Новини
  • Изключителен интерес и голям брой семейни посещения отбелязва Националният музей на...още...
  •      Група японски деца от Сейджо гимназия в град Тойоаке се забавляваха истински...още...
  •      Министерството на образованието и науката отпусна 180 000 лева за спешен ремонт...още...
  •       Националният музей на образованието - Габрово стана част от...още...
  •      Информационна среща за четири от най-важните цели на Програма 2030 - качествено...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Кратък учебник по пеене за средните мъжки и девически училища. Клас I-ви. Махан, К. Издава книжарницата на Бр. Кравареви, печатница „Единство“, Пловдив, 1897 г. 
Оригинал. Печатно. 49 с.
Инв. № 834 К
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Кратък учебник за английски език. Практично ръководство за лесно и основно изучаване на говоримия и писмения език. Д- р. Гаврийски, Димитър В. Издание на Юлиус Гроос, 
Хайделберг, 1908 г. Оригинал. Печатно. 218 с
Инв. № 833 К
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Кратък учебник за немски език, трето издание. Д-р. Гаврийски, Димитър В. Издание на Юлиус Гроос, Хайделберг, 1915 г. Оригинал. Печатно. 230 с.
Инв. № 832 К
още...
Учебник по литература за първи клас, 2 част, 1985 г.
Христоматия за първи клас - 2 част, експериментален. Издание I. Автори: Благовест Сендов с авторски колектив. Издава "Проблемна група по образованието при БАН". Отпечатан в Държавна печатница "Балкан". Ведомствено издание. София, 1985, 255 с. Оригинал. Печатно. 
Инв. № 17322 С още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по география за трети клас на народните прогимназии, трето променено издание. Минев, П., Василев, Ив. Книгоиздателство „П. Мартулков“, София, 1943 г. Одобрено от Министерството на народното просвещение. Оригинал. Печатно. 152 с.
Инв. № 814 К 
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Аритметика за първи прогимназиален клас. Спасовски, Цв., Табаков, Сл., Странска, Т. Министерство на народното просвещение, служба за учебници и учебни помагала № 15, София, 1942 г. Оригинал. Печатно. 96 с. 
Инв. № 813 К
още...
Експериментален учебник ''ЛОГО'' за първи прогимназиален клас, 1983 г.
Експериментален учебник ''ЛОГО'' за първи прогимназиален клас. Издание I. Автор: Румен Николов. Консултант Благовест Сендов. Издава Проблемна група по образованието при БАН и МНП. Държавна печатница "Балкан". Ведомствено издание. София, 1983, 104 с. Оригинал. Печатно. 
Инв. № 17324 С още...
Учебник за четвърто отделение - 2 част, 1986 г.
Учебник за четвърто отделение - 2 част, експериментален. Издание I. Автори: Благовест Сендов с авторски колектив. Издава Проблемна група по образованието при БАН. Отпечатан в Държавна печатница "Балкан". Ведомствено издание. София, 1986, 280 с. Оригинал. Печатно. 
Инв. № 17331 С още...
Учебник за трето отделение - 3 част, 1983 г.
Учебник за трето отделение - 3 част, експериментален. Издание I. Автори: Благовест Сендов с авторски колектив. Издава Проблемна група по образованието при БАН. Отпечатан в Държавна печатница "Балкан". Ведомствено издание. София, 1983, 224 с. Оригинал. Печатно. 
Инв. № 17330 С още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Отечествознание за четвърто отделение, първо издание. Казаков, Ив. Книгоиздателство Христо Г. Данов - О. О. Д-во., София, 1941 г. Одобрено от Министерството на народното просвещение. Оригинал. Печатно. 128 с.
Инв. № 809 К
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявкаЕкспонат на месеца

Протоколна и инвентарна книга на Просветно-педагогическия музей при БАН

     
Save Save Save Save