Новини
  •    Международна научна конференция „Музеите и училищната история" ще се проведе на 25 и...още...
  •      С нова мултифункционална зала Националният музей на образованието - Габрово...още...
  • В Националния музей на образованието през месец октомври още...
  •      Кога и как е започвал първият учебен ден ?      Исторически данни за...още...
  • Изключителен интерес и голям брой семейни посещения отбелязва Националният музей на...още...
всички новини

Дигитализации

Методика на Географията в основните училища и прогимназиите. Шумен, 1910 г.
Методика на Географията в основните училища и прогимназиите. Автор: Ернст Хупфер. Превод: М.С. Кушев и Д. Попов. Изд. Ив. Лисичков - Шумен, 1910 г., 139 с.
Инв. № 597 НИ още...
Методическо ръководство за учителите от Йосиф Ковачев, 1873 г.
Школска педагогиа или методическо ръководство за учителите и управителите на народните школи от И. А. Ковачова. Част първа. Обща методика. Издава книжярницата Д. В. Манчев в Пловдив, Свещов, Солун, 1873. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомер и Сие.) 168 с.
Инв. № 521 В още...
Ръководство за учениците (как да изучават уроците си) от Андрей Цанов, 1874 г. Книжка Трета.
Напредък. Наръчни книжки за онези, които желаят наука и успех. Книжка третя. Времято е наука и богатство. От А. С. Цанов. Книжарница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1874. (Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие. Печат на А. Кайс и Ф. Леб.) 47 с.
Инв. № 743 В още...
азговори французко-български от А. П. Гранитски, 1859 г.
Разговори французко-български и правила за произношението на французките букви. Писал А. П. Гранитский, а издал със свое иждивение Георгий Дончов, книгопродавец. Букурещ, книгопечатница на Йосифа Романов и съдр., 1859. 68 с.
Инв. № 483 В още...
Упътване за българския език от Иван Богоров, 1870 г.
Упътване за българский язик. Написал д-р И. А. Богоров. Виена, печатница Л. Сомерова и др-во, 1870. 16 с.
Инв. № 450 В още...
Ръководство по отечествоведение, 1899 г.
Ръководство по отечественоведение за учителите в народните и класни училища. Автор: Г. Паунчев. В. Търново, 1899, 592 с.
Инв. № 8077 НИ още...
Тетрадка по Фрьобеловата метода на Корнелия Икономова,1906 г.
Тетрадка по Фрьобеловата метода на Корнелия Икономова, 1906-07 г. Съдържа методически материали за работа с деца от забавачниците.  133 с.
Инв. № 256 НИ още...
Нагледни албуми по метода на Фрьобел, нач. на ХХ в.
Модели за пръскане. Албум. Нагледно методическо пособие по метода на Фрьобел за учителките от детските градини. София, Придворна книговезница Т. Т. Драгиев и Сие, 8 с.
Инв. № 272 НИ още...
Нагледни албуми по метода на Фрьобел, нач. на ХХ в.
Модели за преплитане. Албум. Нагледно методическо помагало по метода на Фрьобел за учителките от детските градини. София, Придворна книговезница Т. Т. Драгиев и Сие, 26 с.
Инв. № 271 НИ още...
Нагледни албуми по метода на Фрьобел, нач. на ХХ в.
Модели за избождане. Албум. Нагледно методическо помагало по метода на Фрьобел за учителките от детските градини. София, Придворна книговезница Т. Т. Драгиев и Сие, 8 с.
Инв. № 270 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


12 октомври - Ден на отворени врати "Старото школо разказва"

  
 

В Деня на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като  образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.