Новини
  •    Приключи Вторият национален ученически конкурс „Времена и будители”, организиран...още...
  •    Националният музей на образованието и Регионалното управление на образованието –...още...
  •    Открит урок по История и цивилизации, изнесен от десетокласници на Националната...още...
  •    Любимите на всяко поколение нагледни пособия в класната стая - картите по история и...още...
  • В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието –...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Ботаника. Учебник за горните класове на средните училища с 306 фигури в текста и 4 цветни таблици”. Нейчев, Ив.; Гочев, В. П.; Николов. Второ издание. Съставен по най-новите научни и методични изисквания. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1912 г. Одобрен от Министерството на народната просвета. Оригинал, печатно. 295 с.
Инв. № 15434 НИ
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка митология, която съдръжява баснословието на гръците и на римлянити с един погляд връху баснословнити вярвания у индиянити, персити, египтянити, скандинавцити и у галити от Е. Жерузез. Преведена и нададена с един погляд върху словенското баснословие от А. Г. Начев. А издадена от книжярницата на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчук, Велес, 1873. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова и Сие.) 159 с. 11 табл. образи.
Инв. № 844 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Наш приятел. Книга за ученье в училищата и в къщи от [Н. Корф]. Превел Никифор П. Константинов. Издание второ. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново и Русе, 1878. 96 с.
Инв. № 843 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Наставление за вярата от святаго Генадия, патриарха константинополскаго. Издава ся от н. боголюбие св. Ловчанския епископ г. Илариона (за в дар на българскити училища). Превел Мануил Лазаров (софиянец). Русчук, печатница на Дунав. област, 1866. 46 с.
Инв. № 1819 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Земя и небо или какво нещо е земята и що има в нея и на нея и какво нещо са слънцето, месяцът и звездити и как ся движят тии от Й. Груев, 1872. Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, 1872. (Във Виена, у книгопечат. Л. Сомера и с-ие.) 42 с. Книжница за народа, книжка втора.
Инв. № 841 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратко землеописание за детца. Превел Найден П. Стоянов. Издава ся от Съдруж. на Бълг. книгопродавница в Пловдив, 1861. (Виена, книгопечатница Л. Сомера). 21 с.
Инв. № 840 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по естествена история за I прогимназиален клас, 1942 г. Автори: Дончева-Дренска, Теодора, Язаджиев, Аспарух. Издание на МНП, служба за учебници и учебни помагала, № 21, София.  Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 9772 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по естествена история за I гимназиален клас, 1923 г. Автор: д-р Цонев, Петър. Книгоиздателство Ал. Паскалев - София. Четвърто стереотипно издание. Поправено съгласно програмата от 1922 г. и одобрено от МНП със заповед № 4473/07. 09. 1923 г. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 4460 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за висшите класове на средните училища, 1892 г.. Автор: Росицки, Франтишек. Превел на български от второ чешко издание, прибавление География и Палеонтология на растенията от второто немско издание: Явашов, Анание. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 9444 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по естествена история за I клас, 1905 г. Автори: Нейчев, Ив., асистент в университета, Николов, Т. и Гочев, В. П,, учители при I Софийска мъжка гимназия. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 10384 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка