Новини
  •       Първият от петте класа на габровското ОУ "Ран Босилек", които спечелиха ...още...
  •        В Националния музей на образованието постъпи изключително ценно издание -...още...
  •     Първата инициатива на Националния музей на образованието, посветена на 230 години...още...
  •     Най–пълна информация за изпълнение завещанието на Васил Априлов от неговите...още...
  •      По повод 230 години от рождението на благодетеля на новобългарското...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка география математическа, физическа и политическа от И. Андреева (Богоров). Букурещ, в И. Копайнигова книгопечатня, 1851. 320 с. 1 карта.
Инв. № 1682 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Съкратена свещена история или примери от старите свети мъже, които са поживели във ветия и новия завет. Изведени и списани за полза на младораслите юноши от Никола К. Гранчарскаго, еленчанина. Издание второ. Прибавено с кратък катихизис на въпроси. С предстоянието на г. Рали П. Разисидес. Букурещ, на книгопечатницата у светая Митрополия, 1852. 48 с.
Инв. № 849 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Събрание на най-употребителните молитви с обяснението на отделни думи и изражения и с изяснително изложение на целия състав на сяка молитва [От Мартирий Чемена]. Превел от руски Р. К. от петото издание. Второ [езиково поправено] издание. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев) 53 с.
Инв. № 848 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Черковно пение, съдържаще всичките катавасии, ирмоси, тропари и кондаци на всички господски и богородични празници през годината, още и всички песни за вечерня, утреня и на божествена литургия. Наредено от Висариона, священоинок Хилендарец. 2 изд. Виена, 1875. 100 с.
Инв. № 815 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Ключът на науката или всекидневни явления в природата, пояснени от д-р Е. С. Брюера. Превод [от френски] Стефана С. Бобчева. Цариград, В печатницата на Карапетров и друж., 1874. 384 с.
Инв. № 814 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Малко политическо земеописание, съставено от Иван Н. Момчилова. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново, 1869. 72 с. – Начални книжки за децата в първоначалните ни народни училища. Книжка VІ.
Инв. № 768 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Из Часослова. Первоначалное упражнение за чтений священных книг в употреблению в болгарских училищах. Трето издание. Книжарница Д. В. Манчов. Пловдив, Свищов, Солун, 1876. 48 с.
Инв. № 818 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Учебна книга за великия божи мир. Превел от руски Н. Д. Козлев. Напечатал с помощта на г-да Дима Петровича, благовейнаго отца Георгия С. Козлева и Петка Лазарова Челегирева. Браила, печатница Х. Д. Паничкова, 1873. 96 с.
Инв. № 769 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Оглашение кратко за болгарските деца. Собрано и списано на славено-болгарский язик от Аверкиа П. С., монаха Рилскаго. С благословением же Белоградскаго архиепископа и сея Сербий митрополита г. Петра напечатано. В Белийград, у книгопечатня Княжества Сербий, 1852. 70 с.
Инв. № 1948 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Малък православен катихизис, наряден от Й. Груева. Четвърто издание. Книжярница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. 32 с.
Инв. № 1947 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


22 февруари, петък

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

ДЕН НА АПРИЛОВ 

През 2019 година Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” започват с ДЕН НА АПРИЛОВ, в който музеят предлага:

  • Маршрути в постоянната експозиция „Пътеки на знанието” ;
  • Тематични беседи, свързани с 230 г. от рождението на благодетеля на новобългарското образование Васил Априлов ;
  • Прожекции на филми:
      " Възпоменание за Априлов"
      "Ние живеем за нашите потомци...";
  • Изложби:
     "Школата е обща и открай светът ако дойдат, нека се учат"
    "Ние живеем за нашите потомци"