Новини
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители от 29 юни до 2 юли...още...
  • В навечерието на 11 май  Националният музей на образованието предложи на габровци и...още...
  •     Под мотото „И ний сме дали нещо на светът...” Националният музей на образованието...още...
  •     Инж. Николай Чобанов от Сливен дари на Националния музей на образованието -...още...
  • е изложбата, която Националният музей на образованието предлага на посетителите през...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция училищни печати
Печат на Смесената прогимназия в с. Слатина, Ловешко. 1906 г.  Печатът е с кръгла форма, в средата с държавния герб, около него с надпис: ''СЛАТИНСКА СМЕС. ПРОГИМНАЗИЯ * ЛОВЕШКО *''. Размери: h 8 см. и d 3.6 см. Изработен от метал, с дървена дръжка.
Инв. № 8189 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Държавната мъжка Априловска гимназия, Габрово. 1889 г. Печатът е с кръгла форма, в средата с държавния герб, наоколо с надпис: ''ДЪРЖАВНА МЪЖСКА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ*ГАБРОВО*''. Размери: h 10 см. и d 4 см. Изработен от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 4489 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Ученическия въздържателен съюз, Трявна. 20-те и 30-те год. на XX в. С кръгла форма, в средата с изобразени котва, чук и слънчеви лъчи; под тях:  ''ТРЯВНА''. Наоколо има надпис: ''Ученически неутр. възд. съюзъ *клонъ ''ОСВОБОЖДЕНИЕ''*''. Размери: h 8.5 см и d 4 см. Изработен от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 4643 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Групата на земеделските възпитаници, с. Долен Чифлик (Варненско). Б.г. С кръгла форма, в средата изображение на житен сноп и сърп, а наоколо надпис: ''Група на земеделските възпитаници*с.Дол.–Чифлик–Варненско*'' Размери: h 6.5 см и d 4 см. Изработен от дърво, с гумена пластина.
Инв. № 12069 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Народното първоначално училище, с. Шейтани (Еленско). 30-те год. на XX в.  Печатът е с кръгла форма, с държавния герб в средата и надпис около него: ''*НАРОДНО ПЪРВОНАЧ. УЧИЛИЩЕ* с.ШЕЙТАНИ-ЕЛЕНСКО''. Размери: h 8 см. и d 4 см. Изработен от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 3824 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на училищния инспектор при Еленското учебно окръжие, края на ХІХ век. Печатът е с кръгла форма, в средата - гербът на Княжество България, около него текст: ``* ЕЛЕНСКО УЧЕБНО ОКРЪЖИЕ  *'' УЧИЛИЩЕНЪ ИНСПЕКТОРЪ''. Размери: h  - 10 см, d - 4 см. Изработен от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 4644 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Държавна реална гимназия, Габрово. 1880-1889 г. Печатът е с кръгла форма, в средата - гербът на Княжество България, около него - текст: ``ДЪРЖАВНА РЕАЛНА ГИМНАЗИЯ * ВЪ ГАБРОВО *``. Размери: h  - 9,5 см, d - 3,5 см. Изработен от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 4482 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Народна смесена Априловска гимназия, Габрово. 1916 -1923 г. Печатът е с кръгла форма, в средата - гербът на Царство България, около него текст: ``НАРОДНА СМЕСЕНА ``АПРИЛОВСКА`` ГИМНАЗИЯ * ГАБРОВО *``. Размери: h - 7 см, d - 4 см. Изработен от дърво, с дървена дръжка.
Инв. № 4495 НИ още...
Колекция училищни печати
Щемпел за повишаване поведението и годишния успех на учениците. 1937 г. Има правоъгълна форма с надпис: ''Годишенъ успехъ и поведение, повишени съгл. заповедъ №1524 отъ 16. VI. 1937 г.''.  Размери: 5/2.6/8.2 см. Изработен от дърво, с гумена пластина.
Инв. № 10977 НИ
още...
Колекция училищни печати
Печат на Учителско дружество ``Априлов``,Габрово. 1902 г. Печатът е с елипсовидна форма, в средата текст: ``АПРИЛОВЪ 1902`', около него - ``* УЧИТЕЛСКО ДРУЖЕСТВО  * ВЪ ГАБРОВО`'. Размери: h - 8 см,  4,5/2,5 /на основата/. Изработен от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 4487 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка