Новини
  • В навечерието на 11 май  Националният музей на образованието предложи на габровци и...още...
  •     Под мотото „И ний сме дали нещо на светът...” Националният музей на образованието...още...
  •     Инж. Николай Чобанов от Сливен дари на Националния музей на образованието -...още...
  • е изложбата, която Националният музей на образованието предлага на посетителите през...още...
  •     "Смешно ли е ..." - под това заглавие Националният музей на образованието показва...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир или книга псаломска (Превод на Константин Фотинов и Елиас Ригс). От первообразието на простоболгарский язик преведена. Издание четвърто [преработено от Хр. Сичан - Николов] Цариград, 1860. 196 с.
Инв. № 1396 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир или книга псаломска (Превод на Константин Фотинов и Елиас Ригс). От первообразието на простоболгарский язик преведена. В Лондон. Напечата се при В. Ватс, сос иждивение на английското общество, което издава Священото писание за просвещение на божието слово. 2 изд, 1857. 201 с.
Инв. № 776 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Числителница, съставена от А. Малинин и К. Бурянин. (От девятото издание) превел Хр. Д. Павлов. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Виена, българската печатница на Янко С. Ковачев.) Част втора. 157 с.
Инв. № 505 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Наука за песнотворство и стихотворство. [Мото: Народна песен.] Изработена от Петра В. Оджякова. Учебник за в по-главните общински български училища. С иждивение Славянскаго благотворителнаго общества св. св. Кирила и Методия в Одеса. Одеса, в печятницата Л. Нитче, 1871. 142 с.
Инв. № 774 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Уроци от землеописание от Й. Груев. Трето издание. Книжарница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1870. 276 с.
Инв. № 767 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Уроци от землеописание от Й. Груева. Второ издание. Издава ся от книжарницата на Хр. Г. Данова и Друж. в Пловдив, 1865. 249 с.
Инв. № 766 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Теоретическа и практическа числителница за ученици от средните класове и за самоуци. По най-добрите от тоя вид съчинения, съставил Хр. Г. Данов. Четвърто оправено издание. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчюк, Велес, 1874. (Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и Сие.) 336 с.
Инв. № 784 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Пространна числителница с прибавление приличнити задатци на всяко действие. Нарядил Х. Г. Данов. Издава ся от съдружеството на Блъгарската книгопродавница в Пловдив. Пеща, 1859. У книгопечятн. Алоизия Бучянский. 189 с.
Инв. № 783 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Физическа география от М. Ф. Мори. С две карти – За ветровете и морските течения. Превел Д. Витанов. Издава книжярницата на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив. Русчюк, Велес, 1873. (В Прага, у книгопечятн. Милитки и Новак) 144 с.
Инв. № 762 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Задачник по смятане за второ отделение с практическо упътване за учителя. Сугарев Т. Печат и литограф на Янко С. Ковачев, София, 1900 г. Оригинал, печатно. 71 с.
Инв. № 15294 НИ
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка

Регламентът на Втория национален ученически конкурс "Времена и будители" можете да изтеглите тук