Новини
  •    Международна научна конференция „Музеите и училищната история" ще се проведе на 25 и...още...
  •      С нова мултифункционална зала Националният музей на образованието - Габрово...още...
  • В Националния музей на образованието през месец октомври още...
  •      Кога и как е започвал първият учебен ден ?      Исторически данни за...още...
  • Изключителен интерес и голям брой семейни посещения отбелязва Националният музей на...още...
всички новини

Дигитализации

Коледни приказки, 1937 г.
Книга, „Коледни приказки“. Разказани за малки деца. Касабова, Пенка, Милева. Издание на Американската детска градина. Печатница „Книпеграф“, София, 1937 г. Оригинал. Печатно. 49 с.    
Инв. № 14110 НИ още...
''Скици по пътя на живота'', 1980 - 1999 г.
Автобиографичен материал „Скици по пътя на живота“ на Пенка Милева Касабова (1901 - 2000 г.) - директор на курса за подготовка на детски учителки при Американската детска градина, София, 1980/99 г. Оригинал. Машинопис с ръкописни бележки и отметки.  122 с. 
Инв. № 14088 НИ още...
Методическо ръководство по физическо възпитание, 1981 г.
Методическо ръководство  по физическо възпитание за 9 клас на Единно средно политехническо училище. Автори; Рачев, Кр., Охотникова, К., Мартинов, Г., Пелтеков, В. Държавна печатница „Тодор Димитров”, клон 1 -София. Държавна издателство "Народна просвета", София, 1981, 116 с. Оригинал. Печатно.
Инв. № 29652 ННИ още...
Методическо ръководство по физическо възпитание, 1971 г.
Методическо ръководство, "Физиология на спорта". Кръстев, Кр. Държавна  печатница  „Г. Димитров”, София. Държавно издателство „Медицина и физкултура” София, 1971 г., 68 с. Оригинал. Печатно. Библиотека "В помощ на треньора". Издание на Централен съвет на Български съюз за физическа култура и спорт. Съвет за пропаганда и агитация.
Инв. № 29649 ННИ още...
Учебная книга российской словесности изданыя Николаем Гречем, 1822 г.
Учебная книга российской словесности или избранныя места из руских сочинений и переводов в стихах и проз, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории российской словесности, изданыя Николаем Гречем. Част IV. Санктпетербург, 1822. 663 с.
Инв. № 1995 В още...
Методическо ръководство от Никола Живков, 1887г.
Детинска мъдрост, ръководство за възпитание и обучение на децата от люлката до 3 г. в дома и от 3 до 7 г., в училищата, част първа. Живков, Никола. Печатница на Хр. Н. Войников, Варна, 1887 г. Оригинал. Печатно. 78 с.  
Инв. № 3745 НИ
още...
Методическо ръководство за забавачниците, 1894 г.
Нагледна метода за забавачниците. Упражнения и работа за децата първа част. По метода на Песталоци и Фрьобел. Делон, Ш и Делон, К. Превели: Лазаров, Н. и Хранов, Д., В. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1894 г., с 24 таблици. Оригинал. Печатно. 164 с.
Инв. № 3677 НИ
още...
Ръководство по ботаника, 1933 г.
Ръководство за практически занятия по ботаника за средните и начални училища. Автор: Николай Стоянов (професор по земл. ботаника в Университете§) и Илия Карагеоргиев (учител по естествена история в Разградската гимназия). София, 1933 г., 103 с.
Инв. № 735 НИ още...
Ръководство по рисуване, [1910 г. ]
Практическо ръководство по рисуване за основни учители. Автор: Ж. Аугсбург. Прев.: Ант. Борлаков и Г. Михайлов. Варна, [1910 г.], 157 с.
Инв. № 733 НИ още...
Методика на рисуването, 1906 г.
Методика на рисуването в основното училище. Автор: д-р Д. Гинев. Видин, 1906 г. 2. доп. и попр. изд. с 8 табл., 139 с.
Инв. № 732 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


12 октомври - Ден на отворени врати "Старото школо разказва"

  
 

В Деня на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като  образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.