Новини
  •    Международна научна конференция „Музеите и училищната история" ще се проведе на 25 и...още...
  •      С нова мултифункционална зала Националният музей на образованието - Габрово...още...
  • В Националния музей на образованието през месец октомври още...
  •      Кога и как е започвал първият учебен ден ?      Исторически данни за...още...
  • Изключителен интерес и голям брой семейни посещения отбелязва Националният музей на...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Пространна числителница с прибавление приличнити задатци на всяко действие. Нарядил Х. Г. Данов. Издава ся от съдружеството на Блъгарската книгопродавница в Пловдив. Пеща, 1859. У книгопечятн. Алоизия Бучянский. 189 с.
Инв. № 783 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Физическа география от М. Ф. Мори. С две карти – За ветровете и морските течения. Превел Д. Витанов. Издава книжярницата на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив. Русчюк, Велес, 1873. (В Прага, у книгопечятн. Милитки и Новак) 144 с.
Инв. № 762 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Задачник по смятане за второ отделение с практическо упътване за учителя. Сугарев Т. Печат и литограф на Янко С. Ковачев, София, 1900 г. Оригинал, печатно. 71 с.
Инв. № 15294 НИ
още...
Учебник ''Педагогическа психология'', 1975 г.
Учебник ''Педагогическа психология''. Автор: Генчо Димитров Пирьов. Държавно издателство "Наука и изкуство", Държавна печатница "Георги Димитров", София, 1975 г. , 504 с. Оригинал. Печатно. Издание VI.
Инв. № 29653 ННИ още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка география математическа, физическа и политическа от И. Андреева (Богоров). Букурещ, в И. Копайнигова книгопечатня, 1851. 320 с. 1 карта.
Инв. № 1682 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Съкратена свещена история или примери от старите свети мъже, които са поживели във ветия и новия завет. Изведени и списани за полза на младораслите юноши от Никола К. Гранчарскаго, еленчанина. Издание второ. Прибавено с кратък катихизис на въпроси. С предстоянието на г. Рали П. Разисидес. Букурещ, на книгопечатницата у светая Митрополия, 1852. 48 с.
Инв. № 849 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Събрание на най-употребителните молитви с обяснението на отделни думи и изражения и с изяснително изложение на целия състав на сяка молитва [От Мартирий Чемена]. Превел от руски Р. К. от петото издание. Второ [езиково поправено] издание. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев) 53 с.
Инв. № 848 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Черковно пение, съдържаще всичките катавасии, ирмоси, тропари и кондаци на всички господски и богородични празници през годината, още и всички песни за вечерня, утреня и на божествена литургия. Наредено от Висариона, священоинок Хилендарец. 2 изд. Виена, 1875. 100 с.
Инв. № 815 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Ключът на науката или всекидневни явления в природата, пояснени от д-р Е. С. Брюера. Превод [от френски] Стефана С. Бобчева. Цариград, В печатницата на Карапетров и друж., 1874. 384 с.
Инв. № 814 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Малко политическо земеописание, съставено от Иван Н. Момчилова. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново, 1869. 72 с. – Начални книжки за децата в първоначалните ни народни училища. Книжка VІ.
Инв. № 768 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


12 октомври - Ден на отворени врати "Старото школо разказва"

  
 

В Деня на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като  образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.