Новини
  • Изключителен интерес и голям брой семейни посещения отбелязва Националният музей на...още...
  •      Група японски деца от Сейджо гимназия в град Тойоаке се забавляваха истински...още...
  •      Министерството на образованието и науката отпусна 180 000 лева за спешен ремонт...още...
  •       Националният музей на образованието - Габрово стана част от...още...
  •      Информационна среща за четири от най-важните цели на Програма 2030 - качествено...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Оглашение кратко за болгарските деца. Собрано и списано на славено-болгарский язик от Аверкиа П. С., монаха Рилскаго. С благословением же Белоградскаго архиепископа и сея Сербий митрополита г. Петра напечатано. В Белийград, у книгопечатня Княжества Сербий, 1852. 70 с.
Инв. № 1948 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Малък православен катихизис, наряден от Й. Груева. Четвърто издание. Книжярница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. 32 с.
Инв. № 1947 В
още...
Рачуница от Павле Радивоевич, 1864 г.
Рачуница за ниже гимназие Княжества Србие. По системи Д-ра Франца Мочника. Составио Пок. Павле Радивоевич професор полугимнасие. Друго оделен. Београду у държавной штамперия, 1864. 93 с.
Инв. № 2012 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Учебник по географията на Азия, Африка, Америка, Австралия и Европа във физическо, етнографическо и политическо отношение, съставен на руски от К. Смирнова (Превод от 12-то издание с допълнение за Росия и Европ. Турция). Намира за продан при Габровското училище. 1874. (Печатница на Българското отделение на Янко С. Ковачев и с-ие.) [Виена] 259 с.
Инв. № 2007 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Буквар с картинки от Иван Н. Момчилова. Пето издание. Книгопродавница Момчилова и Сие в Търново и Русе, 1875. (Във Виена, у печатница Л. Сонер и др.) 24 с.
Инв. № 1807 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Опитна физика с 368 хубави чрътежи, съставени на французкий язик от А. Гано, а преведена от Й. Груев. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1869. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова. Фигурити гравирал Л. Хаан) 613 с.
Инв. № 755 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Началное учение человеком хотящим учится книг Божественнаго писания. Печатано в Типографии Канцелариста Петра Сапунова в Букурещ, 1844. 21 с.
Инв. № 752 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Естествена история първи път на български систематически изложена с приложни забележки и практически изводи. Част първа. Зоология. Клас І. Млекоподающи животни. Разряд І. Человек в сравнение с другите животни. Съчинена от Василия Х. Стоянова-Берон, доктора медицини и хирургии. Болград, в печатницата при Централното училище, 1870. 455 с.
Инв. № 751 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Личо Стойчев (Любен Каравелов). За въздухът и за неговото влияние на животните и растенията. Издание второ. Букурещ, 1872. (В печатницата "Свобода".) 52 с. – Детска библиотека № 2.
Инв. № 746 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Физика за главни народни училища от Д. Шуберт, преведена от Й. Груев. Със 76 фигури. Книжярницата на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1872.
Инв. № 744 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявкаЕкспонат на месеца

Протоколна и инвентарна книга на Просветно-педагогическия музей при БАН

     
Save Save Save Save