Новини
  • В навечерието на 11 май  Националният музей на образованието предложи на габровци и...още...
  •     Под мотото „И ний сме дали нещо на светът...” Националният музей на образованието...още...
  •     Инж. Николай Чобанов от Сливен дари на Националния музей на образованието -...още...
  • е изложбата, която Националният музей на образованието предлага на посетителите през...още...
  •     "Смешно ли е ..." - под това заглавие Националният музей на образованието показва...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Броителница за първоначялни ученици от Георгий Я. Кирков. (По А. Л.) Пловдив. Издава книжярницата на Д. В. Манчева, в голямата улица при Куршюмухан, бр. 29, 1869. 79 с.
Инв. № 794 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Болгарска аритметика. Сочинена от Хр. К. Сичан - Николов. Букурещ. Напечатана у Йосифа Копайнига. 1845. 143 с.
Инв. № 792 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка аритметика за началните ученици. От Теодора Т. Хрулева, взаимноучителя свищовскаго. Букурещ, в типографии Йосифа Романова и съдружества, 1858. 48 с.
Инв. № 790 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка елементарна геометрия. Съкратение от елементарната геометрия на А. Давидов. Превел и скратил Иван Н. Гюзелев. С 177 чъртежи в текстът. Прага, в книгопечатница на Гинек Милитки и Новак, 1873. 159 с.
Инв. № 787 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Догматическо богословие на Православната католическа восточна църква. С притурка на общото ведение в кръгът на богословските науки. Съставил ректорът на Киевската духовна академия архимандрит Антоний [Амфитеатров], а превел от рускийт на българский язик йеромонах Мелетий Зографский. Напечатано в дар и полза за Православната българска църква от Святогорскийт славянобългарский общежителни монастир Зограф. Кишинев, в печатницата на Акима Попова, 1869. 322 с.
Инв. № 779 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Съкращение на Евангелието за полза на българските училища. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1865. 86 с.
Инв. № 851 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Небесни светила или планетните и звездни мирове. Популярно изложение на всичките открития и теории на новата астрономия от О. М. Митчеля А. М., директора на обсерваторията в Синсинати. Превел Д. Витанов. С 41 фигури в текста. Виена, Книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Печатница на Българското отделение Я. С. Ковачев и С-ие) 272 с.
Инв. № 1041 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Апостол или деяния и послания Святых Апостѡл. Чтомая повседневнѡ в церквах во все лято, и начинаемая ѡ праздника Святыя Пасхи и окончаемая до будущия Пасхи с приожением Прокимен и Аллилуарии, преписанныйѡ най поправленных текст. Второе издание иждивением Таддея Дивитчиана. Цариград, 1871. 560 с. 1 образ.
Инв. № 777 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир... благословением святыя великиа Христови церкве восточныа напечата са книга сиа. Цариград, в печатницата на Т. Дивитчиана, 1871. 400 с.
Инв. № 1397 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Начална книжка за черковно чтение. От книжарницата на П. Р. Славейкова. 2 изд. Цариград, в печатница на "Македония". 1869. 16 с.
Инв. № 1395 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка

Регламентът на Втория национален ученически конкурс "Времена и будители" можете да изтеглите тук