Новини
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
  •      Националният музей на образованието - Габрово обяви резултатите от...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Три повести за децата християнски, нравствени и поучителни [от Хр. Шмид], побългарени [от гръцки] от Р. И. Блъскова. Цариград – Галата. В печатницата на Д. Цанкова, 1860. 128 с.
Инв. № 2004 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Буквар с картинки от Иван Н. Момчилова. Пето издание. Книгопродавница Момчилова и Сие в Търново и Русе, 1875. (Във Виена, у печатница Л. Сонер и др.) 24 с.
Инв. № 1807 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Опитна физика с 368 хубави чрътежи, съставени на французкий язик от А. Гано, а преведена от Й. Груев. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1869. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова. Фигурити гравирал Л. Хаан) 613 с.
Инв. № 755 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Началное учение человеком хотящим учится книг Божественнаго писания. Печатано в Типографии Канцелариста Петра Сапунова в Букурещ, 1844. 21 с.
Инв. № 752 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Естествена история първи път на български систематически изложена с приложни забележки и практически изводи. Част първа. Зоология. Клас І. Млекоподающи животни. Разряд І. Человек в сравнение с другите животни. Съчинена от Василия Х. Стоянова-Берон, доктора медицини и хирургии. Болград, в печатницата при Централното училище, 1870. 455 с.
Инв. № 751 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Личо Стойчев (Любен Каравелов). За въздухът и за неговото влияние на животните и растенията. Издание второ. Букурещ, 1872. (В печатницата "Свобода".) 52 с. – Детска библиотека № 2.
Инв. № 746 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Физика за главни народни училища от Д. Шуберт, преведена от Й. Груев. Със 76 фигури. Книжярницата на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1872.
Инв. № 744 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Практична метода или способ, как да изучи человек лесно французкий язик. Сочинена от D. F. Ahn, а преведена и издадена на български от С. Радулова за облегчение на Българското юношество. Болград, в училищната книгопечатница, 3 изд., 1875. 224 с.
Инв. № 737 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Психология или душесловие за учение на децата [от Т. Х. Галаудет]. Преведена от греческият на болгарският язик. В Смирне, в типографии А. Дамианова. 2 изд. препечатано точно от първото, 1851. 57 с.
Инв. № 734 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Уроци от землеописание от Й. Груева. Четвърто издание, оправено и допълнено. Книжарница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчук, Битоля, 1872. 278 с.
Инв. № 733 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.