Новини
  • Ваканция в Националния музей на образованието – Габрово   Забавни...още...
  • Програма на Национален център МУЗЕЙНО УЧИЛИЩЕ към Национален музей на образованието за...още...
  •   Екипът на уникалното по рода си предаване на БНТ за генеалогия ­ - "Джинс", отново...още...
  • Работното време на експозицията е от 9:00 до 18:00 часа. Посещението в музея е съобразно...още...
  • "Да бъде тяхната памет вечна и неистрита от сърдцата на християнския род, и особено на...още...
всички новини

Обявява за свободно работно място

17 Февруари 2020

Национален музей на образованието обявява свободно работно място за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Уредник – връзки с образователни институции” на постоянен трудов договор при пълно работно време.

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

Образование – висше
Образователно-квалификационна степен „магистър” по една от следните специалности: „История”, „История и география”, „Филология”, „Педагогика”.                                                                                                  Отлично владеене на английски език,
Компютърна грамотност

Необходими документи за кандидатстване:

Писмено заявление (свободен текст);
Мотивационно писмо;
Професионална автобиография;
Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка).

Начин на провеждане на подбора:

Първи етап: по документи
Втори етап: Интервю-събеседване с кандидатите
Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени на събеседване и информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.

Документи за кандидатстване се приемат в отдел „Финанси и административно стопанска дейност” на НМО до 10 март 2020 г. в рамките на работното време.

За повече информация: тел. 066 800 770; тел. 066 800 440
НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение