Новини
  •       Първият от петте класа на габровското ОУ "Ран Босилек", които спечелиха ...още...
  •        В Националния музей на образованието постъпи изключително ценно издание -...още...
  •     Първата инициатива на Националния музей на образованието, посветена на 230 години...още...
  •     Най–пълна информация за изпълнение завещанието на Васил Априлов от неговите...още...
  •      По повод 230 години от рождението на благодетеля на новобългарското...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Болгарска аритметика. Сочинена от Хр. К. Сичан - Николов. Букурещ. Напечатана у Йосифа Копайнига. 1845. 143 с.
Инв. № 792 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка аритметика за началните ученици. От Теодора Т. Хрулева, взаимноучителя свищовскаго. Букурещ, в типографии Йосифа Романова и съдружества, 1858. 48 с.
Инв. № 790 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка елементарна геометрия. Съкратение от елементарната геометрия на А. Давидов. Превел и скратил Иван Н. Гюзелев. С 177 чъртежи в текстът. Прага, в книгопечатница на Гинек Милитки и Новак, 1873. 159 с.
Инв. № 787 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Догматическо богословие на Православната католическа восточна църква. С притурка на общото ведение в кръгът на богословските науки. Съставил ректорът на Киевската духовна академия архимандрит Антоний [Амфитеатров], а превел от рускийт на българский язик йеромонах Мелетий Зографский. Напечатано в дар и полза за Православната българска църква от Святогорскийт славянобългарский общежителни монастир Зограф. Кишинев, в печатницата на Акима Попова, 1869. 322 с.
Инв. № 779 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Съкращение на Евангелието за полза на българските училища. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1865. 86 с.
Инв. № 851 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Небесни светила или планетните и звездни мирове. Популярно изложение на всичките открития и теории на новата астрономия от О. М. Митчеля А. М., директора на обсерваторията в Синсинати. Превел Д. Витанов. С 41 фигури в текста. Виена, Книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Печатница на Българското отделение Я. С. Ковачев и С-ие) 272 с.
Инв. № 1041 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Апостол или деяния и послания Святых Апостѡл. Чтомая повседневнѡ в церквах во все лято, и начинаемая ѡ праздника Святыя Пасхи и окончаемая до будущия Пасхи с приожением Прокимен и Аллилуарии, преписанныйѡ най поправленных текст. Второе издание иждивением Таддея Дивитчиана. Цариград, 1871. 560 с. 1 образ.
Инв. № 777 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир... благословением святыя великиа Христови церкве восточныа напечата са книга сиа. Цариград, в печатницата на Т. Дивитчиана, 1871. 400 с.
Инв. № 1397 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Начална книжка за черковно чтение. От книжарницата на П. Р. Славейкова. 2 изд. Цариград, в печатница на "Македония". 1869. 16 с.
Инв. № 1395 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир или книга псаломска (Превод на Константин Фотинов и Елиас Ригс). От первообразието на простоболгарский язик преведена. Издание четвърто [преработено от Хр. Сичан - Николов] Цариград, 1860. 196 с.
Инв. № 1396 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


22 февруари, петък

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

ДЕН НА АПРИЛОВ 

През 2019 година Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” започват с ДЕН НА АПРИЛОВ, в който музеят предлага:

  • Маршрути в постоянната експозиция „Пътеки на знанието” ;
  • Тематични беседи, свързани с 230 г. от рождението на благодетеля на новобългарското образование Васил Априлов ;
  • Прожекции на филми:
      " Възпоменание за Априлов"
      "Ние живеем за нашите потомци...";
  • Изложби:
     "Школата е обща и открай светът ако дойдат, нека се учат"
    "Ние живеем за нашите потомци"