Новини
  •       Първият от петте класа на габровското ОУ "Ран Босилек", които спечелиха ...още...
  •        В Националния музей на образованието постъпи изключително ценно издание -...още...
  •     Първата инициатива на Националния музей на образованието, посветена на 230 години...още...
  •     Най–пълна информация за изпълнение завещанието на Васил Априлов от неговите...още...
  •      По повод 230 години от рождението на благодетеля на новобългарското...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по Вероучение за второ отделение. Божков, Д. Според програмата на Народните основни училища, утвърдена с заповед № 1146 от 4.07.1936 г. Одобрено от Св. Синод и от Министерството на Народното просвещение с № 2697 от 18.11.1936 г. Печатница „Хемус“, София, 1944 г.  Оригинал. Печатно. 54 с.
Инв. № 15388 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Вероучение за първи прогимназиален клас. Чукалов С., Василев И. Издава Министерството на Народното Просвещение, служба за учебници и учебни помагала. Печатница „Култура“, София, 1943 г. Оригинал. Печатно. 64 с.
Инв. № 15389 НИ
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
История на християнската църква с 33 изображения от И. Гизелер. Преведена от немский язик от Ф. В. Флокен. Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1876. 351 с. 33 обр.
Инв. № 823 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Петте книги Мойсееви. Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. Цариград - Галата, в печатницата на А. Х. Бояджиян..., 1868. 697 с.
Инв. № 822 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Пространен християнский катихизис за православната съборна восточна черква [от Филарет Московски митрополит]. Превел Хр. Г. Данов. Трето издание, 1873. Книжарница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 152 с.
Инв. № 1418 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Жития святих за месяц януаря [от Димитрий Ростовски]. Преведени и натъкмени от Р. И. Блъсковa, напечатани задружно с Стеф. Богданова-Бойдаш. Книга първа, Букурещ, у Народната книгопечатница К. Н. Радулеску, 1867, 424 с.
Инв. № 813 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир или книга псаломска, верно и точно преведена от първообразнийт. Лондон и Цариград, Британско и иностранно библейско общество, 1877. 222 с.
Инв. № 809 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Православное учение или сокращено христианско богословие, сочинено на руски от приснопамятнаго митрополита Московскаго Платона в 1764 година. Нине же преведено на български и издано позволением и одобрением святия великия Христови церкве, в полза на православните християни от священоинока Хилиндарскаго Илариона Стоянова, еленчанина. В Цариграде, в Патриаршеската печатня, 1844. 232 с.
Инв. № 807 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Венец азбучний или нравствени наставления по азбуквено. Из съчиненията на Св. Д. Ростовский, преведе ся от първообразното на новобългарский язик. Издава Х. Йордан Х. Вълков, шюмнениц. Издание първо. Букурещ. В Народната книгопечатница на Стефана Росидескува..., 1863. 264 с.
Инв. № 806 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Броителница за първоначялни ученици от Георгий Я. Кирков. (По А. Л.) Пловдив. Издава книжярницата на Д. В. Манчева, в голямата улица при Куршюмухан, бр. 29, 1869. 79 с.
Инв. № 794 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


22 февруари, петък

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

ДЕН НА АПРИЛОВ 

През 2019 година Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” започват с ДЕН НА АПРИЛОВ, в който музеят предлага:

  • Маршрути в постоянната експозиция „Пътеки на знанието” ;
  • Тематични беседи, свързани с 230 г. от рождението на благодетеля на новобългарското образование Васил Априлов ;
  • Прожекции на филми:
      " Възпоменание за Априлов"
      "Ние живеем за нашите потомци...";
  • Изложби:
     "Школата е обща и открай светът ако дойдат, нека се учат"
    "Ние живеем за нашите потомци"