Новини
  •    Днес България тържествено отбелязва 200 години от рождението на Съби Стойков...още...
  •    Съвместен урок по английски език на тема „Ролята на взаимното обучение в...още...
  •    От своето създаване Националният музей на образованието се гради и развива...още...
  •    Габрово – градът, който има изключително важна роля като тил за защитниците на...още...
  •    Националният музей на образованието, който на Трети март ще работи с вход свободен, е...още...
всички новини

Дигитализации

Географски атлас, 1907 г.
Географски атлас за българските основни народни училища. Автори; Илков, Д. и Паиер, Ф. Издание и печат В. Рожанковски & Сие, Загреб, 1907 г. Оригинал.
МОБГ Инв. № 4796 НИ още...
Малък атлас за Земята, 1892 г.
Малък атлас за Земята. Част първа - Африка, Азия, Океания и Америка. Автор; Левасьор, Е. Приспособили за българскитв училища Иванов, Гр. и Божилов, Й. Книжарница Ш. Делаграв, Париж, 1892 г. Оригинал. Съдържа 12 карти.
МОБГ Инв. № 7611 НИ още...
Исторически атлас, 1923 г.
Учебен исторически атлас от 20 карти за изучаване на обща и българска история във втори и трети клас на народните прогимназии. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов", Пловдив, 1923 г. Оригинал.
МОБГ Инв. № 5644 НИ още...
Исторически атлас, 1894 г.
Учебен исторически атлас с изображения на паметници от изкуството и бита на старите и новите народи. Състави: Манчов, Д. В. Издава книжарницата на Д. В. Манчов, Пловдив, 1894 г. Оригинал. 28с. Първо издание.
МОБГ Инв. № 11557 НИ още...
Тетрадка по дескриптивна геометрия, 1942/43 г.
Тетрадка по дескриптивна геометрия, за VII клас на Георги Стефанов Георгиев, 1942/43 г. 34 л. Оригинал.
МОБГ Инв. № 127 НИ още...
Ръководство по щрайхгарно предачество, 1936 г.
"Щрайхгарно предачество", част I ръководство за текстилните техници и помагало за самообразование на индустриалци, майстори и работници. Автор: Серафимовъ, Ан. Сливен, 1936 г., 299 с. Оригинал.
МОБГ Инв. № 15419 НИ още...
''Книжки за отвесно писане'', 1909 г.
,,Книжки за отвесно писане”. Буковски А. Б. Свезка 1. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1909 г. Оригинал.Формуляр. Печатно и ръкопис. 16 с. 
МОБГ Инв. № 15452 НИ
още...
Помагало по латински език, 1942 г.
Помагало по латински език, за седми и осми реален клас на гимназиите. Автори: Методий Бърдаров и д-р Емануил Гюрков., София, 1942 г., 112 с. Оригинал.
МОБГ Инв. № 15420 НИ още...
Тетрадка по краснопис № 2, 1933/34 г.
Тетрадка по краснопис № 2, за IV отделение на Гатю Симеонов Драгошиновот ученик в с. Хотанца за учебната 1933/34 г. – 1 бр. 8 л. Автори: Чолаков, Добри и Стойчков, Ст. П. Оригинал. Формуляр.
МОБГ Инв. № 15410 НИ още...
Христоматия за трети клас, 1910 г.
,,Христоматия за трети клас” с 20 портрета. Дорев И. Второ издание. Придворна печатница, София, 1910 г. Одобрено от Министерството на народното просвещение със заповед № 2584 от 20.08.1910 г. Оригинал. Печатно. 212 с.
МОБГ Инв. № 15447 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение