Новини
  • В навечерието на 11 май  Националният музей на образованието предложи на габровци и...още...
  •     Под мотото „И ний сме дали нещо на светът...” Националният музей на образованието...още...
  •     Инж. Николай Чобанов от Сливен дари на Националния музей на образованието -...още...
  • е изложбата, която Националният музей на образованието предлага на посетителите през...още...
  •     "Смешно ли е ..." - под това заглавие Националният музей на образованието показва...още...
всички новини

Основни цели на Програма 2030 бяха представени в Националния музей на образованието

10 Юли 2018

     Информационна среща за четири от най-важните цели на Програма 2030 - качествено образование, добро здраве, равенство между половете, мир и справедливост, се състоя днес в кинозалата на Националния музей на образованието.

     Програмата на  ООН предвижда съучастие на институции,  бизнес и гражданско общество за изпълнение на основното послание "Никой не е забравен или изоставен".

     Особено значение в документа за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации се отдава на глобалното образование – като инструмент за развиване на критично мислене, постигане на разбиране за взаимовръзките в света, формиране на знания, умения и ценности за създаване на по-справедлив свят.


     Катерина Лазова, участник в проекта "Граждански диалог за развитие", направи презентация по темите като най-голям интерес и дискусия сред присъстващите предизвика  образованието като средство за постигане на всяка друга цел.

     В резултат на световните програми за образование, усилията на международната общност и националните правителства през 2015 година 91% от децата по света са обхванати в начално образование (при 83% през 2000 г.) Извън първи клас са останали 57 милиона деца. Равносметката от "постигане на начално образование за всички" показва, че посещаемостта на децата не води автоматично до овладяване дори на базисни компетенции по четене и математика. Според Програмата за международно оценяване на учениците (PISA)резултатите в България са най-ниски.

     В Програма 2030 се казва, че предучилищното образование в ранна детска възраст е предпоставка за успех и се препоръчва увеличаване  дела на децата под 5-годишна възраст - при равен достъп и ограничаване на дискриминиращите влияния на социална и семейна среда. И тук резултатите на България са сравнително ниски. Едва 13.2% са българските ученици, които успяват да преодолеят негативното въздействие на социално-икономическата среда и да постигнат по-добър успех.

     В дискусионната част на срещата беше споделено, че ниска грамотност се наблюдава дори на ниво кандидат-студенти. На входа на университетите се появяват хора, чиито "писмени работи изглеждат като кардиограми". Участниците препоръчаха да се "отсяват" кандидатите в различни образователни степени навреме, да не се допускат неграмотни и немотивирани млади хора във ВУЗ, защото се разпилява енергия, ресурс и качество в името на минимален успех. После тези хора не са конкурентни на пазара на труда.

     Отчетена беше обратнопропорционалнатенденция - всяка година в българската образователна система се ангажират все повече специалисти, ресурс, включително и финансов, а няма видимо подобряване на общата картина.

     Препоръката от информационния ден в Габровска област беше глобални цели като "осигуряване на равен достъп за всички жени и мъже до финансово достъпно и качествено техническо, професионално и висше образование, включително и университетско такова до 2030 г." да се формулират възможно по-реалистично и изпълнимо.

      Информационни дни  по проект "Граждански диалог за развитие"  се провеждат във всички областни градове. Те са във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС и ангажимента на Европейския съюз да бъде лидер в прилагането на глобалната Програма за устойчиво развитие до 2030 година.
НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка

Регламентът на Втория национален ученически конкурс "Времена и будители" можете да изтеглите тук