Новини
  •    Габрово – градът, който има изключително важна роля като тил за защитниците на...още...
  •    Националният музей на образованието, който на Трети март ще работи с вход свободен, е...още...
  •    Излезе от печат новият музеен пътеводител на Национален музей на образованието –...още...
  •    Днес се навършват 175 години от рождението на Райчо Каролев (1846 – 1928), просветен деец...още...
  •    През януари се навършват 155 години от рождението на Борис Стефанов Митов – български...още...
всички новини

Дигитализации

Обща география, 1933 г.
Обща география, част I, 1933 г. Автор: Георгиев, Сп. - преподавател в учителски институт. Кооперативна печатница "Изгрев" - Плевен. 103 с.
Инв. № 991 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
История на българския народ. Учебник за VIII-ми клас на гимназиите и на педагогическите училища. Според програмата от 1925 г. Пастухов, И.; Стоянов, И. Четвърто преработено издание. Кооперативна печатница ,,Напредък", София, 1929 г. Оригинал, печатно. 270 с.  
Инв. № 6007 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
История на българския народ. Учебник за гимназиите и средните училища според програмите, уредени от Министерството на Народното Просвещение. Издание и печат на Христо Г. Данов, Пловдив, 1897 г. Второ преработено и допълнено издание. Оригинал, печатно. 224 с.
Инв. № 2172 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по Българската история за долните класове на гимназиите и за трикласни общински училища. Ганчев, Добре. Издание и печат на Христо Г. Данов, Пловдив, 1888 г. Оригинал, печатно. 182 с.
Инв. № 8072 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
История за VIII-ми клас. Печатница Хр. Г. Данов, Пловдив, 1928 г. Оригинал, печатно. 288 с.
Инв. № 3218 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Обща и българска история за III-ти прогимназиален клас. Попов, Ив. Ст.; Грънчаров, К. Шесто издание. Издава Ал. Паскалев. Печатница на армейския военно-издателски фонд, София, 1922 г. Оригинал, печатно. 104 с.
Инв. № 5621 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по българска история за III-ти прогимназиален клас. Георгиев, Йордан. Осмо стереотипно издание. Книгоиздателство Е. П. Христов, Търново, 1921 г. Оригинал, печатно. 159 с.
Инв. № 3870 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по българска история за III-ти клас. Георгиев, Йордан П. Трето издание. Книжарница на Е. П. Печатница ,,Зора"- Варна, 1908 г. Оригинал, печатно. 176 с.
Инв. № 7795 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Българска история за средните училища. С десет картини и една карта. Нейчев, Полихрон Н. Второ поправено издание. Печатница на Иван Г. Говедаров и С-ие, София, 1900 г. Оригинал, печатно. 168 с.
Инв. №7802 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Кратка история на българите от най-стари времена до днес. Станишев, Николай Хр. Книгоиздателство Христо Г. Данов - О. О. Д-во., София, 1942 г. Оригинал, печатно. 253 с.
Инв. № 10124 НИ
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение