Новини
  •    Международна научна конференция „Музеите и училищната история" ще се проведе на 25 и...още...
  •      С нова мултифункционална зала Националният музей на образованието - Габрово...още...
  • В Националния музей на образованието през месец октомври още...
  •      Кога и как е започвал първият учебен ден ?      Исторически данни за...още...
  • Изключителен интерес и голям брой семейни посещения отбелязва Националният музей на...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Из Часослова. Первоначалное упражнение за чтений священных книг в употреблению в болгарских училищах. Трето издание. Книжарница Д. В. Манчов. Пловдив, Свищов, Солун, 1876. 48 с.
Инв. № 818 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Учебна книга за великия божи мир. Превел от руски Н. Д. Козлев. Напечатал с помощта на г-да Дима Петровича, благовейнаго отца Георгия С. Козлева и Петка Лазарова Челегирева. Браила, печатница Х. Д. Паничкова, 1873. 96 с.
Инв. № 769 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Оглашение кратко за болгарските деца. Собрано и списано на славено-болгарский язик от Аверкиа П. С., монаха Рилскаго. С благословением же Белоградскаго архиепископа и сея Сербий митрополита г. Петра напечатано. В Белийград, у книгопечатня Княжества Сербий, 1852. 70 с.
Инв. № 1948 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Малък православен катихизис, наряден от Й. Груева. Четвърто издание. Книжярница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. 32 с.
Инв. № 1947 В
още...
Рачуница от Павле Радивоевич, 1864 г.
Рачуница за ниже гимназие Княжества Србие. По системи Д-ра Франца Мочника. Составио Пок. Павле Радивоевич професор полугимнасие. Друго оделен. Београду у държавной штамперия, 1864. 93 с.
Инв. № 2012 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Учебник по географията на Азия, Африка, Америка, Австралия и Европа във физическо, етнографическо и политическо отношение, съставен на руски от К. Смирнова (Превод от 12-то издание с допълнение за Росия и Европ. Турция). Намира за продан при Габровското училище. 1874. (Печатница на Българското отделение на Янко С. Ковачев и с-ие.) [Виена] 259 с.
Инв. № 2007 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Буквар с картинки от Иван Н. Момчилова. Пето издание. Книгопродавница Момчилова и Сие в Търново и Русе, 1875. (Във Виена, у печатница Л. Сонер и др.) 24 с.
Инв. № 1807 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Опитна физика с 368 хубави чрътежи, съставени на французкий язик от А. Гано, а преведена от Й. Груев. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1869. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова. Фигурити гравирал Л. Хаан) 613 с.
Инв. № 755 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Началное учение человеком хотящим учится книг Божественнаго писания. Печатано в Типографии Канцелариста Петра Сапунова в Букурещ, 1844. 21 с.
Инв. № 752 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Естествена история първи път на български систематически изложена с приложни забележки и практически изводи. Част първа. Зоология. Клас І. Млекоподающи животни. Разряд І. Человек в сравнение с другите животни. Съчинена от Василия Х. Стоянова-Берон, доктора медицини и хирургии. Болград, в печатницата при Централното училище, 1870. 455 с.
Инв. № 751 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


12 октомври - Ден на отворени врати "Старото школо разказва"

  
 

В Деня на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като  образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.