Новини
  • Изключителен интерес и голям брой семейни посещения отбелязва Националният музей на...още...
  •      Група японски деца от Сейджо гимназия в град Тойоаке се забавляваха истински...още...
  •      Министерството на образованието и науката отпусна 180 000 лева за спешен ремонт...още...
  •       Националният музей на образованието - Габрово стана част от...още...
  •      Информационна среща за четири от най-важните цели на Програма 2030 - качествено...още...
всички новини

Дигитализации

Методическо ръководство от Никола Живков, 1887г.
Детинска мъдрост, ръководство за възпитание и обучение на децата от люлката до 3 г. в дома и от 3 до 7 г., в училищата, част първа. Живков, Никола. Печатница на Хр. Н. Войников, Варна, 1887 г. Оригинал. Печатно. 78 с.  
Инв. № 3745 К 
още...
Методическо ръководство за забавачниците, 1894 г.
Нагледна метода за забавачниците. Упражнения и работа за децата първа част. По метода на Песталоци и Фрьобел. Делон, Ш и Делон, К. Превели: Лазаров, Н. и Хранов, Д., В. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1894 г., с 24 таблици. Оригинал. Печатно. 164 с.
Инв. № 3677 К
още...
Ръководство по ботаника, 1933 г.
Ръководство за практически занятия по ботаника за средните и начални училища. Автор: Николай Стоянов (професор по земл. ботаника в Университете§) и Илия Карагеоргиев (учител по естествена история в Разградската гимназия). София, 1933 г., 103 с.
Инв.№ 735 К още...
Ръководство по рисуване, [1910 г. ]
Практическо ръководство по рисуване за основни учители. Автор: Ж. Аугсбург. Прев.: Ант. Борлаков и Г. Михайлов. Варна, [1910 г.], 157 с
.Инв.№ 733 К още...
Методика на рисуването, 1906 г.
Методика на рисуването в основното училище. Автор: д-р Д. Гинев. Видин, 1906 г. 2. доп. и попр. изд. с 8 табл., 139 с.
Инв.№ 732 К още...
сп. "Народна просвета", 1947г.
Списание  "Народна просвета". Месечно педагогическо списание. Орган на министерството на просветата и културата. София, 1947 г.. Оригинал. Печатно. 79 с..
Инв. № 2065 още...
Упражнения по ботаника, 1935 г.
Упражнения по ботаника. Опити, наблюдения, екскурзии, ботанически сбирки и училищни градини. Ръководство за учителя от прогимназиите. Автор: Божана Стоилова-Сълплиева (учителка в V Софийско основно училище "Антим І"). София, 1935 г., 92 с.
Инв.№ 730 К още...
Служебни листи на отдел "Народна просвета" - Павликени, 1952/53 г.
Служебни листи на отдел "Народна просвета" - Павликени. Редактор: Колю Георгиев, 1952/53 г.. Съдържа обобщени резултати от  учебно-възпитателната работа през първи учебен срок на учебната 1952/1953 г. и резултати от  учебно-възпитателната работа през трети учебен срок на учебната 1952/1953 г . Оригинал. Циклостил.19 с..
Инв. № 2069 С още...
Методика на обучението в прогимназиите, 1932 г.
Методика на обучението по история в прогимназията. С практически лекции за трите класа. Автор: Хр. Николов и Ив. Ст. Койнова. София, 1932 г., 128 с.
Инв.№ 728 К още...
Методика на обучението в прогимназиите, 1935 г.
Методика на обучението в прогимназиите по езико-историчната група предмети. Автор: Петър Енев (старозагорски областен училищен инспектор). Стара Загора, 1935 г., 212 с.
Инв.№ 727 К още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявкаЕкспонат на месеца

Протоколна и инвентарна книга на Просветно-педагогическия музей при БАН

     
Save Save Save Save