Новини
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
  •      Националният музей на образованието - Габрово обяви резултатите от...още...
всички новини

Публичен урок на тема Семейството - корени и криле

23 Ноември 2018


    Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния музей на образованието в Деня на християнското семейство - 21 ноември.
    Той е част от съвместната работа с ДГ "Младост" - Габрово по образователната програма на НМО за деца от предучилищна възраст "Детинска мъдрост - музейна забавачница".    Десета година двете институции работят съвместно за претворяване на педагогическите методи от ХІХ и ХХ век, които намират  приложение и в съвременното образование. Със съдействието на музейните специалисти в НМО бяха реализирани публични уроци по методите на Фридрих Фрьобел, Мария Монтесори и Овид Декроли.

    Урокът "Семейството - корени и криле" пресъздаде занимание по Метода на проектите, който е разработен от Джон Дюи и неговия ученик Уилям Килпатрик и разпространен в България от Пенка Касабова през 30-те и 40-те години на миналия век..

    Музейните специалисти запознаха гостите на събитието - родители, педагози, представители на Регионалното управление на образованието, със същността на метода, който "позволява на всяко дете да се изяви в обща творческа игра около един сюжет". В конкретната "игра" - традициите, родовите връзки и отношения, празниците, ценностите, унаследените практики и мъдрости...  всичко, което гради и сплотява семейството.

    Под ръководството на учителите Диана Минчева и Зоя Иванова в присъствието на своите родители децата разговаряха, пяха, танцува, разказваха за близките си хора, направиха семейни албумчета, развеселиха аудиторията с неочаквани откровения и представи за своето бъдещо място в семейството.


    Директорът на ДГ "Младост" Павлина Минковска уточни, че урокът е включен и в Авторската програма на детската градина по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование „АЗ и ГАБРОВО”.

НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.