Новини
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители от 29 юни до 2 юли...още...
  • В навечерието на 11 май  Националният музей на образованието предложи на габровци и...още...
  •     Под мотото „И ний сме дали нещо на светът...” Националният музей на образованието...още...
  •     Инж. Николай Чобанов от Сливен дари на Националния музей на образованието -...още...
  • е изложбата, която Националният музей на образованието предлага на посетителите през...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция училищни печати
Щемпел на Родителско - учителското сдружение при Горнекрайското училище Габрово.  Б.д. С правоъгълна форма, с надпис: ''Родителско учителско / сдружение / ''Горнекрайско училище'' / № ............ / гр. Габрово ............... 19.... г.''. Размери: h 7.7 см. у d 6.2/3.2 см. Изработен от дърво, с гумена пластина.
Инв. № 10979 НИ още...
Колекция училищни печати
Щемпел на Родителския комитет при Смесената Априловска гимназия, Габрово. 30-те год. на XX в. С правоъгълна форма с надпис : ''Родителски комитет / при / СМЕСЕНАТА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ / Г А Б Р О В О / №.............. / Габрово....................... 193.... г. '' Размери: h 7 см. и d 7/3.5 см. Изработен от дърво с гумена пластина.
Инв. № 10980 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Околийското просветно дружество Габрово. 1934 г. Печатът има елипсовидна форма, в средата с големи цифри: ''1934'' и наоколо надпис: ''Околийско просветно д-во * Г А Б Р О В О *''. Размери: h 8 см. и d 5.4/2.8 см. Изработен от дърво, с гумена пластина.
Инв. № 4496 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на фондацията '' Марийка и Марин Табакови '', Габрово. 1939 г.  Печатът е с елипсовидна форма. Състои се от надпис ''ФОНДАЦИЯ Марийка и Маринъ Табакови'', под него има изображение на две стиснати ръце, а отдолу: ''ГАБРОВО''. Размери: h 8 см. и d 3/5 см. Изработен от дърво, с гумена пластина.
Инв. № 4486 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Държавното столарско училище, Трявна. 1920 г. Печатът е с кръгла форма, с вдлъбнат релеф. В средата с държавния герб, наоколо с текст: ''ДЪРЖАВНО СТОЛАРСКО УЧИЛИЩЕ * ТРЯВНА *''. Размери: h 9 см. и d 4 см. Изработен от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 4642 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Плевенския областен стан към Министерството на народното просвещение, Плевен. 30-те год. на XX в . Печатът има кръгла форма, в средата с държавния герб, а около него текст: ''* МИН. НА НАР. ПРОСВЕЩЕНИЕ* ПЛЕВЕНСКИ ОБЛ. СТАНЪ*''. Размери: h 8 см. и d 3.6 см. Изработен от дърво, с гумена пластина.
Инв. № 4491 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Държавната девическа гимназия, Търново. 1880 г. Печатът е с обратен релеф, с кръгла форма, в средата с държавния герб. Около него има надпис: ''ДЪРЖАВНА ДIЬВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ въ ТЪРНОВО''. Размери: h 9 см. и d 3.8 см. Изработка: основа от пиринч и стругована дървена дръжка.
Инв. № 8065 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на ученическо въздържателно дружество при Софийското техническо училище.  20-те год. на XX в. Печатът има кръгла форма, с котва, чук и слънчеви лъчи в средата. Под тях има надпис: ''С.Д.С.М.Е.Т.Ч.'', а наоколо" ''*УЧЕНИЧЕСКО ВЪЗДЪРЖ НЕУТР. Д-ВО* ''ТРЕЗВЕНЪ МЕХАНИКЪ'' ''. Размери: h 8 см. и d 4 см. Изработен от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 6279 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Държавната мъжка Априловска гимназия, Габрово. 1889 г. Печатът е с кръгла форма, с държавния герб в средата и наоколо надпис: ''*ДЪРЖАВНА МЪЖСКА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ*ГАБРОВО*''. Размери: h 8 см. и d 4 см. Изработен от месинг, с дървена дръжка.
Инв. № 4493 НИ още...
Колекция училищни печати
Печат на гимнастическо дружество ''Юнак'', В. Търново. 1938 г. Печатът е с кръгла форма,   в средата стои изображение на щит, в който е изобразен младеж с вдигната ръка и надпис: ''Съюз на българските гимнастически дружества''. Около тях има надпис: ''В.-Търновска юнашка областъ . В.–Търново.'' Размери: h 8 см. и d 4 см. Изработен от дърво, с гумена пластина.
Инв. № 4484 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка