Новини
  •      По повод 230 години от рождението на благодетеля на новобългарското...още...
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Кратко описание на святите двадесят монастири в Атонската гора. Заради поклонниците, що идат на Свята гора, и за ония, които желаят да знаят чудесата, що ся по святогорските манастири. Издал Константин Анастасов от Щип. Издание трето. Цариград, в печатницата на Т. Дивитчиана, 1866, 16 с.
Инв. № 346 В още...
Турско - български писмовник от С. Попов и Ив. Чорапчиев, 1868 г.
Турско - български писмовник, нареден от С. Д. Попова и Ив. П. Чорапчиева. Издание първо. Русчюк, в печятницата на Дунавската област, 1868. 56, 55. 16 с. [Текст и заглавие паралелно на турски език].
Инв. № 345 В още...
Amis de pension ou le prih du travail. Par F. - C. Gerard, 1865 г.
Amis de pension ou le prih du travail. Par F. - C. Gerard (Приятели по пансион или
стойността на труда). Rouen, 1865. 237 с.
Инв. № 237 В още...
Manuel de L'art Epistolaire. Par E. Sommer, 1853 г.
Manuel de L'art Epistolaire. Par E. Sommer. Deuxieme edition. Sujets de letters. Paris, 1853. 450 с.
Инв. № 236 В още...
Новий завет. Превод от Неофит Рилски, 1859 г. (III изд.)
Новий завет господа нашего Исуса Христа. Сега ново преведени от славенскаго на болгарский язик от Неофит иеромонаха П. П. Рилца. И с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона. Издание трето. В Лондон. Напечата се при В. Ватс, сос иждивением на Английското общество, което издава Священото писание за просвещение на Божието слово. 1859, 492 с.
Инв. № 229 В още...
Списък с книги на Йосиф Ковачев, предоставени на Габровската училищна община, 30 септ. 1869 г.
Списък на книги, оставени от Йосиф Ковачев, бивш учител в Габровското училище, на съхранение в Габровската училищна община. С придружителна бележка на общината и прибавена разписка на Михаил Ковачев, брат на Й. Ковачев, за получаване на книгите. Габрово, 30 септ. 1869 г.
Инв. № 150 В още...
Наръчник за учениците от средните училища, 1922 г.
Съставен по поръка на г-н министъра на народното просвещение. София, Държавна печатница, 1922, 144 с.
Инв. № 15127 НИ още...
Стогодишнина [на] хаджи Стояновото училище 1844-1944 г.
Юбилеен сборник. Севлиево, Печатница "Братство", 1944, 136 с.
Инв. № 34 НИ още...
Реч за Кирил и Методий, 11 май 1866 г.
Реч за първоучителите Кирил и Методий, написана и произнесена на 11 май 1866 г. от учителя Петко Димитров в с. Жеравна, 8 с. Оригинал. Ръкопис.
Инв. № 23 В още...
Биографична книга на Йоаким Груев, 1906 г.
"Моите спомени" от Йоаким Груев. Пловдив, печатница Хр. Г. Данов, 1906 г., 93 с. Оригинал. Печатно.
Инв. № 20 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


14 януари,

22 февруари

Дни на отворени врати "Старото школо разказва"

ДЕН НА АПРИЛОВ 

През 2019 година Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” започват с ДЕН НА АПРИЛОВ, в който музеят предлага:

  • Маршрути в постоянната експозиция „Пътеки на знанието” ;
  • Тематични беседи, свързани с 230 г. от рождението на благодетеля на новобългарското образование Васил Априлов ;
  • Прожекции на филми:
      " Възпоменание за Априлов"
      "Ние живеем за нашите потомци...";
  • Изложби:
     "Школата е обща и открай светът ако дойдат, нека се учат"
    "Ние живеем за нашите потомци"