Новини
  • В навечерието на 11 май  Националният музей на образованието предложи на габровци и...още...
  •     Под мотото „И ний сме дали нещо на светът...” Националният музей на образованието...още...
  •     Инж. Николай Чобанов от Сливен дари на Националния музей на образованието -...още...
  • е изложбата, която Националният музей на образованието предлага на посетителите през...още...
  •     "Смешно ли е ..." - под това заглавие Националният музей на образованието показва...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Наставление за вярата от святаго Генадия, патриарха константинополскаго. Издава ся от н. боголюбие св. Ловчанския епископ г. Илариона (за в дар на българскити училища). Превел Мануил Лазаров (софиянец). Русчук, печатница на Дунав. област, 1866. 46 с.
Инв. № 1819 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Земя и небо или какво нещо е земята и що има в нея и на нея и какво нещо са слънцето, месяцът и звездити и как ся движят тии от Й. Груев, 1872. Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, 1872. (Във Виена, у книгопечат. Л. Сомера и с-ие.) 42 с. Книжница за народа, книжка втора.
Инв. № 841 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратко землеописание за детца. Превел Найден П. Стоянов. Издава ся от Съдруж. на Бълг. книгопродавница в Пловдив, 1861. (Виена, книгопечатница Л. Сомера). 21 с.
Инв. № 840 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по естествена история за I прогимназиален клас, 1942 г. Автори: Дончева-Дренска, Теодора, Язаджиев, Аспарух. Издание на МНП, служба за учебници и учебни помагала, № 21, София.  Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 9772 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по естествена история за I гимназиален клас, 1923 г. Автор: д-р Цонев, Петър. Книгоиздателство Ал. Паскалев - София. Четвърто стереотипно издание. Поправено съгласно програмата от 1922 г. и одобрено от МНП със заповед № 4473/07. 09. 1923 г. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 4460 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за висшите класове на средните училища, 1892 г.. Автор: Росицки, Франтишек. Превел на български от второ чешко издание, прибавление География и Палеонтология на растенията от второто немско издание: Явашов, Анание. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 9444 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по естествена история за I клас, 1905 г. Автори: Нейчев, Ив., асистент в университета, Николов, Т. и Гочев, В. П,, учители при I Софийска мъжка гимназия. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 10384 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за V клас на реалните училища, 1924 г.. Автори: Нейчев, Ив., Гочев, В. Седмо стереотипно издание. Учебникът е съставен по най-новите научни и методични изисквания, и според програмата от 14. 01. 1922 г.Одобрен от МНП със заповед № 3268/01.09.1924 г. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 6924 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за горен класически и реален курс, 1893 г.. Автор: Д-р Фрич, Антон. Превод от II издание Явашев, Анани. Издание и печат на "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 9428 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за V клас на гимназиите, 1926 г.. Автори: Нейчев, Ив., Гочев, В. Осмо поправено издание. Одобрен от МНП. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 12210 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка

Регламентът на Втория национален ученически конкурс "Времена и будители" можете да изтеглите тук