Новини
  •    Международна научна конференция „Музеите и училищната история" ще се проведе на 25 и...още...
  •      С нова мултифункционална зала Националният музей на образованието - Габрово...още...
  • В Националния музей на образованието през месец октомври още...
  •      Кога и как е започвал първият учебен ден ?      Исторически данни за...още...
  • Изключителен интерес и голям брой семейни посещения отбелязва Националният музей на...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Апостол или деяния и послания Святых Апостѡл. Чтомая повседневнѡ в церквах во все лято, и начинаемая ѡ праздника Святыя Пасхи и окончаемая до будущия Пасхи с приожением Прокимен и Аллилуарии, преписанныйѡ най поправленных текст. Второе издание иждивением Таддея Дивитчиана. Цариград, 1871. 560 с. 1 образ.
Инв. № 777 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир... благословением святыя великиа Христови церкве восточныа напечата са книга сиа. Цариград, в печатницата на Т. Дивитчиана, 1871. 400 с.
Инв. № 1397 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Начална книжка за черковно чтение. От книжарницата на П. Р. Славейкова. 2 изд. Цариград, в печатница на "Македония". 1869. 16 с.
Инв. № 1395 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир или книга псаломска (Превод на Константин Фотинов и Елиас Ригс). От первообразието на простоболгарский язик преведена. Издание четвърто [преработено от Хр. Сичан - Николов] Цариград, 1860. 196 с.
Инв. № 1396 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир или книга псаломска (Превод на Константин Фотинов и Елиас Ригс). От первообразието на простоболгарский язик преведена. В Лондон. Напечата се при В. Ватс, сос иждивение на английското общество, което издава Священото писание за просвещение на божието слово. 2 изд, 1857. 201 с.
Инв. № 776 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Числителница, съставена от А. Малинин и К. Бурянин. (От девятото издание) превел Хр. Д. Павлов. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Виена, българската печатница на Янко С. Ковачев.) Част втора. 157 с.
Инв. № 505 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Наука за песнотворство и стихотворство. [Мото: Народна песен.] Изработена от Петра В. Оджякова. Учебник за в по-главните общински български училища. С иждивение Славянскаго благотворителнаго общества св. св. Кирила и Методия в Одеса. Одеса, в печятницата Л. Нитче, 1871. 142 с.
Инв. № 774 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Уроци от землеописание от Й. Груев. Трето издание. Книжарница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1870. 276 с.
Инв. № 767 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Уроци от землеописание от Й. Груева. Второ издание. Издава ся от книжарницата на Хр. Г. Данова и Друж. в Пловдив, 1865. 249 с.
Инв. № 766 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Теоретическа и практическа числителница за ученици от средните класове и за самоуци. По най-добрите от тоя вид съчинения, съставил Хр. Г. Данов. Четвърто оправено издание. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчюк, Велес, 1874. (Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и Сие.) 336 с.
Инв. № 784 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


12 октомври - Ден на отворени врати "Старото школо разказва"

  
 

В Деня на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като  образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.