Новини
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
  •      Националният музей на образованието - Габрово обяви резултатите от...още...
  •     Проявите под наслов „Техният ден – времена, събития, личности” са вторият...още...
  •      Проф. Симеонова предава дарението на Мая Карагьозова, директор на Националния...още...
  •      "Аз искам колкото пушки има в българските общоисторически  музеи, толкова и...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Пространен християнский катихизис за православната съборна восточна черква [от Филарет Московски митрополит]. Превел Хр. Г. Данов. Трето издание, 1873. Книжарница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 152 с.
Инв. № 1418 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Жития святих за месяц януаря [от Димитрий Ростовски]. Преведени и натъкмени от Р. И. Блъсковa, напечатани задружно с Стеф. Богданова-Бойдаш. Книга първа, Букурещ, у Народната книгопечатница К. Н. Радулеску, 1867, 424 с.
Инв. № 813 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир или книга псаломска, верно и точно преведена от първообразнийт. Лондон и Цариград, Британско и иностранно библейско общество, 1877. 222 с.
Инв. № 809 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Православное учение или сокращено христианско богословие, сочинено на руски от приснопамятнаго митрополита Московскаго Платона в 1764 година. Нине же преведено на български и издано позволением и одобрением святия великия Христови церкве, в полза на православните християни от священоинока Хилиндарскаго Илариона Стоянова, еленчанина. В Цариграде, в Патриаршеската печатня, 1844. 232 с.
Инв. № 807 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Венец азбучний или нравствени наставления по азбуквено. Из съчиненията на Св. Д. Ростовский, преведе ся от първообразното на новобългарский язик. Издава Х. Йордан Х. Вълков, шюмнениц. Издание първо. Букурещ. В Народната книгопечатница на Стефана Росидескува..., 1863. 264 с.
Инв. № 806 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Броителница за първоначялни ученици от Георгий Я. Кирков. (По А. Л.) Пловдив. Издава книжярницата на Д. В. Манчева, в голямата улица при Куршюмухан, бр. 29, 1869. 79 с.
Инв. № 794 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Болгарска аритметика. Сочинена от Хр. К. Сичан - Николов. Букурещ. Напечатана у Йосифа Копайнига. 1845. 143 с.
Инв. № 792 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка аритметика за началните ученици. От Теодора Т. Хрулева, взаимноучителя свищовскаго. Букурещ, в типографии Йосифа Романова и съдружества, 1858. 48 с.
Инв. № 790 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка елементарна геометрия. Съкратение от елементарната геометрия на А. Давидов. Превел и скратил Иван Н. Гюзелев. С 177 чъртежи в текстът. Прага, в книгопечатница на Гинек Милитки и Новак, 1873. 159 с.
Инв. № 787 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Догматическо богословие на Православната католическа восточна църква. С притурка на общото ведение в кръгът на богословските науки. Съставил ректорът на Киевската духовна академия архимандрит Антоний [Амфитеатров], а превел от рускийт на българский язик йеромонах Мелетий Зографский. Напечатано в дар и полза за Православната българска църква от Святогорскийт славянобългарский общежителни монастир Зограф. Кишинев, в печатницата на Акима Попова, 1869. 322 с.
Инв. № 779 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.