Новини
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
  •      Националният музей на образованието - Габрово обяви резултатите от...още...
всички новини

Дигитализации

Ръководство по рисуване, [1910 г. ]
Практическо ръководство по рисуване за основни учители. Автор: Ж. Аугсбург. Прев.: Ант. Борлаков и Г. Михайлов. Варна, [1910 г.], 157 с.
Инв. № 733 НИ още...
Методика на рисуването, 1906 г.
Методика на рисуването в основното училище. Автор: д-р Д. Гинев. Видин, 1906 г. 2. доп. и попр. изд. с 8 табл., 139 с.
Инв. № 732 НИ още...
сп. "Народна просвета", 1947г.
Списание  "Народна просвета". Месечно педагогическо списание. Орган на министерството на просветата и културата. София, 1947 г.. Оригинал. Печатно. 79 с..
Инв. № 2065 ННИ още...
Упражнения по ботаника, 1935 г.
Упражнения по ботаника. Опити, наблюдения, екскурзии, ботанически сбирки и училищни градини. Ръководство за учителя от прогимназиите. Автор: Божана Стоилова-Сълплиева (учителка в V Софийско основно училище "Антим І"). София, 1935 г., 92 с.
Инв. № 730 НИ още...
Служебни листи на отдел "Народна просвета" - Павликени, 1952/53 г.
Служебни листи на отдел "Народна просвета" - Павликени. Редактор: Колю Георгиев, 1952/53 г.. Съдържа обобщени резултати от  учебно-възпитателната работа през първи учебен срок на учебната 1952/1953 г. и резултати от  учебно-възпитателната работа през трети учебен срок на учебната 1952/1953 г . Оригинал. Циклостил.19 с..
Инв. № 2069 ННИ още...
Методика на обучението в прогимназиите, 1932 г.
Методика на обучението по история в прогимназията. С практически лекции за трите класа. Автор: Хр. Николов и Ив. Ст. Койнова. София, 1932 г., 128 с.
Инв. № 728 НИ още...
Методика на обучението в прогимназиите, 1935 г.
Методика на обучението в прогимназиите по езико-историчната група предмети. Автор: Петър Енев (старозагорски областен училищен инспектор). Стара Загора, 1935 г., 212 с.
Инв. № 727 НИ още...
Методика по вероучение, 1932 г.
Методика на обучението по вероучение в прогимназията. Теория и практика. Автор: д-р В. А. Манов. Библиотека Учителска практика. София, 1932 г., 128 с.
Инв. № 726 НИ още...
Ръководство по нотно пеене, 1929 г.
Ръководство по нотно пение за прогимназиите и гимназиите. Ч. І. Автор: К. Николов (преподавател по музика в Пловдивския учителски институт). София, 1929 г., 36 с.
Инв. № 725 НИ още...
Образци по краснописание, 1930 г.
Методични образци по Краснописание за ІV отделение № 1, 2. Автор: Г. Н. Милков. София, 1930 г., 12+12 с.
Инв. № 723 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.