Новини
  • В навечерието на 11 май  Националният музей на образованието предложи на габровци и...още...
  •     Под мотото „И ний сме дали нещо на светът...” Националният музей на образованието...още...
  •     Инж. Николай Чобанов от Сливен дари на Националния музей на образованието -...още...
  • е изложбата, която Националният музей на образованието предлага на посетителите през...още...
  •     "Смешно ли е ..." - под това заглавие Националният музей на образованието показва...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Вероучение за четвърто отделение. Първо издание. Архимандрит Николай; Димов, Камен. Ново непроменено издание. Одобрено от Министерството на Народното Просвещение чрез състезание по програмата от 1936 г. със заповед № 2622 от 17.09.1941 г. Книгоиздателство Т. Ф. Чипев, печатница„Гладстон“, София, 1943 г.  Оригинал. Печатно. 50 с.
Инв. № 15387 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по Вероучение за второ отделение. Божков, Д. Според програмата на Народните основни училища, утвърдена с заповед № 1146 от 4.07.1936 г. Одобрено от Св. Синод и от Министерството на Народното просвещение с № 2697 от 18.11.1936 г. Печатница „Хемус“, София, 1944 г.  Оригинал. Печатно. 54 с.
Инв. № 15388 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Вероучение за първи прогимназиален клас. Чукалов С., Василев И. Издава Министерството на Народното Просвещение, служба за учебници и учебни помагала. Печатница „Култура“, София, 1943 г. Оригинал. Печатно. 64 с.
Инв. № 15389 НИ
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
История на християнската църква с 33 изображения от И. Гизелер. Преведена от немский язик от Ф. В. Флокен. Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1876. 351 с. 33 обр.
Инв. № 823 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Петте книги Мойсееви. Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. Цариград - Галата, в печатницата на А. Х. Бояджиян..., 1868. 697 с.
Инв. № 822 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Пространен християнский катихизис за православната съборна восточна черква [от Филарет Московски митрополит]. Превел Хр. Г. Данов. Трето издание, 1873. Книжарница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 152 с.
Инв. № 1418 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Жития святих за месяц януаря [от Димитрий Ростовски]. Преведени и натъкмени от Р. И. Блъсковa, напечатани задружно с Стеф. Богданова-Бойдаш. Книга първа, Букурещ, у Народната книгопечатница К. Н. Радулеску, 1867, 424 с.
Инв. № 813 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир или книга псаломска, верно и точно преведена от първообразнийт. Лондон и Цариград, Британско и иностранно библейско общество, 1877. 222 с.
Инв. № 809 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Православное учение или сокращено христианско богословие, сочинено на руски от приснопамятнаго митрополита Московскаго Платона в 1764 година. Нине же преведено на български и издано позволением и одобрением святия великия Христови церкве, в полза на православните християни от священоинока Хилиндарскаго Илариона Стоянова, еленчанина. В Цариграде, в Патриаршеската печатня, 1844. 232 с.
Инв. № 807 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Венец азбучний или нравствени наставления по азбуквено. Из съчиненията на Св. Д. Ростовский, преведе ся от първообразното на новобългарский язик. Издава Х. Йордан Х. Вълков, шюмнениц. Издание първо. Букурещ. В Народната книгопечатница на Стефана Росидескува..., 1863. 264 с.
Инв. № 806 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка

Регламентът на Втория национален ученически конкурс "Времена и будители" можете да изтеглите тук