Новини
  • Изключителен интерес и голям брой семейни посещения отбелязва Националният музей на...още...
  •      Група японски деца от Сейджо гимназия в град Тойоаке се забавляваха истински...още...
  •      Министерството на образованието и науката отпусна 180 000 лева за спешен ремонт...още...
  •       Националният музей на образованието - Габрово стана част от...още...
  •      Информационна среща за четири от най-важните цели на Програма 2030 - качествено...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Сметанка за четвърто отделение, първо издание. Шейтанов, Б., Петев, Хр. „Хемус“, 
А. Д. за книгопечатане и издателство, София, 1941 г. Одобрено от Министерството на Народното Просвещение. Оригинал. Печатно. 80 с.
Практическа геометрия за четвърто отделение (приета със състезание по програмата от 1936 г.). Петев, Хр., Мандов, А. „Хемус“, А. Д. за книгопечатане и издателство, София, 1941 г. Одобрено от Министерството на Народното Просвещение. Оригинал. Печатно. 64 с.
Инв. № 807 К
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Формознание за Трето отделение, второ преработено издание. Михайлов, П. и Георгиев
Ив. Книгоиздателство Хр. Г. Данов, Пловдив, 1930 г. Одобрено от Министерството на Народното Просвещение. Оригинал. Печатно. 27 с.
Инв. № 800 К 
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Сметанка за Второ отделение, девето подобрено и допълнено издание. 
Митков, Димитър. Книгоиздателство Хр. Г. Данов, Пловдив, 1930 г. Одобрено от Министерството на народното просвещение. Оригинал. Печатно. 64 с.
Инв. № 799 К
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Книжка за благонравието. Преведена от Христа Д. Ваклидова. Второ издание, преработено. Браила, Ромъно-българска книгопечатница на Ст. Расидескова, 1863. 43 с.
Инв. № 719 (1) В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Славянския древности сочинение П. И. Шафарика. Превод с чешкаго И. Бодянскаго. Издано М. Погодиным. Част историческая. Том 1-й книга 3-я. Москва в типографии Николая Степанова, 1838. 302 с.
Инв. № 1999 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Политическо землеописание употребление србске младежи од Димитрия П. Тирола. Београду у княжеско-србской книгопечатньи, 1832. 175 с.
Инв. № 1996 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Климат европейской турции из записок И. П. Липранди. Издание Императорскаго общества истории и древностей Российских при Московском университет. Москва в Университетской типографии (М. Катков), 1877. 32 с.
Инв. № 1994 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Основания чистой химии от Г. Гесса. Издание седмое. Санктпетербург в типографии Императорской академии наук, 1849. 765 с.
Инв. № 1993 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Собрание арифметических задач для гимназий и прогимназий, мужских и женских, реалных, уздных и городских училищ, учителских институтов и семинарий. Составили А. Малинин и К. Буренин. Издание четырнадцатое. Москва, 1878. 178 с.
Инв. № 1992 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка логика. Съчинение на И. Михневича, преведено [от сръбски] от Й. Груева. 1861. Издава ся от Съдруж. на Бълг. книгопродавница в Пловдив. (Във Вена, у книгопечатн. Л. Сомера) 97 с.
Инв. № 720 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявкаЕкспонат на месеца

Протоколна и инвентарна книга на Просветно-педагогическия музей при БАН

     
Save Save Save Save