Новини
  • Ваканция в Националния музей на образованието – Габрово   Забавни...още...
  • Програма на Национален център МУЗЕЙНО УЧИЛИЩЕ към Национален музей на образованието за...още...
  •   Екипът на уникалното по рода си предаване на БНТ за генеалогия ­ - "Джинс", отново...още...
  • Работното време на експозицията е от 9:00 до 18:00 часа. Посещението в музея е съобразно...още...
  • "Да бъде тяхната памет вечна и неистрита от сърдцата на християнския род, и особено на...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Старо-славянская граматика”. Колосов М. Девето издание. Одобрено от Министерството на народното просвещение като учебник за гимназиите и от Св. Синод като учебник за мъжките духовни и женските епархиални училища. Типографии М. Земкевича и В. Ноаковскаго, Варшава, 1880 г. Оригинал, печатно. 90 с.  
Инв. № 15445 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Учебник по Стара история” с 33 образа и 19 карти. Кареев Н. Превод на: Ст. Ганев и Ю. Крапчев. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1906 г. Рецензиран и одобрен от Министерството на народното просвещение. Оригинал, печатно.  344 с. 
Инв. № 15444 НИ
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратко землеописание. От Н. Михайловскаго. Издава "Българското читалище" в Цариград. Народна печатница при Българската църква, 1869. 48 с.
Инв. № 861 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Учебник по естествена история за V гимназиален клас” с 204 фигури в текста. Д-р Николов Т.; Велчев Ст.; Нейчев И. Книгоиздателство Хр. Г. Данов, Пловдив, 1914 г. Одобрен от Министерството на народната просвета. Оригинал, печатно. 243 с.
Инв. № 15443 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Българска граматика за I клас”. Иванов М. Второ издание. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1905 г. Рецензирано и одобрено от Министерството на народното просвещение със заповед № 1696 от 10.09.1905 г. Оригинал, печатно. 61 с.
Инв. № 15441 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Старобългарска граматика с упражнения, образци из старобългарските паметници и речник, за средните учебни заведения”. Седмо издание. Д-р Милетич Л. Държавна печатница, София, 1909 г. Оригинал. Печатно. 148 с.
Инв. № 15437 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Ботаника. Учебник за горните класове на средните училища с 306 фигури в текста и 4 цветни таблици”. Нейчев, Ив.; Гочев, В. П.; Николов. Второ издание. Съставен по най-новите научни и методични изисквания. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1912 г. Одобрен от Министерството на народната просвета. Оригинал, печатно. 295 с.
Инв. № 15434 НИ
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка митология, която съдръжява баснословието на гръците и на римлянити с един погляд връху баснословнити вярвания у индиянити, персити, египтянити, скандинавцити и у галити от Е. Жерузез. Преведена и нададена с един погляд върху словенското баснословие от А. Г. Начев. А издадена от книжярницата на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчук, Велес, 1873. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова и Сие.) 159 с. 11 табл. образи.
Инв. № 844 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Наш приятел. Книга за ученье в училищата и в къщи от [Н. Корф]. Превел Никифор П. Константинов. Издание второ. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново и Русе, 1878. 96 с.
Инв. № 843 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Наставление за вярата от святаго Генадия, патриарха константинополскаго. Издава ся от н. боголюбие св. Ловчанския епископ г. Илариона (за в дар на българскити училища). Превел Мануил Лазаров (софиянец). Русчук, печатница на Дунав. област, 1866. 46 с.
Инв. № 1819 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение