Новини
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
  •      Националният музей на образованието - Габрово обяви резултатите от...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Събрание на най-употребителните молитви с обяснението на отделни думи и изражения и с изяснително изложение на целия състав на сяка молитва [От Мартирий Чемена]. Превел от руски Р. К. от петото издание. Второ [езиково поправено] издание. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев) 53 с.
Инв. № 848 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Черковно пение, съдържаще всичките катавасии, ирмоси, тропари и кондаци на всички господски и богородични празници през годината, още и всички песни за вечерня, утреня и на божествена литургия. Наредено от Висариона, священоинок Хилендарец. 2 изд. Виена, 1875. 100 с.
Инв. № 815 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Ключът на науката или всекидневни явления в природата, пояснени от д-р Е. С. Брюера. Превод [от френски] Стефана С. Бобчева. Цариград, В печатницата на Карапетров и друж., 1874. 384 с.
Инв. № 814 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Малко политическо земеописание, съставено от Иван Н. Момчилова. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново, 1869. 72 с. – Начални книжки за децата в първоначалните ни народни училища. Книжка VІ.
Инв. № 768 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Из Часослова. Первоначалное упражнение за чтений священных книг в употреблению в болгарских училищах. Трето издание. Книжарница Д. В. Манчов. Пловдив, Свищов, Солун, 1876. 48 с.
Инв. № 818 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Учебна книга за великия божи мир. Превел от руски Н. Д. Козлев. Напечатал с помощта на г-да Дима Петровича, благовейнаго отца Георгия С. Козлева и Петка Лазарова Челегирева. Браила, печатница Х. Д. Паничкова, 1873. 96 с.
Инв. № 769 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Оглашение кратко за болгарските деца. Собрано и списано на славено-болгарский язик от Аверкиа П. С., монаха Рилскаго. С благословением же Белоградскаго архиепископа и сея Сербий митрополита г. Петра напечатано. В Белийград, у книгопечатня Княжества Сербий, 1852. 70 с.
Инв. № 1948 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Малък православен катихизис, наряден от Й. Груева. Четвърто издание. Книжярница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. 32 с.
Инв. № 1947 В
още...
Рачуница от Павле Радивоевич, 1864 г.
Рачуница за ниже гимназие Княжества Србие. По системи Д-ра Франца Мочника. Составио Пок. Павле Радивоевич професор полугимнасие. Друго оделен. Београду у държавной штамперия, 1864. 93 с.
Инв. № 2012 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Учебник по географията на Азия, Африка, Америка, Австралия и Европа във физическо, етнографическо и политическо отношение, съставен на руски от К. Смирнова (Превод от 12-то издание с допълнение за Росия и Европ. Турция). Намира за продан при Габровското училище. 1874. (Печатница на Българското отделение на Янко С. Ковачев и с-ие.) [Виена] 259 с.
Инв. № 2007 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.