Новини
  • Ваканция в Националния музей на образованието – Габрово   Забавни...още...
  • Програма на Национален център МУЗЕЙНО УЧИЛИЩЕ към Национален музей на образованието за...още...
  •   Екипът на уникалното по рода си предаване на БНТ за генеалогия ­ - "Джинс", отново...още...
  • Работното време на експозицията е от 9:00 до 18:00 часа. Посещението в музея е съобразно...още...
  • "Да бъде тяхната памет вечна и неистрита от сърдцата на християнския род, и особено на...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Земя и небо или какво нещо е земята и що има в нея и на нея и какво нещо са слънцето, месяцът и звездити и как ся движят тии от Й. Груев, 1872. Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, 1872. (Във Виена, у книгопечат. Л. Сомера и с-ие.) 42 с. Книжница за народа, книжка втора.
Инв. № 841 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратко землеописание за детца. Превел Найден П. Стоянов. Издава ся от Съдруж. на Бълг. книгопродавница в Пловдив, 1861. (Виена, книгопечатница Л. Сомера). 21 с.
Инв. № 840 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по естествена история за I прогимназиален клас, 1942 г. Автори: Дончева-Дренска, Теодора, Язаджиев, Аспарух. Издание на МНП, служба за учебници и учебни помагала, № 21, София.  Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 9772 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по естествена история за I гимназиален клас, 1923 г. Автор: д-р Цонев, Петър. Книгоиздателство Ал. Паскалев - София. Четвърто стереотипно издание. Поправено съгласно програмата от 1922 г. и одобрено от МНП със заповед № 4473/07. 09. 1923 г. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 4460 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за висшите класове на средните училища, 1892 г.. Автор: Росицки, Франтишек. Превел на български от второ чешко издание, прибавление География и Палеонтология на растенията от второто немско издание: Явашов, Анание. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 9444 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по естествена история за I клас, 1905 г. Автори: Нейчев, Ив., асистент в университета, Николов, Т. и Гочев, В. П,, учители при I Софийска мъжка гимназия. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 10384 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за V клас на реалните училища, 1924 г.. Автори: Нейчев, Ив., Гочев, В. Седмо стереотипно издание. Учебникът е съставен по най-новите научни и методични изисквания, и според програмата от 14. 01. 1922 г.Одобрен от МНП със заповед № 3268/01.09.1924 г. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 6924 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за горен класически и реален курс, 1893 г.. Автор: Д-р Фрич, Антон. Превод от II издание Явашев, Анани. Издание и печат на "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 9428 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за V клас на гимназиите, 1926 г.. Автори: Нейчев, Ив., Гочев, В. Осмо поправено издание. Одобрен от МНП. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 12210 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по ботаника за горните класове на средните училища, 1906 г. Автори: Нейчев, Ив., Гочев, В., Николов, Т..  Одобрен от МНП. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 12209 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение