация за броя на студентите, оценките от изпитите, научни трудове от периода, Академични съвети, съвещания, статистически данни в табличен вид, и др. Печат. 40 с.
Инв. № 248 НИ още...
БЮЛЕТИН - вестник на евреите в България, 1939 г.
БЮЛЕТИН на централната консистория на евреите в България - информационен вестник, сдържащ ''Нашето учебно дело''- статия от И. Герон (председател на Ц. Консистория на евреите в България), и друга ценна информация за състоянието на еврейските училища в България през 30-те години на миналия век. София, 14.04.1939 г., брой 23 и 24, периодичен печат, 46/31 см.
Инв. № 243 НИ още...
Писмо за възстановяването на работа на Тодор Лиловски, 1920 г.
Писмо от директора на Държавната мъжка Априловска гимназия в гр. Габрово до Тодор Лиловски, че е възстановен на работа като учител, Габрово, 1920 г.
Инв. № 159 НИ още...
Правилник и програми за допълнителните училища, 1931 г.
Правилник за уредбата, управлението и вътрешния ред на допълнителните училища в България и програми. София, 1931г.
Инв. № 15169 НИ още...
Ученически календар (наръчник) за 1907 – 1908 г.
Ученически календар (наръчник) за 1907 – 1908 г. Наредил: С. Карастоянов. Пловдив, 1907, Хр. Г. Данов, 104 с.
Инв. № 15168 НИ
_ още...
Отчет на Ученическото Православно Християнско дружество ''Св. Ив. Златоуст'',
За периода 9 май 1927 - 28 април 1928 г. Габрово, оригинал, ръкопис, 4с.
Инв. № 107 НИ още...
Апел от ученическата стачка, 1919 г.
От учениците към родители, настойници и граждани на Габрово, против корупцията на учителите в Априловска гимназия. Габрово, 26.XI.1919 г., 1 с.
Инв. № 105 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка

Регламентът на Втория национален ученически конкурс "Времена и будители" можете да изтеглите тук