Новини
  •    Приключи Вторият национален ученически конкурс „Времена и будители”, организиран...още...
  •    Националният музей на образованието и Регионалното управление на образованието –...още...
  •    Открит урок по История и цивилизации, изнесен от десетокласници на Националната...още...
  •    Любимите на всяко поколение нагледни пособия в класната стая - картите по история и...още...
  • В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието –...още...
всички новини

Дигитализации

Учебник "Анатомия и физиология на човека" за Х клас на общообразователните трудово - политехнически училища, София, 1964 г.
Учебник "Анатомия и физиология на човека" за Х клас на общообразователните трудово - политехнически училища, София, 1964 г. Осмо стереотипно издание, 134 с. Автори: Тошо Стоянов, Роза Паскова, Здрава Дойчинова, Мария Семкова. Държавно издателство "Народна просвета", София, 1964 г. ДПК "Димитър Благоев"
Оригинал. Печатно.
Учебникът е написан съгласно програмата на МПК от 1960 г.
Съдържа уроци в няколко раздела: Двигателна система, Храносмилателна система, Обмяна на вещества, Развитие на организма и др. Уроците са придружени със схеми, таблици и фигури.

МОБГ Инв. № 29729 ННИ
още...
Учебник по есперанто "Legolibro", София, 1946 г.
Учебник по есперанто "Legolibro", София, 1946 г., 231 с. Автор: Иван Сарафов. Издателство: Български есперантски съюз, София, 1946 г. Оригинал. Хартия. Печатно.

Инв. № МОБГ 29724 ННИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„Учебник по пение за първи клас“ на гимназиите и педагогическите училища. Трето преработено издание. Христов Д. Радев Д. В. и Мирчев В. Печатница на С. М. Стайков, София, 1914 г. Одобрено от Министерството на народното просвещение със заповед № 2839 от 1.08.1914 г. Оригинал, печатно. 62 с.
Инв. № 15369 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„История на българския народ“ – учебник за V клас на гимназиите и на педагогическите училища. Първо издание. Пастухов, Ив.; Стоянов, Ив. Книгоиздателство Хр. Г. Данов, Пловдив, 1915 г. Одобрен от Министерството на Народното просвещение.  Оригинал, печатно. 302 с.
Инв. № 15375 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„Учебник по литература за VI клас“. Четвърто стереотипно издание. Мирчев Д. Печатница „Гутенберг“, Плевен, 1922 г. Одобрено от Министерството на Народното просвещение със заповед № 3213 от 9.08.1922 г. Оригинал, печатно. 240 с.
Инв. № 15378 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Граматика. Учебник по български език (новобългарски и старобългарски) за втори гимназиален клас нареден според програмата от 1915 г. Трето преработено издание.  Краков, Ив. Иванов, Хр. Одобрено от Министерството на Народното Просвещение със заповед № 48 от 4.01.1922 г. Книгоиздателство Александър Паскалев Отдел „Графика“ – АД. Държавна печатница, София, 1922 г. Оригинал, печатно. 139 с.
Инв. № 15383 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по търговска кореспонденция и кратка граматика по немски език за студентите от Търговското висше училище Варна. Проф. д-р Й. Арнаудов. Печатница „Просвещение“. Издателство на студентския съюз „Христо Ботев“, Варна, 1936 г. Оригинал. Печатно. 243 с.
Инв. № 15385 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Свещена история на Нови завет и Катехизис за втори прогимназиален клас (според новата програма). Четвърто издание. Димитров, Вениамин. Търговска печатница, Пловдив, 1923 г.  Одобрено от Св. Синод и от Министерството на Народното Просвещение със заповед № 2845 от 18.07.1923 г. Оригинал. Печатно. 72 с.
Инв. № 15386 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Вероучение за четвърто отделение. Първо издание. Архимандрит Николай; Димов, Камен. Ново непроменено издание. Одобрено от Министерството на Народното Просвещение чрез състезание по програмата от 1936 г. със заповед № 2622 от 17.09.1941 г. Книгоиздателство Т. Ф. Чипев, печатница„Гладстон“, София, 1943 г.  Оригинал. Печатно. 50 с.
Инв. № 15387 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по Вероучение за второ отделение. Божков, Д. Според програмата на Народните основни училища, утвърдена с заповед № 1146 от 4.07.1936 г. Одобрено от Св. Синод и от Министерството на Народното просвещение с № 2697 от 18.11.1936 г. Печатница „Хемус“, София, 1944 г.  Оригинал. Печатно. 54 с.
Инв. № 15388 НИ
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка