Новини
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
  •      Националният музей на образованието - Габрово обяви резултатите от...още...
всички новини

Дигитализации

Мастилница, [1940 г. ]
Метална мастилница с две отделения с капачета за синьо и червено мастило и вдлъбната част  за перодръжки. На капачетата релефни изображения на цветя. [1940 г.  ] Машинна изработка.
Инв. № 12185 НИ още...
Логаритмични таблици, 1927 г.
Петозначни логаритмични таблици за числата и гониометричните функции. Автори: Хр. Д. Кръстев (директор на І Софийска мъжка гимназия), Б. Герганов (учител в І Софийска девическа гимназия), П. Мартулков (началник на отделение за средните и висши училища и Университета при Министерство на просвещение3то) и С. Мънков (учител в І Софийска мъжка гимназия). София, 1927 г., 143 с.
Инв. № 740 НИ още...
Тетрадки по краснопис, 1928, 1930 г.
Тетрадки по краснопис за ІІ отделение, І и ІІІ клас на прогимназиите. Автори: Димитър Грънчаров, Александър Филипов, Добри Чолаков и Ст. П. Стойчев. София. Одобрени от Министерството на народното просвещение със заповеди №2936/04.08.1928 г. и заповед № 2458/26.08.1930 г. Оригинал. 6 бр., 60 с.
Инв. № 724 НИ още...
Кратък турско-български речник от Пенчо Радов, 1851 г.
Краткий турско-болгарский речник и разговорник, списан и тип издан в полза и употребление своих соотечествеников от Пенча Радова, карловца. В Белград, печатано в правителствена книгопечатня, 1851. 94 с.
Инв. № 558 В още...
Подвижен буквар от Атанас Николов, Сливен. 1919 г.
Букварът е съставен от Атанас Николов, учител от Сливен, с кратки текстове за четене, и използван от него през учебната 1919/1920 г. Сливен, 1919 г. Печатно (неподвързан). Четири отделни свитъка.
Инв. № 488 НИ още...
Писменик от Сава Доброплодни, 1853 г.
Писменик (Писмовник), сочинен от Сава И. Доброплоднаго, славненина. Издание първо. В Земун аустрийский, в И. К. Сопроновата бързотиска, 1853, 163 с.
Инв. № 687 В още...
Словар французко-българско-турски от Стефан Ил. Попов, 1868 г.
Словар французко-българско-турски за най-употребителните думи от Стефана П. Илиев и Дима В. Хранов. Първо издание. Русчюк, в печятницата на Дунавската област, 1868. 294 с.
Инв. № 479 В още...
Българо-италианска граматика от Андреа Пастори, 1862 г.
Блъгарско-италиянска граматика за българити по Л. Мерени, Л. Гоудар и С. Бланди, нарядил Андрей Пастори. 1862. Издава ся от книжницата на Хр. Г. Данов и на Съдружеството в Пловдив. (Във Вена, у Книгопечятн. Л. Сомера.) 176 с.
Инв. № 477 В още...
Нагледни пособия по метода на Декроли, нач. на XX в.
''Какво липсва на лицето'' - игра за концентрация на вниманието на Декроли. Цветни рисунки върху картон, 22/28.5 см.
Инв. № 314 НИ още...
Нагледни пособия по метода на Декроли, нач. на XX в.
Игра с момиченце за обличане по метода на Декроли, упражняваща разпознаване на величини при децата от детските градини. Цветни изрезки и рисунки върху картон, 22/28.5 см.
Инв. № 313 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.