Новини
  •    Международна научна конференция „Музеите и училищната история" ще се проведе на 25 и...още...
  •      С нова мултифункционална зала Националният музей на образованието - Габрово...още...
  • В Националния музей на образованието през месец октомври още...
  •      Кога и как е започвал първият учебен ден ?      Исторически данни за...още...
  • Изключителен интерес и голям брой семейни посещения отбелязва Националният музей на...още...
всички новини

Дигитализации

Разговорник греко-болгарский. Собран и сочинен от Христаки П. Дупничанина, 1835 г.
Разговорник греко-болгарский за ония, които желаят греческий язик да се научат, при когото и една кратка Болгарска история приложи се. Собран и сочинен от Христаки Дупничанина, учителя в Славено-елинското в Свищов училище, който сега перво на свят издава го. Предоставял и изправял шура негов Яков Илиевич С. В Белграде, у Княжеско-сербской типографии, 1835. 106 с.
Инв. № 472 В още...
Служба с житием св. Георгиа Новаго от Христо Димитриевич, 1855 г.
Служба с житием и страданием стаго великомчника Георгиа новаго.... издана Благословением и иждивением его Преосвященства, Высокопреосвященнейшаго Митрополита Святософийско Господина, Господина, Гедеона в ползу православных, в славу же и чест стаго в Самокове. 1855. 74 с. 1 ил.
Инв. № 398 В още...
Сто и четири свещени истории, избрани из вехтия и новия завет от Ат. Стоянович, 1825 г. (част II)
Священое цветообрание или сто и четире священи истории, избрани из вехтиат и новиат завет в полза на юношеството от г. Иоана Гибнера, присовококупени сас благочестивите размишления, от немецкиат на росийскиат язик переведени, а от росийскиат на славеноболгарскиат наш язик переведени от Анастаса Стояновича, котлянина, и посвящени на г. Антонина Иоановича. Издание первое. Част вторая. В Будин, в Кралевската университетска типография, 1825 года 178 с. Църк.- слав. букви.
Инв. № 377 В още...
Сто и четири свещени истории, избрани из вехтия и новия завет от Ат. Стоянович, 1825 г. (част I)
Священое цветообрание или сто и четире священи истории, избрани из вехтиат и новиат завет в полза на юношеството от г. Иоана Гибнера, присовококупени сас благочестивите размишления, от немецкиат на росийскиат язик переведени, а от росийскиат на славеноболгарскиат наш язик переведени от Анастаса Стояновича, котлянина, и посвящени на г. Антонина Иоановича. Издание первое. Част первая. Bib ische (jeschichte in 2 Teile). В Будин, в Кралевската университетска типография, 1825 года. 228 с.
Инв. № 376 В още...
Наръчна свещеническа книга. Превод на Зиновий Петров и Йордан Наумов, 1874 г
Наручна священическа книга. Превели [от сръбски] и издали Зиновий П. Петров и Йордан С. Наумов. В Белград, в печатницата на Н. Стефановича и съдър., 1874, 123 с.
Инв. № 351 В още...
Благонравие за деца. Превод на Христо Ваклидов, 1875 г. (друго II изд.)
Благонравие за детцата. Превел Хр. Д. Ваклидов. Второ издание. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес. (В българската печатница на Янко С. Ковачев у Виена), 1875. 38 с.
Инв. № 526 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратко описание на святите двадесят монастири в Атонската гора. Заради поклонниците, що идат на Свята гора, и за ония, които желаят да знаят чудесата, що ся по святогорските манастири. Издал Константин Анастасов от Щип. Издание трето. Цариград, в печатницата на Т. Дивитчиана, 1866, 16 с.
Инв. № 346 В още...
Турско - български писмовник от С. Попов и Ив. Чорапчиев, 1868 г.
Турско - български писмовник, нареден от С. Д. Попова и Ив. П. Чорапчиева. Издание първо. Русчюк, в печятницата на Дунавската област, 1868. 56, 55. 16 с. [Текст и заглавие паралелно на турски език].
Инв. № 345 В още...
Amis de pension ou le prih du travail. Par F. - C. Gerard, 1865 г.
Amis de pension ou le prih du travail. Par F. - C. Gerard (Приятели по пансион или
стойността на труда). Rouen, 1865. 237 с.
Инв. № 237 В още...
Manuel de L'art Epistolaire. Par E. Sommer, 1853 г.
Manuel de L'art Epistolaire. Par E. Sommer. Deuxieme edition. Sujets de letters. Paris, 1853. 450 с.
Инв. № 236 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


12 октомври - Ден на отворени врати "Старото школо разказва"

  
 

В Деня на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като  образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.