Новини
  • Изключителен интерес и голям брой семейни посещения отбелязва Националният музей на...още...
  •      Група японски деца от Сейджо гимназия в град Тойоаке се забавляваха истински...още...
  •      Министерството на образованието и науката отпусна 180 000 лева за спешен ремонт...още...
  •       Националният музей на образованието - Габрово стана част от...още...
  •      Информационна среща за четири от най-важните цели на Програма 2030 - качествено...още...
всички новини

Дигитализации

Педагогика или основна наука за възпитание и наставление от Фридрих Дитес (издава Тодор Станчев), 1873 г.
Педагогика или основна наука за възпитание и наставление. Извод от теоретическата педагогика на Фридриха Дитеса. Първо издание. Издава Т. Х. Станчев. Русе, в печатницата на Дунавската област, 1873. 64 с.
Инв. № 726 В още...
Педагогия, 1892 г.
Педагогия в четири части. Част I ВЪЗПИТАНИЕ. Басаричек, С. Превод на Илия Гудев и Тодор К. Танев, трето преработено издание. Печат и издание на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1892 г. Оригинал. Печатно. 226 с. 
Инв. № 846 К още...
Статия ''Няколко мисли за българский язик'' от Найден Геров, 1852 г.
Няколко мисли за българский язик и за образованието у блъгарите. Написано по повод на укорителний член въз българите, напечатани в 108, 109, 110 и 111 броеве на дневник "Босфорский телеграф" (Земено от "Цариградский вестник" [В, 68 - 79, 2 ян. 52 - 22 март 52]). [Цариград.] Печатня "Ц. вестника", 1852. 50 с.
Инв. № 723 В още...
''Детска градина'', 1928 г.
Месечно списание с възпитателна - образователна цел „Детска градина“. Издава: Дружество на Учителките при Софийските Детски Училища. София, април, 1928 г. София, Година IV, книжка II. Оригинал. Печатно. 24с.
Инв. № 13727 К
още...
''Детска градина'', 1923 г.
Месечно списание с възпитателна - образователна цел „Детска градина“. София, ноември, 1923 г., Година II, книжка III. Оригинал. Печатно. 32 с.
Инв. № 13725 К още...
Коледни приказки, 1937 г.
Книга, „Коледни приказки“. Разказани за малки деца. Касабова, Пенка, Милева. Издание на Американската детска градина. Печатница „Книпеграф“, София, 1937 г. Оригинал. Печатно. 49 с.    
Инв. № 14110 К още...
''Скици по пътя на живота'', 1980 - 1999 г.
Автобиографичен материал „Скици по пътя на живота“ на Пенка Милева Касабова (1901 - 2000 г.) - директор на курса за подготовка на детски учителки при Американската детска градина, София, 1980/99 г. Оригинал. Машинопис с ръкописни бележки и отметки.  122 с. 
Инв. № 14088 К още...
Методическо ръководство по физическо възпитание, 1981 г.
Методическо ръководство  по физическо възпитание за 9 клас на Единно средно политехническо училище. Автори; Рачев, Кр., Охотникова, К., Мартинов, Г., Пелтеков, В. Държавна печатница „Тодор Димитров”, клон 1 -София. Държавна издателство "Народна просвета", София, 1981, 116 с. Оригинал. Печатно.
Инв. № 29652 С още...
Методическо ръководство по физическо възпитание, 1971 г.
Методическо ръководство, "Физиология на спорта". Кръстев, Кр. Държавна  печатница  „Г. Димитров”, София. Държавно издателство „Медицина и физкултура” София, 1971 г., 68 с. Оригинал. Печатно. Библиотека "В помощ на треньора". Издание на Централен съвет на Български съюз за физическа култура и спорт. Съвет за пропаганда и агитация.
Инв. № 29649 С още...
Учебная книга российской словесности изданыя Николаем Гречем, 1822 г.
Учебная книга российской словесности или избранныя места из руских сочинений и переводов в стихах и проз, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории российской словесности, изданыя Николаем Гречем. Част IV. Санктпетербург, 1822. 663 с.
Инв. № 1995 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявкаЕкспонат на месеца

Протоколна и инвентарна книга на Просветно-педагогическия музей при БАН

     
Save Save Save Save