Новини
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
  •      Националният музей на образованието - Габрово обяви резултатите от...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка елементарна геометрия. Съкратение от елементарната геометрия на А. Давидов. Превел и скратил Иван Н. Гюзелев. С 177 чъртежи в текстът. Прага, в книгопечатница на Гинек Милитки и Новак, 1873. 159 с.
Инв. № 787 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Догматическо богословие на Православната католическа восточна църква. С притурка на общото ведение в кръгът на богословските науки. Съставил ректорът на Киевската духовна академия архимандрит Антоний [Амфитеатров], а превел от рускийт на българский язик йеромонах Мелетий Зографский. Напечатано в дар и полза за Православната българска църква от Святогорскийт славянобългарский общежителни монастир Зограф. Кишинев, в печатницата на Акима Попова, 1869. 322 с.
Инв. № 779 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Съкращение на Евангелието за полза на българските училища. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1865. 86 с.
Инв. № 851 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Небесни светила или планетните и звездни мирове. Популярно изложение на всичките открития и теории на новата астрономия от О. М. Митчеля А. М., директора на обсерваторията в Синсинати. Превел Д. Витанов. С 41 фигури в текста. Виена, Книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Печатница на Българското отделение Я. С. Ковачев и С-ие) 272 с.
Инв. № 1041 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Апостол или деяния и послания Святых Апостѡл. Чтомая повседневнѡ в церквах во все лято, и начинаемая ѡ праздника Святыя Пасхи и окончаемая до будущия Пасхи с приожением Прокимен и Аллилуарии, преписанныйѡ най поправленных текст. Второе издание иждивением Таддея Дивитчиана. Цариград, 1871. 560 с. 1 образ.
Инв. № 777 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир... благословением святыя великиа Христови церкве восточныа напечата са книга сиа. Цариград, в печатницата на Т. Дивитчиана, 1871. 400 с.
Инв. № 1397 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Начална книжка за черковно чтение. От книжарницата на П. Р. Славейкова. 2 изд. Цариград, в печатница на "Македония". 1869. 16 с.
Инв. № 1395 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир или книга псаломска (Превод на Константин Фотинов и Елиас Ригс). От первообразието на простоболгарский язик преведена. Издание четвърто [преработено от Хр. Сичан - Николов] Цариград, 1860. 196 с.
Инв. № 1396 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир или книга псаломска (Превод на Константин Фотинов и Елиас Ригс). От первообразието на простоболгарский язик преведена. В Лондон. Напечата се при В. Ватс, сос иждивение на английското общество, което издава Священото писание за просвещение на божието слово. 2 изд, 1857. 201 с.
Инв. № 776 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Числителница, съставена от А. Малинин и К. Бурянин. (От девятото издание) превел Хр. Д. Павлов. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Виена, българската печатница на Янко С. Ковачев.) Част втора. 157 с.
Инв. № 505 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.