Новини
  • Изключителен интерес и голям брой семейни посещения отбелязва Националният музей на...още...
  •      Група японски деца от Сейджо гимназия в град Тойоаке се забавляваха истински...още...
  •      Министерството на образованието и науката отпусна 180 000 лева за спешен ремонт...още...
  •       Националният музей на образованието - Габрово стана част от...още...
  •      Информационна среща за четири от най-важните цели на Програма 2030 - качествено...още...
всички новини

Дигитализации

Мастилница, [1940 г. ]
Метална мастилница с две отделения с капачета за синьо и червено мастило и вдлъбната част  за перодръжки. На капачетата релефни изображения на цветя. [1940 г.  ] Машинна изработка.
Инв.№ 12185 К още...
Логаритмични таблици, 1927 г.
Петозначни логаритмични таблици за числата и гониометричните функции. Автори: Хр. Д. Кръстев (директор на І Софийска мъжка гимназия), Б. Герганов (учител в І Софийска девическа гимназия), П. Мартулков (началник на отделение за средните и висши училища и Университета при Министерство на просвещение3то) и С. Мънков (учител в І Софийска мъжка гимназия). София, 1927 г., 143 с.
Инв.№ 740 К още...
Тетрадки по краснопис, 1928, 1930 г.
Тетрадки по краснопис за ІІ отделение, І и ІІІ клас на прогимназиите. Автори: Димитър Грънчаров, Александър Филипов, Добри Чолаков и Ст. П. Стойчев. София. Одобрени от Министерството на народното просвещение със заповеди №2936/04.08.1928 г. и заповед № 2458/26.08.1930 г. Оригинал. 6 бр., 60 с.
Инв.№ 724 К още...
Кратък турско-български речник от Пенчо Радов, 1851 г.
Краткий турско-болгарский речник и разговорник, списан и тип издан в полза и употребление своих соотечествеников от Пенча Радова, карловца. В Белград, печатано в правителствена книгопечатня, 1851. 94 с.
Инв. № 558 В още...
Подвижен буквар от Атанас Николов, Сливен. 1919 г.
Букварът е съставен от Атанас Николов, учител от Сливен, с кратки текстове за четене, и използван от него през учебната 1919/1920 г. Сливен, 1919 г. Печатно (неподвързан). Четири отделни свитъка.
Инв. № 488 К още...
Нагледни пособия по метода на Декроли, нач. на XX в.
''Какво липсва на лицето'' - игра за концентрация на вниманието на Декроли. Цветни рисунки върху картон, 22/28.5 см.
Инв. № 314 К още...
Нагледни пособия по метода на Декроли, нач. на XX в.
Игра с момиченце за обличане по метода на Декроли, упражняваща разпознаване на величини при децата от детските градини. Цветни изрезки и рисунки върху картон, 22/28.5 см.
Инв. № 313 К още...
Нагледни пособия по метода на Декроли, нач. на XX в.
''Какво липсва на къщата ?'' - игра за вниманието на децата от забавачниците по метода на Декроли. Цветни рисунки върху картон, 21/27.5 см.
Инв. № 312 К още...
Нагледни пособия по метода на Декроли, нач. на XX в.
''Съдове''. Игра за разпознаване съчетани форми и цветове за децата от детските градини по метода на Декроли. Рисунки цветна хартия върку картон, 21.5/28.5 см.
Инв. № 311 К още...
Нагледни пособия по метода на Декроли, нач. на XX в.
''Момиченца'' - игра за вниманието на децата по Декроли. Цветни рисунки на картончета. 21/28.5 см.
Инв. № 310 К още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявкаЕкспонат на месеца

Протоколна и инвентарна книга на Просветно-педагогическия музей при БАН

     
Save Save Save Save